Contact

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

http://cetatenie.just.ro/

Adresă:

Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti, cod postal 030071

Telefon:

ANC vă pune la dispoziţie telefonul  – robot apelabil la numărul 021/201.93.55.

FAX:

021/315.35.43

Email:

cabinetanc@just.ro Adresă cabinet Preşedinte ANC

cabinetanc.vp@just.ro Adresă cabinet Vicepreşedinte ANC

cetatenie@just.ro   Adresă la care puteţi solicita doar informaţii cu caracter general.

Linia TelVerde Anticorupție a ANC:

0800.800.148

program linie TELVERDE: 09.00 – 18.00

apelurile telefonice sunt înregistrate

În cazul în care nu doriţi înregistrarea apelului, sesizările pot fi transmise în format electronic la adresa de email: telverdeanc@just.ro

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Program de lucru cu publicul

 • în zilele de luni și miercuri, între orele 0900 –1200 și 1300-1600, pentru petenți;
 • în zilele de marți și vineri, între orele 0900 –1200 și 1300-1600, pentru avocați;
 • în ziua de joi , între orele 0900 –1200 și 1300-1830, pentru petenți și avocați;

Program de lucru pentru depunere şi înregistrare dosare

 • în fiecare zi de miercuri, între orele 0900 -1230; 1330 – 1700;

Program de lucru Birouri teritoriale:

 • luni – vineri, între orele 0900 -1230; 1330 – 1700;

La birourile teritoriale depun cereri doar cetăţenii care şi-au pierdut cetăţenia din motive neimputabile lor sau le-a fost retrasă fără voia lor, în baza art.11 din Legea cetăţeniei nr.21/1991, republicată.

Reprezentarea prin mandatar cu procură specială şi autentică în vederea depunerii cererilor de acordare, redobândire şi renunţare la cetăţenia română va fi permisă numai în cazul în care mandantul se află într-o situaţie medicală cu caracter permanent care determină imposibilitatea deplasării la sediul instituţiei, fapt dovedit cu acte medicale care vor însoţi procura. Mandatarul este soţul /soţia sau rudă până la gradul 4 inclusiv cu mandantul.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Programul de audienţe al conducerii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Monica Cămărăscu – Președinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie – luni – între orele 12.00-14.00;
 • Andrei Tinu  – Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie –marţi– între orele 13.00-15.00, având următoarele competenţe:

          consilierea cetăţenilor români şi străini în domeniul cetăţeniei, soluţionarea problemelor legate de petiţiile adresate ANC şi a celor care vizează activitatea Direcţiei contencios şi relaţii publice, respectiv a arhivei ANC

 • Mălina Iulia CIOBANU – Director – Direcția contencios și relații publice – joi– între orele 12.00-14.00;
 • Gina Daniela DAMASCHIN – Director – Direcția secretariatul tehnic al Comisiei pentru Cetățenie – vineri – între orele 12.00-14.00.

Adresele şi datele de contact ale birourilor teritoriale:

 • IAŞI – str. Anastasie Panu nr.60, parter; cod poştal: 700075; telefon: 0232 421 785 sau 0232 235 400 interior 29033 sau 0735 020 849 (în sediul Prefecturii Iaşi)
 • TIMIŞOARA – str. Paris nr. 2A, etaj 1, camera 17; cod poştal: 300003; telefon: 0256 220 835 sau 0256 220 863 interior 122 sau 0735 020 852; (în sediul ORC de pe lângă Tribunalul Timişoara)
 • GALAŢI – str. Portului nr. 20, parter; cod poştal: 800025; telefon:0735 020 850 (în sediul ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi)
 • SUCEAVA – strada Universităţii, nr.28A, în incinta Oficiului Naţional pentru Registrul Comerţului Suceava (ONRC Suceava), parter (dreapta); telefon: 0735 020 848
 • CLUJ-NAPOCA –Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4, parter, cam. 2S; cod poştal 400192, (în sediul Inspectoratului Judeţean Cluj). (Activitatea Biroului teritorial Cluj-Napoca este suspendată temporar).

Persoana responsabilă cu furnizarea informaţiilor care intră sub incidenţa Legii 544/2001:

Gelu Mugurel Dascălu – şef Birou Comunicare şi IT

Adresă e-mail destinată informaţiilor care intră sub incidenţa Legii 544/2001: ramona.bararu@just.ro