Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

FAQ

Question: Where do the applications for regaining Romanian citizenship may be submitted to?

Answer: Applications may be submitted to the headquarters of the National Citizenship Authority in Bucharest, to the Territorial Offices in Iasi, Galati, Suceava and Timisoara, as well as to the Romania’s diplomatic mission in your country of domicile or in the country where you have a legal residence permit.

Question: How can you find out information about the settlement of the file submitted to the NCA?

Answer: Information about the file status can be received following a petition submitted to the NCA, indicating the file number and other identification information required by the law on petitions.

Question: How is the order for granting or regaining Romanian citizenship notified?

Answer: The order for granting or regaining Romanian citizenship shall be notified to the applicant by means of registered letter with acknowledgement of receipt, immediately after the issuance of the order by the Chairperson of the National Citizenship Authority.

Question: When does the oath of loyalty to Romania is taken?

Answer: Within 3 months from the date of the notice of the National Citizenship Authority Chairperson’s order regarding the granting or regaining the Romanian citizenship, the persons who have acquired or regained Romanian citizenship shall take an oath of loyalty to Romania at the headquarters of the National Citizenship Authority – those who have applied for the residence in Romania, and at the Romania’s diplomatic mission in the country of domicile or residence – those applying for maintaining their residence abroad.

Question: When does the certificate of Romanian citizenship is issued?

Answer: The certificate of Romanian citizenship is issued to the person concerned during the oath taking ceremony.

Question: What are the next steps after obtaining the certificate of citizenship?

Answer: After obtaining the certificate of citizenship, persons concerned will go to the Registry Office in the locality where they reside in Romania, with a view to transcript the marital status documents (birth / marriage certificate) in Romanian.
Persons who are not resident in Romania will request the transcription of civil status documents at Bucharest Municipality’s Public Directorate of Personal Records and Marital Status of Sector 1. Further information at: www.dgepmb.ro.

Question: What is the Romanian citizenship withdrawal procedure?

Answer: Romanian citizenship can be withdrawn from a person who:
- while abroad, commits particularly grievous acts that are harmful to the interests of the Romanian State or to the prestige of Romania, or joins the armed forces of a State with which Romania has ceased diplomatic relations or with which Romania is at war;
- has obtained Romanian citizenship by fraudulent means;
- is known to have connections with terrorist groups or to have supported them, in any form, or has committed other acts that are a threat to national security.
Loss of Romanian citizenship by withdrawal takes place upon the date of the National Citizenship Authority Chairperson’s order approving the withdrawal of Romanian citizenship. Romanian citizenship cannot be withdrawn from a person who has acquired it by birth.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail