Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie extinde programul de lucru cu publicul pentru depunerea şi înregistrarea dosarelor la sediul din Bucureşti, urmând ca primirea cererilor privind cetăţenia română să se efectueze şi în fiecare zi de marţi. Astfel, programul de lucru cu publicul se va desfăşura în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi în intervalul orar 08.30 - 16.30. Începând cu data de 1 Octombrie 2017, numărul de locuri disponibile în vederea programării online pentru depunerea dosarelor va fi de 400 / zi. La depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

În atenția persoanelor care vor depune dosare privind cetățenia română

La depunerea cererii și a dosarului de acordare / redobândire a cetățeniei române, solicitanții vor include în mod obligatoriu și:

-      certificatele de stare civilă ale copiilor minori (în forma cerută conform articolului în temeiul căruia se formulează cererea),

-      acordul părinților pentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României,

-      consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române, dat prin declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României în prezenţa unui părinte.

Nedepunerea acestor documente va duce, în cazul aprobării cererii, la neincluderea copiilor minori în certificatul de cetățenie al părintelui.

       Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail