IMPORTANT!!! În conformitate cu Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie:

Se prelungește perioada de suspendarea programului de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie, la sediul din București și la birourile teritoriale până la data de 15 aprilie 2020 inclusiv.

Măsura suspendării vizează activitatea de înregistrare dosare de cetățenie, susținerea interviului de către aplicanții pe art. 8 din legea cetățeniei române, activitatea de registratură cu publicul, ședințele de depunere a jurământului de credință față de România organizate la sediul ANC și audiențele.

Sesiunile de jurământ programate pentru perioada 16.03-15.04.2020 vor fi reprogramate.

-          

Datele la care persoanele programate în perioada 11-15.04.2020 vor fi reprogramate vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Celelalte activități ale personalului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se vor desfășura în mod normal. 

   

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  FOARTE IMPORTANT ! La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 
    Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!

 

 

Contact

National Citizenship Authority

http://cetatenie.just.ro/

Address:

3 Smârdan St., Sector 3, Bucharest, postal code 030071

Telephone:

NCA provides you with the telephone-answering machine, dialing the number 021/201.93.55.

FAX:

021/315.35.43

Email:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Address at which you can ask only for general information.

NCA’s Anti-corruption Green Line:

0800.800.148


Working hours

  • Mondays and Wednesdays, from 08:30 a.m. to 12:00 p.m. and from 12:30 p.m. to 4:30 p.m., for petitioners;
  • on Tuesdays and Fridays, from 08:30 a.m. to 12:00 p.m. and from 12:30 p.m. to 4:30 p.m. for attorneys;
  • on Thursdays, from 08:30 a.m. to 12:00 p.m. and from 12:30 p.m. to 6:30 p.m. for petitioners and attorneys.

Working hours for files submission and registration

  • every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, from 08:30 a.m. to 16:30 p.m.;

Territorial offices working hours:

  • Monday to Thursday, from 08:00 a.m. to 16:30 p.m.
  • Friday, from 08:00 a.m. to 14:00 p.m.

The territorial offices shall receive only the applications submitted by citizens who have lost their citizenship for reasons not attributable to them or it has been withdrawn without their consent, under Article 11 of the Citizenship Act no.21/1991, as republished.

Representation by a person empowered by means of an original special mandate so as to submit the applications for granting, reacquisition and renunciation of Romanian citizenship shall be allowed only where the principal is facing a permanent medical condition that makes it impossible for him/her to travel to the institution, as proven by the medical documents to be accompanying the mandate. The authorized agent is the principal’s spouse or a relative up to the relative up to the fourth degree inclusive.

Hearings hours of the National Citizenship Authority’s Management

  • PRESIDENT of the National Citizenship Authority – Monday – from 1:00 p.m. to 3:00 p.m.;
  • DIRECTOR of the Documentation and Counseling on Citizenship Issues Directorate – Wednesday – from 1:00 p.m. to 3:00 p.m.;
  • DIRECTOR of the Technical Secretariat of the Commission for Citizenship Directorate – Thursday- from 1:00 p.m. to 3:00 p.m.

Persons responsible for providing information falling under the provisions of Law No 544/2001:

  • Gelu Mugurel Dascalu – Head of the Communication Office

Email intended for the information falling under the provisions of Law No 544/2001: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail