IMPORTANT!!! În conformitate cu Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie:

Se prelungește perioada de suspendarea programului de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie, la sediul din București și la birourile teritoriale până la data de 15 aprilie 2020 inclusiv.

Măsura suspendării vizează activitatea de înregistrare dosare de cetățenie, susținerea interviului de către aplicanții pe art. 8 din legea cetățeniei române, activitatea de registratură cu publicul, ședințele de depunere a jurământului de credință față de România organizate la sediul ANC și audiențele.

Sesiunile de jurământ programate pentru perioada 16.03-15.04.2020 vor fi reprogramate.

-          

Datele la care persoanele programate în perioada 11-15.04.2020 vor fi reprogramate vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Celelalte activități ale personalului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se vor desfășura în mod normal. 

   

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  FOARTE IMPORTANT ! La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 
    Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!

 

 

Contact

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

CUI: 26714810

http://cetatenie.just.ro/

FB_icon_2.png

 

 


Adresă:

Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti, cod postal 030071

Telefon:

ANC vă pune la dispoziţie telefonul  – robot apelabil la numărul 021/201.93.55.

FAX:

021/315.35.43

Email:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!  Adresă pentru corespondenţă interinstituţională.

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!    Adresă pentru petiții și informații cu caracter general.

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!   Adresă pentru relaţía cu mass-media. Purtător de cuvânt: Gelu-Mugurel Dascălu. Numere de telefon destinate relației cu mass-media: 021.201.93.99.

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Adresă pentru primirea in format electronic a copiei dupa cartea de identitate

Linia TelVerde Anticorupție a ANC:

0800.800.148

program linie TELVERDE: 09.00 – 18.00

apelurile telefonice sunt înregistrate

În cazul în care nu doriţi înregistrarea apelului, sesizările pot fi transmise în format electronic la adresa de email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Petitie Online

Email*:
Nume si prenume*:
Adresa*:
Telefon*:
Subiect*:
Continutul pe scurt al solicitarii*:
*Toate campurile sunt obligatorii.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Program de lucru Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie:

 • luni – joi, între orele 0800-1630;
 • vineri, între orele 0800-1400.

Program de lucru cu publicul:

 • în zilele de luni - până miercuri, în intervalul orar 8.30-14.00 - programul de lucru cu petenții și avocații;
 • în ziua de joi, în intervalul orar 14.00-18.30 - programul de lucru cu petenții și avocații;
 • în ziua de vineri, în intervalul orar 10.30-14.00 - programul de lucru cu petenții și avocații;

Program de lucru pentru depunere şi înregistrare dosare:

 • luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 0830 – 1630;

Program de lucru cu publicul Birouri teritoriale:

 • luni – joi, între orele 0800-1630;
 • vineri, între orele 0800-1400.

La birourile teritoriale depun cereri doar cetăţenii care şi-au pierdut cetăţenia din motive neimputabile lor sau le-a fost retrasă fără voia lor, în baza art.11 din Legea cetăţeniei nr.21/1991, republicată.

Reprezentarea prin mandatar cu procură specială şi autentică în vederea depunerii cererilor de acordare, redobândire şi renunţare la cetăţenia română va fi permisă numai în cazul în care mandantul se află într-o situaţie medicală cu caracter permanent care determină imposibilitatea deplasării la sediul instituţiei, fapt dovedit cu acte medicale care vor însoţi procura. Mandatarul este soţul /soţia sau rudă până la gradul 4 inclusiv cu mandantul.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Programul de audienţe al conducerii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Dr. Andrei TINU  – Președinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie – marți – între orele 1200-1300;
 • Varol AMET - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - luni - între orele 1200-1300   (persoane fizice si avocati); 
 • Marius-Sorin BOZGAN - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - marți - între orele 1200-1300 (societatea civilă și organizații neguvernamentale);
 • Mirela Alexandra POPESCU - Director - Direcția Contencios și Relații Publice - miercuri - între orele 1300-1500;
 • Diana Ioana Calotă - Director - Direcția Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru Cetățenie - joi - între orele 1300-1500;

Procedura de înscriere în audienţă

Înscrierile în audienţă se vor face utilizând unul dintre următoarele formulare-tip:

Cerere înscriere in audienţă la Preşedintele ANC (descarca documentul in format word icon), - timp mediu de completare: 7 minute

Cerere înscriere în audienţă la Directorul Direcției secretariatul tehnic al Comisiei pentru Cetățenie (descarca documentul in format word icon- timp mediu de completare: 7 minute.

Cerere înscriere în audienţă la Directorul Direcției Contencios și Relații Publice (descarca documentul in format word icon- timp mediu de completare: 7 minute.

1. la registratura ANC, formularul pentru înscriere în audienţă va fi completat şi depus de către solicitant;

2. prin fax, formularul pentru înscriere în audienţă va fi completat şi transmis pe numărul de fax 021/315 35 43;

3. prin e-mail , formularul pentru înscriere în audienţă va fi completat şi transmis pe adresele:  Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! sau   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ;

4. prin poștă, formularul pentru înscriere în audienţă va fi completat şi transmis pe adresa Mun. București, str. Smârdan nr. 3, sector 3.

Solicitanţii vor fi anunţaţi cu privire la data şi detaliile audienţei, în scris sau telefonic, la adresa de corespondenţă sau numărul de telefon menţionate în solicitare.

Dacă solicitantul nu se prezintă la ora şi data programată şi nu notifică faptul că se află în imposibilitatea de a se prezenta, pentru o nouă înscriere în audienţă se va relua întreaga procedură.


Adresele şi datele de contact ale birourilor teritoriale:

 • IAŞI – şos. Naţională nr.43; cod poştal: 700237 (lângă sediul Avocatului Poporului - Iaşi);
 • GALAŢI – str. Vadul Sacalelor nr. 6, judetul Galati; cod poştal: 800025 (în sediul ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi);
 • SUCEAVA – str. Parcului nr. 2 (în sediul ONRC  de pe lângă Tribunalul Suceava).

Activitățile în relația cu publicul de la Registratura ANC și de la Birourile Teritoriale din Galați, Iași, Suceava, sunt monitorizate video în vederea asigurării transparenței instituționale precum și pentru prevenirea oricăror fapte de natură penală.


 

Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie este dna. Daniela Olaru. Contact responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!  

 

 

Persoanele responsabile cu furnizarea informaţiilor care intră sub incidenţa Legii 544/2001:

 • Mugur Dascălu – şef Birou Comunicare

Adresă e-mail destinată informațiilor de interes public conform Legii 544/2001: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Număr de telefon destinat informaţiilor de interes public conform Legii 544/2001: 021.201.93.99.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail