Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 
   Incepand cu data de 1 Ianuarie 2020, programul de lucru al Autorității pentru Cetățenie se va desfășura după cum urmează:
- de luni până joi, în intervalul 08.30 - 17.00 
- vineri, în intervalul 08.30 - 14.30

 

 

Anunt - Programari online pentru avocati

  Solicitanții asistați de avocați pot depune cererile privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991 și în zilele de vineri, în intervalul orar 08:30-13:30, la sediul ANC din București, în baza programărilor prealabile, efectuate utilizând adresa de e-mail dedicată solicitanților asistați de avocați: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 În vederea stabilirii unei programări, avocații vor trimite pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. în mod obligatoriu, următoarele date ale petenților: numele și prenumele, data nașterii, adresa de domiciliu, însoțite de documentul de legitimare profesională valabil și împuternicirea avocațială în fișiere atașate (format fișier PDF, JPEG,JPG, PNG).

  Înaintarea unor date incorecte, incomplete, absența împuternicirii avocațiale, precum și neconcordanța dintre datele trimise și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea dosarului vor duce la anularea programării.

  Solicitarea de programare transmisă de avocați, în vederea înregistrării cererii și depunerii dosarului constituit  în temeiul art. 11, va fi soluționată de către Biroul înregistrare cereri privind cetățenia română, luând în considerare datele disponibile a programărilor şi celorlalţi petenţi (nereprezentaţi de avocaţi) la data primirii solicitării. Data programării pentru depunerea dosarului va fi comunicată prin e-mail solicitanților (avocaților). Pentru zilele de vineri pot fi stabilite un număr de maximum 100 de programări depunere dosar.

  Pentru a asigura respectarea principiului asigurarii egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice, programarile online sunt personale si netransmisibile, persoanele programate online neputand fi inlocuite cu alte persoane care nu au fost in prealabil programate online pentru aceeasi data.