IMPORTANT!!!

ANUNȚ IMPORTANT! Urmare a situației create de pandemia COVID-19 se va permite depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română cf. art. 11 din Legea nr. 21/1991 la sediul ANC din București cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: decretarea stării de urgență în țara de domiciliu / reședință a petentului; reprezentanța diplomatică a României din țara de domiciliu / reședință a petentului să aibă activitatea suspendată. Solicitarea de depunere prin mandatar, se va depune la registratura instituției în timpul programului de lucru cu publicul, sau se va trimite prin poștă (inclusiv poștă electronică) și va fi formulată individual de către persoana împuternicită, fiind însoțită doar de procura specială și autentică pentru depunerea cererii de cetățenie. Pentru mai multe informații privind procedura menționată accesează acest link.

 • Gabriela LENGHEL - Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie - program de audiențe - miercuri - între orele 1300 - 1400  
 • Varol AMET - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - marți - între orele 1200 - 1400  
 • Marius-Sorin BOZGAN - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - luni - între orele 1200 - 1400

      ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.08.2020 noul program de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie poate fi vizualizat accesând acest link: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/program-audiente

Începând cu data de 10.08.2020, programarea online a petenților pentru depunerea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române, atât la sediul ANC din București, cât și la birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava este disponibilă pe site-ul instituției.

Începând cu data de 18.05.2020 va fi reluat programul de lucru cu publicul al Birourilor Teritoriale Galaţi, Suceava şi Iaşi, urmând a fi în fiecare zi de luni până vineri (luni-joi interval orar 08.30-15.00, vineri 08.30-13.00), fiind alocate, în primă etapă, un număr de 50 de persoane programate pe zi prin relocarea programărilor efectuate începând cu data de 11.03.2020;

Listele persoanelor ale căror programări au fost relocate vor fi afișate treptat pe site-ul instituției (rubrica Liste persoane programate online, conform articolelor în baza cărora a fost făcută programarea);

Persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei române pentru minorii care nu au fost incluşi în dosarele părinţilor pot depune cererile la sediul ANC din București luni și miercuri între orele 08.30-12.30, iar la Birourile Teritoriale Galați, Suceava și Iași în fiecare zi de lucru cu publicul, conform programului detaliat mai sus;

Desfăşurarea programului de lucru cu publicul al Serviciului consiliere și relații publice, începând cu data de 18.05.2020, într-o primă etapă, în zilele de marți (interval orar 08.30-12.00 și 15.00-18.30), joi (08.30-17.00) şi vineri (08.30-13.00); zilele de marți și joi sunt destinate petenților și avocaților, iar ziua de vineri numai avocaților.

Sesiunile de jurământ vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Datele la care persoanele programate în perioada stării de urgență vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit. 

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.
La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar. 
 
În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.
 
Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
 
NU este necesară prezența copiilor (minorilor) la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 
La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 
 
Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!
 

 

Anunțuri

Anunț privind depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română

IMPORTANT! Urmare a situației create de pandemia generată de virusul COVID-19 se va permite depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991 la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București astfel:

Solicitarea de depunere a cererii privind cetățenia română, întemeiată pe prevederile art. 11 din Legea nr. 21/1991, prin mandatar, se va depune la registratura instituției în timpul programului de lucru cu publicul, sau se va trimite prin poștă (inclusiv poștă electronică) și va fi formulată individual de către persoana împuternicită, fiind însoțită doar de procura specială și autentică pentru depunerea cererii de cetățenie. 

Răspunsul privind solicitarea de depunere prin mandatar va fi comunicat persoanei împuternicite la adresa menționată în solicitare, fiindu-i de asemenea precizate data și ora la care se va putea prezenta la sediul ANC pentru înregistrarea cererii de cetățenie în baza art. 11 din Legea nr. 21/1991. În cazul în care nu se îndeplinesc condițiile solicitate, cererea depusă va fi respinsă.

Persoanele împuternicite cărora li s-au aprobat solicitările de depunere a cererilor pentru petenți vor fi invitate la sediul ANC exclusiv în zilele de marți sau joi, în intervalul orar 08.30-12.30.

În lipsa aprobării prealabile scrise, precum și în situația prezentării la o altă dată decât cea comunicată de ANC, cererile de cetățenie depuse prin mandatar nu vor putea fi înregistrate de către angajații Biroului înregistrare cereri privind cetățenia română.

Această măsură se referă exclusiv la solicitările prevăzute de art. 11 din legea 21/1991.

 

More Articles...

 1. Anunt eliberare certificate de cetatenie minori
 2. Anunt
 3. Anunt program audiente si lucru cu publicul
 4. Anunt - programarea online
 5. Anunt - Modificare program de lucru
 6. Program de lucru incasare taxe consulare
 7. Anunt - Vizualizarea optima a informatiilor actualizate pe site
 8. Anunt
 9. Anunt - Program eliberare certificate cetățenie pentru minori
 10. Programare online art. 8, art. 8 ind. 1, art. 10, art. 27
 11. Anunț: Regulamentul 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)
 12. Anunț: reprogramare data interviu art. 8
 13. Anunt - Programari online pentru avocati
 14. Anunţ important - înregistrarea cererilor privind cetățenia română formulate în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991
 15. Anunt - certificat cetatenie minori
 16. Eficientizarea și transparentizarea activității de primire și înregistrare a cererilor privind cetățenia română la sediul ANC din Bucureşti
 17. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 18. buletin.anc@just.ro si eliminarea taxei de timbru judiciar - Adresă pentru primirea în format electronic a copiei dupa cartea de identitate
 19. Anunţ Biroul Teritorial Suceava al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 20. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 21. În atenția persoanelor care vor depune dosare privind cetățenia română
 22. Anunţ important - capacitate maximă înregistrare dosare privind cetăţenia română
 23. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 24. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 25. Anunţ - 16.02.2016
 26. Anunţ - 04.02.2016
 27. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 28. Anunţ - 21.12.2015
 29. Anunţ - 04.01.2016
 30. Anunţ - 04.01.2016 (3)
 31. Anunţ - 22.12.2015
 32. Anunţ important program de lucru cu publicul
 33. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 34. Anunt 02.10.2015
 35. Anunt
 36. Anunt! În atenţia persoanelor care depun cereri de redobândire a cetăţeniei române în baza art.11 la Birourile teritoriale ale ANC
 37. Anunț important
 38. Anunț important
 39. Anunț important (2)
 40. Anunț important (3)
 41. Anunț important (4)
 42. Anunţ - 16.09.2015
 43. Anunţ!
 44. Anunţ!
 45. Anunţ privind modificarea taxelor consulare!
 46. Anunț important
 47. În atenția petenților
 48. În atenţia solicitanţilor de redobândire a cetăţeniei române în baza art 11 din Legea 21/1991 - 30.08.2012
 49. Notă de informare privind protecţia datelor personale - 30.08.2012
 50. Atenție!
 51. Informaţii legate de stadiul dosarului
 52. Anunţ!
 53. Anunt important jurământ