Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

 

 

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Anunțuri

Anunt - Program eliberare certificate cetățenie pentru minori

 

Începând cu data de 1 Mai 2019, programul de eliberare a certificatelor de cetățenie pentru minori către părinți/împuterniciți este după cum urmează:

- în fiecare zi de joi, cu excepția sărbătorilor legale, între orele 09.00 - 12.00

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail

More Articles...

 1. Programare online art. 8, art. 8 ind. 1, art. 10, art. 27
 2. Anunț: Regulamentul 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)
 3. Anunț: reprogramare data interviu art. 8
 4. Anunt - Programari online pentru avocati
 5. Anunţ important - înregistrarea cererilor privind cetățenia română formulate în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991
 6. Anunt - certificat cetatenie minori
 7. Eficientizarea și transparentizarea activității de primire și înregistrare a cererilor privind cetățenia română la sediul ANC din Bucureşti
 8. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 9. buletin.anc@just.ro si eliminarea taxei de timbru judiciar - Adresă pentru primirea în format electronic a copiei dupa cartea de identitate
 10. Anunţ Biroul Teritorial Suceava al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 11. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 12. În atenția persoanelor care vor depune dosare privind cetățenia română
 13. Anunţ important - capacitate maximă înregistrare dosare privind cetăţenia română
 14. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 15. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 16. Anunţ - 16.02.2016
 17. Anunţ - 04.02.2016
 18. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 19. Anunţ - 21.12.2015
 20. Anunţ - 04.01.2016
 21. Anunţ - 04.01.2016 (3)
 22. Anunţ - 22.12.2015
 23. Anunţ important program de lucru cu publicul
 24. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 25. Anunt 02.10.2015
 26. Anunt
 27. Anunt! În atenţia persoanelor care depun cereri de redobândire a cetăţeniei române în baza art.11 la Birourile teritoriale ale ANC
 28. Anunț important
 29. Anunț important
 30. Anunț important (2)
 31. Anunț important (3)
 32. Anunț important (4)
 33. Anunţ - 16.09.2015
 34. Anunţ!
 35. Anunţ!
 36. Anunţ privind modificarea taxelor consulare!
 37. Anunț important
 38. În atenția petenților
 39. În atenţia solicitanţilor de redobândire a cetăţeniei române în baza art 11 din Legea 21/1991 - 30.08.2012
 40. Notă de informare privind protecţia datelor personale - 30.08.2012
 41. Atenție!
 42. Informaţii legate de stadiul dosarului
 43. Anunţ!
 44. Anunt important jurământ