Persoanele care se încadrează în prevederile art. II din O.U.G. nr. 65 din 21.09.2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 760 din 25.09.2017 vor trebui să se adreseze autorităților publice cu atribuții în domeniul actelor de stare civilă, actelor de identitate și documentelor de călătorie (pașaport). Este vorba despre persoanele care au obținut până la această dată înscrierea ori transcrierea actelor străine la autorităților publice competente și cărora li s-au respins acest tip de cereri până la data intrării în vigoare a a O.U.G. nr. 65/2017, acestea putând depune noi cereri la instituțiile abilitate în materie de  stare civilă.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  

 

    Începând cu data de 1 Octombrie 2017, numărul de locuri disponibile în vederea programării online pentru depunerea dosarelor va fi de 400 / zi. La depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Anunțuri

Anunţ important - înregistrarea cererilor privind cetățenia română formulate în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991

Începând cu data de 01.11.2017, pentru eficientizarea activităţilor de înregistrare a cererilor privind cetățenia română formulate în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991 și de soluționare a acestora, la depunere este obligatorie includerea în ordinea de mai jos, la constituirea dosarelor, a următoarelor:

1.    Paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată;

2.    Permis de şedere pentru cetăţeni străini non-UE/SEE/Confederația Elvețiană în copie (se va putea certifica conform cu originalul de către angajatul ANC care înregistrează cererea);

3.    Adeverinţă din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei, respectiv data de la care s-a acordat dreptul de şedere permanentă în România – eliberată de Inspectoratul General pentru Imigrări;

4.    Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

5.    Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ, etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată; În situația în care din actele de stare civilă depuse la dosar nu reies clar mențiunile referitoare la nume, prenume, localitatea nașterii, nume/prenume părinți, se solicită declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte datele de stare civilă sau adeverință de la ambasadă cu datele de stare civilă.

6.    Dovada cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (copia actului de identitate se va certifica conform cu originalul de către angajatul ANC care înregistrează cererea), dacă este cazul;

7.    Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;

8.    Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat este necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată;

9.    Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;

10.  Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;

11. Dovada locuinţei în copie legalizată (unul dintre tipurile de documente acceptate, conform informațiilor afișate pe site-ul instituției);

12. Dovada mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România (unul dintre tipurile de documente acceptate, conform informațiilor afișate pe site-ul instituției).

În absența documentelor de mai sus cererea de acordare a cetățeniei române nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului.

Weitere Beiträge...

 1. Anunt - certificat cetatenie minori
 2. Eficientizarea și transparentizarea activității de primire și înregistrare a cererilor privind cetățenia română la sediul ANC din Bucureşti
 3. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 4. buletin.anc@just.ro si eliminarea taxei de timbru judiciar - Adresă pentru primirea în format electronic a copiei dupa cartea de identitate
 5. Anunţ Biroul Teritorial Suceava al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 6. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 7. În atenția persoanelor care vor depune dosare privind cetățenia română
 8. Anunţ important - capacitate maximă înregistrare dosare privind cetăţenia română
 9. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 10. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 11. Anunţ - 16.02.2016
 12. Anunţ - 04.02.2016
 13. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 14. Anunţ - 21.12.2015
 15. Anunţ - 04.01.2016
 16. Anunţ - 04.01.2016 (3)
 17. Anunţ - 22.12.2015
 18. Anunţ important program de lucru cu publicul
 19. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 20. Anunt 02.10.2015
 21. Anunt
 22. Anunt! În atenţia persoanelor care depun cereri de redobândire a cetăţeniei române în baza art.11 la Birourile teritoriale ale ANC
 23. Anunț important
 24. Anunț important
 25. Anunț important (2)
 26. Anunț important (3)
 27. Anunț important (4)
 28. Anunţ - 16.09.2015
 29. Anunţ!
 30. Anunţ!
 31. Anunţ privind modificarea taxelor consulare!
 32. Anunț important
 33. În atenția petenților
 34. În atenţia solicitanţilor de redobândire a cetăţeniei române în baza art 11 din Legea 21/1991 - 30.08.2012
 35. Notă de informare privind protecţia datelor personale - 30.08.2012
 36. Atenție!
 37. Informaţii legate de stadiul dosarului
 38. Anunţ!
 39. Anunt important jurământ