IMPORTANT!!!

 ANUNȚ privind depunerea jurământului de credință față de România la sediul ANC. Pentru mai multe informații, accesați acest link.

 • Gabriela LENGHEL - Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie - program de audiențe - miercuri - între orele 1300 - 1400  
 • Varol AMET - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - marți - între orele 1200 - 1400  
 • Marius-Sorin BOZGAN - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - luni - între orele 1200 - 1400

      ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.08.2020 noul program de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie poate fi vizualizat accesând acest link: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/program-audiente

Începând cu data de 10.08.2020, programarea online a petenților pentru depunerea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române, atât la sediul ANC din București, cât și la birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava este disponibilă pe site-ul instituției.
Începând cu data de 18.05.2020 va fi reluat programul de lucru cu publicul al Birourilor Teritoriale Galaţi, Suceava şi Iaşi, urmând a fi în fiecare zi de luni până vineri (luni-joi interval orar 08.30-15.00, vineri 08.30-13.00), fiind alocate, în primă etapă, un număr de 50 de persoane programate pe zi prin relocarea programărilor efectuate începând cu data de 11.03.2020;
Listele persoanelor ale căror programări au fost relocate vor fi afișate treptat pe site-ul instituției (rubrica Liste persoane programate online, conform articolelor în baza cărora a fost făcută programarea);
Persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei române pentru minorii care nu au fost incluşi în dosarele părinţilor pot depune cererile la sediul ANC din București luni și miercuri între orele 08.30-12.30, iar la Birourile Teritoriale Galați, Suceava și Iași în fiecare zi de lucru cu publicul, conform programului detaliat mai sus;
Desfăşurarea programului de lucru cu publicul al Serviciului consiliere și relații publice, începând cu data de 18.05.2020, într-o primă etapă, în zilele de marți (interval orar 08.30-12.00 și 15.00-18.30), joi (08.30-17.00) şi vineri (08.30-13.00); zilele de marți și joi sunt destinate petenților și avocaților, iar ziua de vineri numai avocaților.
Sesiunile de jurământ vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.
Datele la care persoanele programate în perioada stării de urgență vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit. 
Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.
La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar. 
 
În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.
 
Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
 
NU este necesară prezența copiilor (minorilor) la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 
La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 
 
Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!
 

 

Comunicate de presă

Ceremonie de juramant - 22.10.2020

Ceremonie de jurământ - 22.10.2020

 Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, dna. Gabriela LENGHEL, a prezidat Joi, 22 octombrie 2020, ceremonia de depunere a jurământului de credință față de România, de către 19 de persoane cărora le-au fost aprobate cererile de dobândire a cetățeniei române.

La ceremonie a participat în calitate de invitat dl. Constantin CODREANU, deputat în Parlamentul României și Președinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

 La finalul ceremoniei, Președintele ANC, dna. Gabriela LENGHEL, a adresat urări de bun-venit în rândul cetățenilor români, persoanelor care au depus jurământul, subliniind în același timp drepturile, dar și obligațiile ce le revin ca urmare a dobândirii noului statut. 

 poza_AAA.png

poza_BBB.png

poza_CCC.png

 poza_DDD.png

 

 

Weitere Beiträge...

 1. Comunicat (2)
 2. Ceremonie de juramant - 29.09.2020
 3. Ceremonie de juramant - 22.09.2020
 4. Ceremonie depunere jurământ - 16.09.2020
 5. Ceremonie depunere jurământ - 15.09.2020
 6. Ceremonie depunere jurământ - 07.09.2020
 7. Ceremonie depunere jurământ - 02.09.2020
 8. Ceremonie depunere jurământ - 27.08.2020
 9. Ceremonie depunere jurământ - 13.08.2020
 10. Comunicat 22 Iulie 2020 (2)
 11. Ceremonie depunere jurământ - 22.07.2020
 12. Ceremonie depunere jurământ - 14.07.2020
 13. Ceremonie depunere jurământ - 10.07.2020
 14. Ceremonie depunere jurământ - 09.07.2020
 15. Comunicat de presă
 16. Întâlnire de lucru a Autorității Naționale pentru Cetățenie cu Inspectoratul General pentru Imigrări (2)
 17. Întâlnire de lucru a Autorității Naționale pentru Cetățenie cu Ministerul Afacerilor Externe
 18. Autoritatea Națională pentru Cetățenie 23 iunie 2020
 19. Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie 23 iunie 2020
 20. Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie 23 iunie 2020
 21. Mario DE MEZZO, noul Vicepresedinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie
 22. PROTOCOL PRIVIND COLABORAREA DINTRE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE ȘI BAROUL BUCUREȘTI - 02.03.2020 2
 23. Ceremonie depunere jurământ - 27.02.2020
 24. Ceremonie depunere jurământ - 30.01.2020
 25. Ceremonie depunere jurământ - 16.12.2019
 26. Ceremonie depunere jurământ - 21.11.2019
 27. Dezbatere privitoare la transcrierea numelor in actele de stare civila romanesti - 29.10.2019 (2)
 28. Ceremonie depunere jurământ - 29.10.2019
 29. Ceremonie depunere jurământ - 17.10.2019
 30. Ceremonie depunere jurământ - 12.09.2019
 31. La multi ani, doamna ministru Ana Birchall!
 32. Ceremonie depunere jurământ - 29.08.2019
 33. Comunicat
 34. Ceremonie de inaugurare a noului sediu al Biroului Teritorial Galați
 35. Ceremonie depunere jurământ - 30.05.2019
 36. Program eliberare certificate cetățenie minori
 37. Program eliberare certificate cetățenie minori (2)
 38. Ceremonie depunere jurământ - 18.04.2019
 39. Ceremonie depunere jurământ - 15.04.2019
 40. Ceremonie depunere jurământ - 03.04.2019
 41. Ceremonie depunere jurământ - 14.03.2019
 42. Ceremonie depunere jurământ - 22.02.2019
 43. Ceremonie depunere jurământ - 20.02.2019
 44. Ceremonie depunere jurământ - 07.02.2019
 45. Ceremonie depunere jurământ - 06.12.2018
 46. Ceremonie depunere jurământ - 28.11.2018
 47. Ceremonie depunere jurământ - 17.10.2018
 48. Ceremonie depunere jurământ - 03.10.2018
 49. Programare online art. 8, art. 8 ind. 1, art. 10, art. 27
 50. Ceremonie depunere jurământ - 23.08.2018
 51. Ceremonie depunere jurământ - 02.08.2018
 52. Ceremonie depunere jurământ - 12.07.2018
 53. Participare la conferinta Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM)
 54. Programare online
 55. Ceremonie depunere jurământ - 21.06.2018
 56. Ceremonie depunere jurământ - 07.06.2018
 57. Ceremonie depunere jurământ - 10.05.2018
 58. Ceremonie depunere jurământ - 26.04.2018
 59. Personalitate a crestinișmului răsăritean a depus dosarul de cetățenie
 60. Domnul Marius Sorin BOZGAN, noul Vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie
 61. Ceremonie depunere jurământ - 12.04.2018
 62. Ceremonie depunere jurământ - 29.03.2018
 63. Ceremonie depunere jurământ - 27.03.2018
 64. Ceremonie depunere jurământ - 15.03.2018
 65. Ceremonie depunere jurământ - 15.02.2018
 66. Raportul de activitate ANC pe anul 2017
 67. Ceremonie depunere jurământ - 01.02.2018
 68. Ceremonie depunere jurământ - 14.12.2017
 69. Ceremonie depunere jurământ - 07.12.2017
 70. Ziua Națională a României văzută prin ochii tinerilor
 71. SOLVIT
 72. Întâlnire de lucru între reprezentanții ANC și reprezentanții Baroului București
 73. Ceremonie depunere jurământ - 02.11.2017
 74. Ceremonie depunere jurământ in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului
 75. Ceremonie depunere jurământ - 05.10.2017
 76. Reglementări noi privind acordarea cetățeniei române pentru minori
 77. Ceremonie depunere jurământ - 31.08.2017
 78. Ceremonie depunere jurământ - 29.08.2017
 79. Ceremonie depunere jurământ - 10.08.2017
 80. Întâlnire de lucru între reprezentanții ANC și reprezentanții Baroului București
 81. Ceremonie depunere jurământ - 22.06.2017
 82. Legislatia privind cetatenia română, în dezbatere publică la Ministerul Justiției - 15.06.2017
 83. Ceremonie depunere jurământ - 15.06.2017
 84. Intalnire de lucru la sediul ANC - 29.05.2017
 85. Precizări - 26.05.2017
 86. Ceremonie depunere jurământ - 25.05.2017
 87. O nouă ceremonie de depunere a jurământului de credință față de România la sediul ANC
 88. Domnul Amet VAROL, noul Vicepresedinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie
 89. O nouă ceremonie de depunere a jurământului de credință față de România la sediul Ministerului Tineretului și Sportului
 90. RUTI/ANC - Registrului Unic al Transparenței Intereselor
 91. Eficientizarea și transparentizarea activității de primire și înregistrare a cererilor privind cetățenia română la sediile Birourilor Teritoriale ale Autorității Naționale pentru Cetățenie
 92. Domnul Cezar STANCU este noul Vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 93. Ceremonie depunere jurământ - 23.03.2017
 94. Domnul Dr. Andrei TINU este noul Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 95. Eliminare taxe și tarife din Legea cetățeniei române nr. 21/1991
 96. Ceremonie depunere jurământ - 19.01.2017
 97. Autoritatea Nationala pentru Cetatenie il felicita pe Simone Tempestini
 98. Ceremonie depunere jurământ - 08.12.2016
 99. Participarea Doamnei Președinte Iulia Mălina CIOBANU la Conferința organizată de Reprezentanţa în România a Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați
 100. Participarea delegaţiei ANC la forumul România - Republica Moldova în domeniul justiţiei