IMPORTANT!!!

ANUNȚ IMPORTANT! Urmare a situației create de pandemia COVID-19 se va permite depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română cf. art. 11 din Legea nr. 21/1991 la sediul ANC din București cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: decretarea stării de urgență în țara de domiciliu / reședință a petentului; reprezentanța diplomatică a României din țara de domiciliu / reședință a petentului să aibă activitatea suspendată. Solicitarea de depunere prin mandatar, se va depune la registratura instituției în timpul programului de lucru cu publicul, sau se va trimite prin poștă (inclusiv poștă electronică) și va fi formulată individual de către persoana împuternicită, fiind însoțită doar de procura specială și autentică pentru depunerea cererii de cetățenie. Pentru mai multe informații privind procedura menționată accesează acest link.

  • Gabriela LENGHEL - Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie - program de audiențe - miercuri - între orele 1300 - 1400  
  • Varol AMET - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - marți - între orele 1200 - 1400  
  • Marius-Sorin BOZGAN - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - luni - între orele 1200 - 1400

      ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.08.2020 noul program de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie poate fi vizualizat accesând acest link: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/program-audiente

Începând cu data de 10.08.2020, programarea online a petenților pentru depunerea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române, atât la sediul ANC din București, cât și la birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava este disponibilă pe site-ul instituției.

Începând cu data de 18.05.2020 va fi reluat programul de lucru cu publicul al Birourilor Teritoriale Galaţi, Suceava şi Iaşi, urmând a fi în fiecare zi de luni până vineri (luni-joi interval orar 08.30-15.00, vineri 08.30-13.00), fiind alocate, în primă etapă, un număr de 50 de persoane programate pe zi prin relocarea programărilor efectuate începând cu data de 11.03.2020;

Listele persoanelor ale căror programări au fost relocate vor fi afișate treptat pe site-ul instituției (rubrica Liste persoane programate online, conform articolelor în baza cărora a fost făcută programarea);

Persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei române pentru minorii care nu au fost incluşi în dosarele părinţilor pot depune cererile la sediul ANC din București luni și miercuri între orele 08.30-12.30, iar la Birourile Teritoriale Galați, Suceava și Iași în fiecare zi de lucru cu publicul, conform programului detaliat mai sus;

Desfăşurarea programului de lucru cu publicul al Serviciului consiliere și relații publice, începând cu data de 18.05.2020, într-o primă etapă, în zilele de marți (interval orar 08.30-12.00 și 15.00-18.30), joi (08.30-17.00) şi vineri (08.30-13.00); zilele de marți și joi sunt destinate petenților și avocaților, iar ziua de vineri numai avocaților.

Sesiunile de jurământ vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Datele la care persoanele programate în perioada stării de urgență vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit. 

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.
La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar. 
 
În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.
 
Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
 
NU este necesară prezența copiilor (minorilor) la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 
La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 
 
Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!
 

 

Regulament de programare online pentru depunerea dosarelor privind cetățenia română

 

Regulament de programare online pentru depunerea cererilor privind cetățenia română formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991

 

Prezentul regulament stabilește modul în care se efectuează programările online, procedura de rezervare pentru depunerea cererilor privind cetățenia română formulate în temeiul art. 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991.

În vederea desfășurării în condiții optime a activității de lucru cu publicul și în scopul asigurării unui management de calitate al fluxurilor de persoane, accesul petenților, pentru depunerea cererilor formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, la sediul central al Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București și la sediile Birourilor Teritoriale din Galați, Iași, și Suceava, se face numai pe baza programărilor online pe site-ul oficial al ANC http://cetatenie.just.ro, rubrica Programare online depunere dosar articolul 11 – Programare online (http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/depunere-cereri/list?page=2), după cum urmează:

Sediul ANC București – maxim 350 programări  online / zi; (Cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991 – depunere exclusiv în baza programării online)

Biroul Teritorial Galați – maxim 100 programări online / zi; (Cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991 – depunere exclusiv în baza programării online)

Biroul Teritorial Iași – maxim 150 programări online / zi; (Cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991– depunere exclusiv în baza programării online)

Biroul Teritorial Suceava - maxim 100 programări online / zi; (Cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991– depunere exclusiv în baza programării online).

La sediul central al ANC din București și la sediile Birourilor Teritoriale din Galați, Iași, și Suceava primirea și înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării prealabile online a petenților pe site-ul instituției.

În cazul Birourilor Teritoriale ale ANC, numărul de locuri disponibile programării online zilnice se poate modifica temporar (în situația unor concedii de odihnă, medicale, sau alte tipuri de concedii), în funcție de numărul angajaților care își desfășoară efectiv activitatea în fiecare birou în parte.

Selectarea biroului și programarea datei la care se va depune cererea privind cetățenia română, formulată în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se face direct pe site-ul ANC http://cetatenie.just.ro  rubrica  Programare online depunere dosar articolul 11 – Programare online (http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/depunere-cereri/list?page=2), de către persoana interesată, ulterior acestei selecții fiind completat formularul de înregistrare. O persoană poate efectua o singură programare pe zi, netransmisibilă, la unul dintre birourile disponibile. Fiecare programare corespunde unei singure persoane. Astfel, programarea conținând datele de identificare ale mai multor persoane nu va fi validată. Nu se pot face programări prin poștă, e-mail, fax sau telefonic.

Pentru validarea unei programări este obligatorie completarea câmpurilor Nume, Email, Telefon, Data programării, Adresa, Data nașterii ale formularului de înregistrare, după cum urmează:

În câmpul Nume se completează numele și prenumele persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

În câmpul Email se completează adresa de e-mail validă la care va putea fi primită corespondența;

În câmpul Telefon se completează un număr de telefon valid al persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

În câmpul Data se selectează data la care persoana se va prezenta în vederea depunerii dosarului;

În câmpul Adresa se completează adresa de domiciliu completă și corectă a persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

În câmpul Data nașterii se completează data nașterii completă și corectă a persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română.

Completarea incorectă a acestor câmpuri, precum și neconcordanța dintre datele înscrise în formularul de înregistrare și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea dosarului vor duce la anularea programării. Programarea va fi anulată și în cazul neprezentării la data și ora programată, fiind necesară o nouă înregistrare pe site-ul ANC în acest sens.

Procedura de programare online:

1.    Selectarea biroului și a datei la care se va depune dosarul;

2.    Selectarea opțiunii Înregistrare;

3.    Completarea câmpurilor obligatorii ale formularului de înregistrare online;

4.    Confirmarea înregistrării (Register);

5.    Prezentarea la sediul și data selectate pentru depunerea dosarului.

Începând cu data de 02.05.2017  lista persoanelor programate în fiecare zi și la fiecare birou va fi afișată pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Cetățenie cu cel puțin 5 zile înainte de data programării – rubrica Programare online depunere dosar articolul 11 – Liste persoane programate online (http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/meniu/441-liste-persoane-programate-online).

Prin utilizarea procedurii de programare online persoana este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv prin efectuarea programarii online solicitantul isi exprima in mod expres, acordul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (nume si prenume) precum și acordul expres pentru publicarea acestora pe site-ul si pagina de Facebook a instituției. 

Nu sunt valabile programările online pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior, prin acte normative sau dispoziții interne, zile în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul. Implementarea programării online nu exclude funcționarea în paralel a sistemului de ordonare pe bază   de bonuri de ordine. Astfel, vor fi repartizate persoanelor bonuri de ordine, conform listelor conținând programările online, în vederea ordonării în sălile de așteptare până la intrarea în biroul de înregistrare a cererilor prin apelarea numărului următor de către angajații ANC.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail