Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Anunțuri

Anunt

 

Urmare a desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și a Referendumului din 26 mai 2019, Biroul Relații cu Publicul de la parterul sediului Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, str. Smârdan nr. 3, sector 3 nu va avea program de lucru cu publicul în intervalul 24.05.2019 – 27.05.2019.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail

More Articles...

 1. Anunt - Program eliberare certificate cetățenie pentru minori
 2. Programare online art. 8, art. 8 ind. 1, art. 10, art. 27
 3. Anunț: Regulamentul 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)
 4. Anunț: reprogramare data interviu art. 8
 5. Anunt - Programari online pentru avocati
 6. Anunţ important - înregistrarea cererilor privind cetățenia română formulate în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991
 7. Anunt - certificat cetatenie minori
 8. Eficientizarea și transparentizarea activității de primire și înregistrare a cererilor privind cetățenia română la sediul ANC din Bucureşti
 9. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 10. buletin.anc@just.ro si eliminarea taxei de timbru judiciar - Adresă pentru primirea în format electronic a copiei dupa cartea de identitate
 11. Anunţ Biroul Teritorial Suceava al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 12. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 13. În atenția persoanelor care vor depune dosare privind cetățenia română
 14. Anunţ important - capacitate maximă înregistrare dosare privind cetăţenia română
 15. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 16. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 17. Anunţ - 16.02.2016
 18. Anunţ - 04.02.2016
 19. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 20. Anunţ - 21.12.2015
 21. Anunţ - 04.01.2016
 22. Anunţ - 04.01.2016 (3)
 23. Anunţ - 22.12.2015
 24. Anunţ important program de lucru cu publicul
 25. Cereri privind cetăţenia română care, la momentul depunerii, nu au fost înregistrate în baza de date din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice
 26. Anunt 02.10.2015
 27. Anunt
 28. Anunt! În atenţia persoanelor care depun cereri de redobândire a cetăţeniei române în baza art.11 la Birourile teritoriale ale ANC
 29. Anunț important
 30. Anunț important
 31. Anunț important (2)
 32. Anunț important (3)
 33. Anunț important (4)
 34. Anunţ - 16.09.2015
 35. Anunţ!
 36. Anunţ!
 37. Anunţ privind modificarea taxelor consulare!
 38. Anunț important
 39. În atenția petenților
 40. În atenţia solicitanţilor de redobândire a cetăţeniei române în baza art 11 din Legea 21/1991 - 30.08.2012
 41. Notă de informare privind protecţia datelor personale - 30.08.2012
 42. Atenție!
 43. Informaţii legate de stadiul dosarului
 44. Anunţ!
 45. Anunt important jurământ