IMPORTANT: Începând cu data de 02.05.2017, la Birourile teritoriale din Galați, Iași și Suceava, înregistrarea dosarelor de cetățenie se va face NUMAI pe baza PROGRAMĂRILOR ONLINE de pe site-ul instituției !    LINK spre PROGRAMĂRI ONLINE      

   Reamintim persoanelor interesate că la depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată, în cazul documentelor emise de autorităţile altor state. Pentru documentele emise de autorităţile române este suficientă prezentarea originalului şi a unei copii simple care va fi certificată pentru conformitate de către funcţionarul ANC. Nu sunt acceptate actele laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma plastifierii. De asemenea, precizăm că pentru utilizarea aplicaţiei PROGRAMARE ONLINE DEPUNERE DOSAR Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie nu percepe taxe, fiind un serviciu gratuit.

Regulament de programare online pentru depunerea dosarelor privind cetățenia română

 

Regulament de programare online pentru depunerea dosarelor privind cetățenia română

 

Prezentul regulament stabilește modul în care se efectuează programările online, procedura de rezervare pentru depunerea dosarelor privind cetățenia română.

În vederea desfășurării în condiții optime a activității de lucru cu publicul și în scopul asigurării unui management de calitate al fluxurilor de persoane, accesul petenților, pentru depunerea dosarelor, la sediul central al Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București și la sediile Birourilor Teritoriale din Galați, Iași, și Suceava se poate face pe baza programărilor online pe site-ul oficial al ANC http://cetatenie.just.ro, rubrica Stadiu dosar – Programare online depunere dosar, după cum urmează:

Sediul ANC București – maxim 200 programări  online / zi; (Cereri formulate în temeiul art. 8, 81, 10, 11 și 27 din Legea nr. 21/1991)

Biroul Teritorial Galați – maxim 100 programări online / zi; (Cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991 – depunere exclusiv în baza programării online)

Biroul Teritorial Iași – maxim 150 programări online / zi; (Cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991– depunere exclusiv în baza programării online)

Biroul Teritorial Suceava - maxim 50 programări online / zi (Cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991– depunere exclusiv în baza programării online).

La sediile Birourilor Teritoriale ale Autorității Naționale pentru Cetățenie din Galați, Iași și Suceava, primirea și înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va efectua exclusiv în baza programării prealabile online a petenților pe site-ul instituției

Numărul de programări online zilnice se poate modifica temporar, în funcție de numărul angajaților ce își desfășoară efectiv activitatea în fiecare birou în parte.

Selectarea biroului și programarea datei la care se va depune cererea privind cetățenia română, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se face direct pe site-ul ANC http://cetatenie.just.ro rubrica Stadiu dosar – Programare online depunere dosar, de către persoana interesată, ulterior acestei selecții fiind completat formularul de înregistrare. O persoană poate efectua o singură programare pe zi, netransmisibilă, la unul dintre birourile disponibile. Nu se pot face programări prin poștă, e-mail, fax sau telefonic.

Pentru validarea unei programări este obligatorie completarea câmpurilor Nume, Email, Telefon, Data programării, Adresa, Data nașterii ale formularului de înregistrare, după cum urmează:

În câmpul Nume se completează numele și prenumele persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

În câmpul Email se completează adresa de e-mail validă la care va fi primit mesajul de confirmare a programării;

În câmpul Telefon se completează un număr de telefon valid al persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

În câmpul Data se selectează data la care persoana se va prezenta în vederea depunerii dosarului;

În câmpul Adresa se completează adresa de domiciliu completă și corectă a persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

În câmpul Data nașterii se completează data nașterii completă și corectă a persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română.

Completarea incorectă a acestor câmpuri, precum și neconcordanța dintre datele înscrise în formularul de înregistrare și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea dosarului vor duce la anularea programării. Programarea va fi anulată și în cazul neprezentării la data și ora programată, fiind necesară o nouă înregistrare pe site-ul ANC în acest sens.

De asemenea, programările efectuate vor fi luate în considerare doar dacă respectă competențele ce revin fiecărui birou în parte (spre exemplu, în cazul Birourilor Teritoriale nu se pot face programări decât pentru depunerea cererilor de redobândire a cetățeniei române în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991).

Procedura de programare online:

1.    Selectarea biroului și a datei la care se va depune dosarul;

2.    Selectarea opțiunii Înregistrare;

3.    Completarea câmpurilor obligatorii ale formularului de înregistrare online;

4.    Confirmarea înregistrării (Register);

5.    Prezentarea la sediul și data selectate pentru depunerea dosarului.

Începând cu data de 02.05.2017 lista persoanelor programate în fiecare zi și la fiecare birou va fi afișată pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Cetățenie cu cel puțin 5 zile înainte de data programării.

Prin utilizarea procedurii de programare online persoana este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

Nu sunt valabile programările online pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior, prin acte normative sau dispoziții interne, zile în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.

   Implementarea programării online nu exclude funcționarea în paralel a sistemului de ordonare pe bază de bonuri de ordine. Astfel, în cazul Birourilor Teritoriale ale ANC din Galați, Iași și Suceava, vor fi repartizate persoanelor bonuri de ordine, conform listelor conținând programările online, în vederea ordonării în sălile de așteptare până la intrarea în biroul de înregistrare a cererilor prin apelarea numărului următor de către angajații ANC. Procedura este aplicabilă și la sediul central din București cu precizarea că, în afara programărilor online, vor fi repartizate bonuri de ordine până la limita maximă a numărului de dosare ce pot fi procesate pe zi în timpul programului de lucru cu publicul.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail