IMPORTANT!!!

 ANUNȚ privind depunerea jurământului de credință față de România la sediul ANC. Pentru mai multe informații, accesați acest link.

 • Gabriela LENGHEL - Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie - program de audiențe - miercuri - între orele 1300 - 1400  
 • Varol AMET - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - marți - între orele 1200 - 1400  
 • Marius-Sorin BOZGAN - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - luni - între orele 1200 - 1400

      ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.08.2020 noul program de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie poate fi vizualizat accesând acest link: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/program-audiente

Începând cu data de 10.08.2020, programarea online a petenților pentru depunerea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române, atât la sediul ANC din București, cât și la birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava este disponibilă pe site-ul instituției.
Începând cu data de 18.05.2020 va fi reluat programul de lucru cu publicul al Birourilor Teritoriale Galaţi, Suceava şi Iaşi, urmând a fi în fiecare zi de luni până vineri (luni-joi interval orar 08.30-15.00, vineri 08.30-13.00), fiind alocate, în primă etapă, un număr de 50 de persoane programate pe zi prin relocarea programărilor efectuate începând cu data de 11.03.2020;
Listele persoanelor ale căror programări au fost relocate vor fi afișate treptat pe site-ul instituției (rubrica Liste persoane programate online, conform articolelor în baza cărora a fost făcută programarea);
Persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei române pentru minorii care nu au fost incluşi în dosarele părinţilor pot depune cererile la sediul ANC din București luni și miercuri între orele 08.30-12.30, iar la Birourile Teritoriale Galați, Suceava și Iași în fiecare zi de lucru cu publicul, conform programului detaliat mai sus;
Desfăşurarea programului de lucru cu publicul al Serviciului consiliere și relații publice, începând cu data de 18.05.2020, într-o primă etapă, în zilele de marți (interval orar 08.30-12.00 și 15.00-18.30), joi (08.30-17.00) şi vineri (08.30-13.00); zilele de marți și joi sunt destinate petenților și avocaților, iar ziua de vineri numai avocaților.
Sesiunile de jurământ vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.
Datele la care persoanele programate în perioada stării de urgență vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit. 
Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.
La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar. 
 
În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.
 
Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
 
NU este necesară prezența copiilor (minorilor) la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 
La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 
 
Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!
 

 

Anunțuri

Anunţ

Anunț!

Începând cu data de 07.10.2020, conform prevederilor Hotărârii nr. 47 din 05.10.2020 a CNSU sunt exceptate de la măsura carantinei persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național.

Accesează link pentru lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic.

Weitere Beiträge...

 1. ANUNȚ privind depunerea jurământului de credință față de România la sediul ANC
 2. Anunț privind depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română
 3. Anunt eliberare certificate de cetatenie minori
 4. Anunt
 5. Anunt program audiente si lucru cu publicul
 6. Anunt - programarea online
 7. Anunt - Modificare program de lucru
 8. Program de lucru incasare taxe consulare
 9. Anunt - Vizualizarea optima a informatiilor actualizate pe site
 10. Anunt
 11. Anunt - Program eliberare certificate cetățenie pentru minori
 12. Programare online art. 8, art. 8 ind. 1, art. 10, art. 27
 13. Anunț: Regulamentul 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)
 14. Anunț: reprogramare data interviu art. 8
 15. Anunt - Programari online pentru avocati
 16. Anunt - certificat cetatenie minori
 17. Eficientizarea și transparentizarea activității de primire și înregistrare a cererilor privind cetățenia română la sediul ANC din Bucureşti
 18. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 19. buletin.anc@just.ro si eliminarea taxei de timbru judiciar - Adresă pentru primirea în format electronic a copiei dupa cartea de identitate
 20. Anunţ Biroul Teritorial Suceava al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 21. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 22. În atenția persoanelor care vor depune dosare privind cetățenia română
 23. Anunţ important - capacitate maximă înregistrare dosare privind cetăţenia română
 24. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 25. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 26. Anunţ - 16.02.2016
 27. Anunţ - 04.02.2016
 28. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 29. Anunţ - 21.12.2015
 30. Anunţ - 04.01.2016
 31. Anunţ - 04.01.2016 (3)
 32. Anunţ - 22.12.2015
 33. Anunţ important program de lucru cu publicul
 34. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 35. Anunt 02.10.2015
 36. Anunt
 37. Anunt! În atenţia persoanelor care depun cereri de redobândire a cetăţeniei române în baza art.11 la Birourile teritoriale ale ANC
 38. Anunț important
 39. Anunț important
 40. Anunț important (2)
 41. Anunț important (3)
 42. Anunț important (4)
 43. Anunţ - 16.09.2015
 44. Anunţ!
 45. Anunţ!
 46. Anunţ privind modificarea taxelor consulare!
 47. Anunț important
 48. În atenția petenților
 49. În atenţia solicitanţilor de redobândire a cetăţeniei române în baza art 11 din Legea 21/1991 - 30.08.2012
 50. Notă de informare privind protecţia datelor personale - 30.08.2012
 51. Atenție!
 52. Informaţii legate de stadiul dosarului
 53. Anunţ!
 54. Anunt important jurământ