Programări online pentru avocați  (descarca documentul in format word icon

  Începând cu data de 01.08.2018 la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București, str. Smârdan nr. 3, sector 3, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 8.1, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțite de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se va efectua exclusiv în baza programării prealabile a petenților, care vor utiliza în acest scop adresele de e-mail create pentru fiecare articol în parte. De asemenea, se menţin prevederile dispoziţiilor anterioare cu privire la obligativitatea programării prealabile online a persoanelor care depun cereri privind cetăţenia română (formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991) atât la sediul ANC, cât şi la Birourile Teritoriale.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Anunt - Programari online pentru avocati

  Solicitanții asistați de avocați pot depune cererile privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991 și în zilele de vineri, în intervalul orar 08:30-13:30, la sediul ANC din București, în baza programărilor prealabile, efectuate utilizând adresa de e-mail dedicată solicitanților asistați de avocați: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 În vederea stabilirii unei programări, avocații vor trimite pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. în mod obligatoriu, următoarele date ale petenților: numele și prenumele, data nașterii, adresa de domiciliu, însoțite de documentul de legitimare profesională valabil și împuternicirea avocațială în fișiere atașate (format fișier PDF, JPEG,JPG, PNG).

  Înaintarea unor date incorecte, incomplete, absența împuternicirii avocațiale, precum și neconcordanța dintre datele trimise și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea dosarului vor duce la anularea programării.

  Solicitarea de programare transmisă de avocați, în vederea înregistrării cererii și depunerii dosarului constituit  în temeiul art. 11, va fi soluționată de către Biroul înregistrare cereri privind cetățenia română, luând în considerare datele disponibile a programărilor şi celorlalţi petenţi (nereprezentaţi de avocaţi) la data primirii solicitării. Data programării pentru depunerea dosarului, va fi comunicată prin e-mail solicitanților (avocaților). Pentru zilele de vineri pot fi stabilite un număr de maximum 100 de programări depunere dosar.