IMPORTANT: Începând cu data de 02.05.2017, la Birourile teritoriale din Galați, Iași și Suceava, înregistrarea dosarelor de cetățenie se va face NUMAI pe baza PROGRAMĂRILOR ONLINE de pe site-ul instituției !    LINK spre PROGRAMĂRI ONLINE      

   Reamintim persoanelor interesate că la depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată, în cazul documentelor emise de autorităţile altor state. Pentru documentele emise de autorităţile române este suficientă prezentarea originalului şi a unei copii simple care va fi certificată pentru conformitate de către funcţionarul ANC. Nu sunt acceptate actele laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma plastifierii. De asemenea, precizăm că pentru utilizarea aplicaţiei PROGRAMARE ONLINE DEPUNERE DOSAR Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie nu percepe taxe, fiind un serviciu gratuit.

Anunțuri

Eficientizarea și transparentizarea activității de primire și înregistrare a cererilor privind cetățenia română la sediile Birourilor Teritoriale ale Autorității Naționale pentru Cetățenie

 

Pornind de la obiectivul de eficientizare a activității Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) și pentru o mai bună gestionare a activității de primire și înregistrare a cererilor, începând cu data de 02.05.2017, numărul de locuri disponibile programării online în vederea depunerii cererilor privind cetățenia română (formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991) la sediile Birourilor Teritoriale din Galați, Iași și Suceava crește după cum urmează:

Biroul Teritorial Galați – de la 65 la 100 programări online / zi

Biroul Teritorial Iași – de la 100 la 150 programări online / zi

Biroul Teritorial Suceava -  de la 30 la 50 programări online / zi.

Temporar, numărul de programări zilnice care vor putea fi efectuate în cazul unui birou teritorial va putea varia în funcție de numărul de angajați care își desfășoară efectiv activitatea în zilele respective.

Pentru a veni în sprijinul petenților, în cazul apariției unor situații neprevăzute, care determină anularea programării din motive neimputabile solicitanților de cetățenie română,  ANC va efectua din oficiu reprogramări la date ulterioare disponibile, cu anunțarea persoanelor ale căror programări au fost anulate (prin e-mail sau telefon).

Persoanele care se vor prezenta la sediile Birourilor Teritoriale din Galați, Iași și Suceava începând cu data de 02.05.2017 și nu vor fi programate online în prealabil pentru înregistrarea cererii nu vor putea depune dosarul privind cetățenia română la aceste birouri, urmând a fi îndrumate în vederea depunerii la sediul ANC din București. Astfel, recomandăm persoanelor care se programează online să consulte cu atenție Regulamentul de programare online pentru depunerea dosarelor privind cetățenia română, afișat pe site-ul instituției (la adresa http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/regulament-programare-online) pentru ca programarea să nu fie anulată din motive imputabile solicitantului.

 

De asemenea, ca parte a transparentizării întregii activității, una dintre direcțiile principale de acțiune asumate de conducerea ANC, lista persoanelor programate în fiecare zi și la fiecare birou de depunere a cererilor privind cetățenia română va fi afișată pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Cetățenie cu cel puțin 5 zile înainte de data programării.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail

ARHIVĂ

 1. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 2. buletin.anc@just.ro si eliminarea taxei de timbru judiciar - Adresă pentru primirea în format electronic a copiei dupa cartea de identitate
 3. Anunţ Biroul Teritorial Suceava al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 4. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 5. În atenția persoanelor care vor depune dosare privind cetățenia română
 6. Anunţ important - capacitate maximă înregistrare dosare privind cetăţenia română
 7. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 8. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 9. Anunţ - 16.02.2016
 10. Anunţ - 04.02.2016
 11. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 12. Anunţ - 21.12.2015
 13. Anunţ - 04.01.2016
 14. Anunţ - 04.01.2016 (3)
 15. Anunţ - 22.12.2015
 16. Anunţ important program de lucru cu publicul
 17. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 18. Anunt 02.10.2015
 19. Anunt
 20. Anunt! În atenţia persoanelor care depun cereri de redobândire a cetăţeniei române în baza art.11 la Birourile teritoriale ale ANC
 21. Anunț important
 22. Anunț important
 23. Anunț important (2)
 24. Anunț important (3)
 25. Anunț important (4)
 26. Anunţ - 16.09.2015
 27. Anunţ!
 28. Anunţ!
 29. Anunţ privind modificarea taxelor consulare!
 30. Anunț important
 31. În atenția petenților
 32. În atenţia solicitanţilor de redobândire a cetăţeniei române în baza art 11 din Legea 21/1991 - 30.08.2012
 33. Notă de informare privind protecţia datelor personale - 30.08.2012
 34. Atenție!
 35. Informaţii legate de stadiul dosarului
 36. Anunţ!
 37. Anunt important jurământ