Pornind de la obiectivele de eficientizare şi transparentizare a activității Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), angajamente asumate de către Guvernul României prin aderarea la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă şi pentru o mai bună gestionare a activității de primire și înregistrare a cererilor, începând cu data de 22.05.2017 la sediul ANC din București înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, se va efectua exclusiv în baza programării prealabile online a petenților pe site-ul instituției (Programare online). Pentru utilizarea aplicaţiei de programare online nu se percep taxe, fiind un serviciu gratuit.

         De asemenea, începând cu data de 24.05.2017 numărul de locuri disponibile programării online în vederea depunerii dosarului la sediul ANC crește la 350 de programări online / zi de lucru cu publicul. Persoanele care se vor prezenta la sediul ANC începând cu data de 22.05.2017 în vederea depunerii cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 11 din Lege, fără a se programa în prealabil pentru înregistrarea dosarului, nu vor putea depune cererea privind cetățenia română. Lista persoanelor programate în fiecare zi de lucru cu publicul va fi afișată pe pagina de internet a Autorității cu cel puțin 7 zile înainte de data programării. De asemenea, lista va fi afișată și la sediul ANC.

         Obligativitatea programării prealabile online în vederea depunerii cererilor nu se aplică persoanelor care formulează cereri privind cetățenia română în temeiul articolelor 8, 81, 10 și 27 din Legea nr. 21/1991.

În atenția persoanelor care vor depune dosare privind cetățenia română

La depunerea cererii și a dosarului de acordare / redobândire a cetățeniei române, solicitanții vor include în mod obligatoriu și:

-      certificatele de stare civilă ale copiilor minori (în forma cerută conform articolului în temeiul căruia se formulează cererea),

-      acordul părinților pentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României,

-      consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române, dat prin declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României în prezenţa unui părinte.

Nedepunerea acestor documente va duce, în cazul aprobării cererii, la neincluderea copiilor minori în certificatul de cetățenie al părintelui.

       Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail