Programări online pentru avocați  (descarca documentul in format word icon

  Începând cu data de 01.08.2018 la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București, str. Smârdan nr. 3, sector 3, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 8.1, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțite de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se va efectua exclusiv în baza programării prealabile a petenților, care vor utiliza în acest scop adresele de e-mail create pentru fiecare articol în parte. De asemenea, se menţin prevederile dispoziţiilor anterioare cu privire la obligativitatea programării prealabile online a persoanelor care depun cereri privind cetăţenia română (formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991) atât la sediul ANC, cât şi la Birourile Teritoriale.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Anunțuri

Anunț: Regulamentul 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)

 

Începând cu data de 25 mai 2018 vor intra în vigoare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Noul regulament adoptat la nivelul Uniunii Europene definește datele personale ca incluzând orice fel de informație despre o persoană fizică care poate duce, direct sau indirect, la identificarea acestei persoane. În această categorie sunt incluse numele, numerele de identificare, date despre locație dar și orice alt tip de identificator online care este specific din punct de vedere fizic, psihologic, genetic, mental, economic, cultural sau social unei anumite persoane fizice.

Regulamentul stabileşte un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii, destinat protejării mai eficiente a vieţii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene. Principiile şi regulile stabilite de Regulament privesc un drept fundamental al persoanei – dreptul la protecţia datelor personale, garantat de art. 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi art. 16 al Tratatului Uniunii Europene.

Cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecția datelor la nivelul Uniunii Europene sunt:

1.   Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

2.   Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Pentru mai multe informații cu privire la aplicarea noului Regulament General de Protecția Datelor vă rugăm să consultați pagina de internet a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail

Weitere Beiträge...

 1. Anunț: reprogramare data interviu art. 8
 2. Anunt - Programari online pentru avocati
 3. Anunţ important - înregistrarea cererilor privind cetățenia română formulate în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991
 4. Anunt - certificat cetatenie minori
 5. Eficientizarea și transparentizarea activității de primire și înregistrare a cererilor privind cetățenia română la sediul ANC din Bucureşti
 6. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 7. buletin.anc@just.ro si eliminarea taxei de timbru judiciar - Adresă pentru primirea în format electronic a copiei dupa cartea de identitate
 8. Anunţ Biroul Teritorial Suceava al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 9. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 10. În atenția persoanelor care vor depune dosare privind cetățenia română
 11. Anunţ important - capacitate maximă înregistrare dosare privind cetăţenia română
 12. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 13. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 14. Anunţ - 16.02.2016
 15. Anunţ - 04.02.2016
 16. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 17. Anunţ - 21.12.2015
 18. Anunţ - 04.01.2016
 19. Anunţ - 04.01.2016 (3)
 20. Anunţ - 22.12.2015
 21. Anunţ important program de lucru cu publicul
 22. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 23. Anunt 02.10.2015
 24. Anunt
 25. Anunt! În atenţia persoanelor care depun cereri de redobândire a cetăţeniei române în baza art.11 la Birourile teritoriale ale ANC
 26. Anunț important
 27. Anunț important
 28. Anunț important (2)
 29. Anunț important (3)
 30. Anunț important (4)
 31. Anunţ - 16.09.2015
 32. Anunţ!
 33. Anunţ!
 34. Anunţ privind modificarea taxelor consulare!
 35. Anunț important
 36. În atenția petenților
 37. În atenţia solicitanţilor de redobândire a cetăţeniei române în baza art 11 din Legea 21/1991 - 30.08.2012
 38. Notă de informare privind protecţia datelor personale - 30.08.2012
 39. Atenție!
 40. Informaţii legate de stadiul dosarului
 41. Anunţ!
 42. Anunt important jurământ