IMPORTANT!!! În conformitate cu Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie:

Se prelungește perioada de suspendarea programului de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie, la sediul din București și la birourile teritoriale până la data de 15 aprilie 2020 inclusiv.

Măsura suspendării vizează activitatea de înregistrare dosare de cetățenie, susținerea interviului de către aplicanții pe art. 8 din legea cetățeniei române, activitatea de registratură cu publicul, ședințele de depunere a jurământului de credință față de România organizate la sediul ANC și audiențele.

Sesiunile de jurământ programate pentru perioada 16.03-15.04.2020 vor fi reprogramate.

-          

Datele la care persoanele programate în perioada 11-15.04.2020 vor fi reprogramate vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Celelalte activități ale personalului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se vor desfășura în mod normal. 

   

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  FOARTE IMPORTANT ! La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 
    Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!

 

 

Anunțuri

Anunt - Modificare program de lucru

 

Incepand cu data de 1 Ianuarie 2020, programul de lucru al Autorității pentru Cetățenie se va desfășura după cum urmează:

- de luni până joi, în intervalul 08.30 - 17.00 

- vineri, în intervalul 08.30 - 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Beiträge...

 1. Program de lucru incasare taxe consulare
 2. Anunt - Vizualizarea optima a informatiilor actualizate pe site
 3. Anunt
 4. Anunt - Program eliberare certificate cetățenie pentru minori
 5. Programare online art. 8, art. 8 ind. 1, art. 10, art. 27
 6. Anunț: Regulamentul 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)
 7. Anunț: reprogramare data interviu art. 8
 8. Anunt - Programari online pentru avocati
 9. Anunţ important - înregistrarea cererilor privind cetățenia română formulate în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991
 10. Anunt - certificat cetatenie minori
 11. Eficientizarea și transparentizarea activității de primire și înregistrare a cererilor privind cetățenia română la sediul ANC din Bucureşti
 12. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 13. buletin.anc@just.ro si eliminarea taxei de timbru judiciar - Adresă pentru primirea în format electronic a copiei dupa cartea de identitate
 14. Anunţ Biroul Teritorial Suceava al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 15. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 16. În atenția persoanelor care vor depune dosare privind cetățenia română
 17. Anunţ important - capacitate maximă înregistrare dosare privind cetăţenia română
 18. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 19. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 20. Anunţ - 16.02.2016
 21. Anunţ - 04.02.2016
 22. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 23. Anunţ - 21.12.2015
 24. Anunţ - 04.01.2016
 25. Anunţ - 04.01.2016 (3)
 26. Anunţ - 22.12.2015
 27. Anunţ important program de lucru cu publicul
 28. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 29. Anunt 02.10.2015
 30. Anunt
 31. Anunt! În atenţia persoanelor care depun cereri de redobândire a cetăţeniei române în baza art.11 la Birourile teritoriale ale ANC
 32. Anunț important
 33. Anunț important
 34. Anunț important (2)
 35. Anunț important (3)
 36. Anunț important (4)
 37. Anunţ - 16.09.2015
 38. Anunţ!
 39. Anunţ!
 40. Anunţ privind modificarea taxelor consulare!
 41. Anunț important
 42. În atenția petenților
 43. În atenţia solicitanţilor de redobândire a cetăţeniei române în baza art 11 din Legea 21/1991 - 30.08.2012
 44. Notă de informare privind protecţia datelor personale - 30.08.2012
 45. Atenție!
 46. Informaţii legate de stadiul dosarului
 47. Anunţ!
 48. Anunt important jurământ