IMPORTANT!!!

                                                                                   

 • Gabriela LENGHEL - Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie - program de audiențe - miercuri - între orele 1300 - 1400  
 • Varol AMET - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - marți - între orele 1200 - 1400  
 • Marius-Sorin BOZGAN - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - luni - între orele 1200 - 1400

      ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.08.2020 noul program de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie poate fi vizualizat accesând acest link: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/program-audiente

Începând cu data de 10.08.2020, programarea online a petenților pentru depunerea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române, atât la sediul ANC din București, cât și la birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava este disponibilă pe site-ul instituției.

Începând cu data de 18.05.2020 va fi reluat programul de lucru cu publicul al Birourilor Teritoriale Galaţi, Suceava şi Iaşi, urmând a fi în fiecare zi de luni până vineri (luni-joi interval orar 08.30-15.00, vineri 08.30-13.00), fiind alocate, în primă etapă, un număr de 50 de persoane programate pe zi prin relocarea programărilor efectuate începând cu data de 11.03.2020;

Listele persoanelor ale căror programări au fost relocate vor fi afișate treptat pe site-ul instituției (rubrica Liste persoane programate online, conform articolelor în baza cărora a fost făcută programarea);

Persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei române pentru minorii care nu au fost incluşi în dosarele părinţilor pot depune cererile la sediul ANC din București luni și miercuri între orele 08.30-12.30, iar la Birourile Teritoriale Galați, Suceava și Iași în fiecare zi de lucru cu publicul, conform programului detaliat mai sus;

Desfăşurarea programului de lucru cu publicul al Serviciului consiliere și relații publice, începând cu data de 18.05.2020, într-o primă etapă, în zilele de marți (interval orar 08.30-12.00 și 15.00-18.30), joi (08.30-17.00) şi vineri (08.30-13.00); zilele de marți și joi sunt destinate petenților și avocaților, iar ziua de vineri numai avocaților.

Sesiunile de jurământ vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Datele la care persoanele programate în perioada stării de urgență vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit. 

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.
La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar. 
 
În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.
 
Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
 
NU este necesară prezența copiilor (minorilor) la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 
La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 
 
Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!
 

 

Comunicate de presă

Comunicat 22 Iulie 2020 (2)

Comunicat 22 iulie 2020

 

Conducerea Autorității Naționale pentru Cetățenie a participat în data de 21 iulie la cea de-a zecea reuniune a  Comitetului director pentru e-guvernare (CD), eveniment desfășurat în format videoconferință.

Pe agenda evenimentului s-au regăsit noutăți privind membrii și atribuțiile comitetului director precum și aprobarea finală a livrabilului pentru propunerea de politică publică în domeniul e-guvernării E-România. Autoritatea Națională pentru Cetățenie participă la acest proiect important cu evenimentul de viață „obținerea cetățeniei”.

Ședința Comitetului director  pentru e-guvernare a fost prezidată de cei doi vicepreședinți, domnul Sabin SĂRMAȘ, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) și domnul Marian MURGULEȚ, CIO Guvernamental din cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG).

Prin aprobarea livrabilului pentru propunerea de politică publică în domeniul e-guvernării E-România pentru cele 36 de evenimente de viață cuprinse în acesta s-a realizat un pas important în planul de digitalizare a instituțiilor publice.

Începând cu anul 2016 de la demararea proiectului ,,Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare” COD: SIPOCA 20 și până în prezent, Autoritatea Națională pentru Cetățenie în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului și cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a depus eforturi pentru a veni în sprijinul solicitanților de cetățenie în sensul digitalizării anumitor activități astfel încât solicitanții să poată accesa mai ușor serviciile oferite de instituție.

Până în prezent s-a implementat cu succes posibilitatea programării online în vederea depunerii cererii de cetățenie, posibilitatea transmiterii petițiilor online în format electronic precum și efectuarea de schimb de informații interinstituționale în format exclusiv electronic.

More Articles...

 1. Ceremonie depunere jurământ - 22.07.2020
 2. Ceremonie depunere jurământ - 14.07.2020
 3. Ceremonie depunere jurământ - 10.07.2020
 4. Ceremonie depunere jurământ - 09.07.2020
 5. Comunicat de presă
 6. Întâlnire de lucru a Autorității Naționale pentru Cetățenie cu Inspectoratul General pentru Imigrări (2)
 7. Întâlnire de lucru a Autorității Naționale pentru Cetățenie cu Ministerul Afacerilor Externe
 8. Autoritatea Națională pentru Cetățenie 23 iunie 2020
 9. Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie 23 iunie 2020
 10. Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie 23 iunie 2020
 11. Mario DE MEZZO, noul Vicepresedinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie
 12. PROTOCOL PRIVIND COLABORAREA DINTRE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE ȘI BAROUL BUCUREȘTI - 02.03.2020 2
 13. Ceremonie depunere jurământ - 27.02.2020
 14. Ceremonie depunere jurământ - 30.01.2020
 15. Ceremonie depunere jurământ - 16.12.2019
 16. Ceremonie depunere jurământ - 21.11.2019
 17. Dezbatere privitoare la transcrierea numelor in actele de stare civila romanesti - 29.10.2019 (2)
 18. Ceremonie depunere jurământ - 29.10.2019
 19. Ceremonie depunere jurământ - 17.10.2019
 20. Ceremonie depunere jurământ - 12.09.2019
 21. La multi ani, doamna ministru Ana Birchall!
 22. Ceremonie depunere jurământ - 29.08.2019
 23. Comunicat
 24. Ceremonie de inaugurare a noului sediu al Biroului Teritorial Galați
 25. Ceremonie depunere jurământ - 30.05.2019
 26. Program eliberare certificate cetățenie minori
 27. Program eliberare certificate cetățenie minori (2)
 28. Ceremonie depunere jurământ - 18.04.2019
 29. Ceremonie depunere jurământ - 15.04.2019
 30. Ceremonie depunere jurământ - 03.04.2019
 31. Ceremonie depunere jurământ - 14.03.2019
 32. Ceremonie depunere jurământ - 22.02.2019
 33. Ceremonie depunere jurământ - 20.02.2019
 34. Ceremonie depunere jurământ - 07.02.2019
 35. Ceremonie depunere jurământ - 06.12.2018
 36. Ceremonie depunere jurământ - 28.11.2018
 37. Ceremonie depunere jurământ - 17.10.2018
 38. Ceremonie depunere jurământ - 03.10.2018
 39. Programare online art. 8, art. 8 ind. 1, art. 10, art. 27
 40. Ceremonie depunere jurământ - 23.08.2018
 41. Ceremonie depunere jurământ - 02.08.2018
 42. Ceremonie depunere jurământ - 12.07.2018
 43. Participare la conferinta Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM)
 44. Programare online
 45. Ceremonie depunere jurământ - 21.06.2018
 46. Ceremonie depunere jurământ - 07.06.2018
 47. Ceremonie depunere jurământ - 10.05.2018
 48. Ceremonie depunere jurământ - 26.04.2018
 49. Personalitate a crestinișmului răsăritean a depus dosarul de cetățenie
 50. Domnul Marius Sorin BOZGAN, noul Vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie
 51. Ceremonie depunere jurământ - 12.04.2018
 52. Ceremonie depunere jurământ - 29.03.2018
 53. Ceremonie depunere jurământ - 27.03.2018
 54. Ceremonie depunere jurământ - 15.03.2018
 55. Ceremonie depunere jurământ - 15.02.2018
 56. Raportul de activitate ANC pe anul 2017
 57. Ceremonie depunere jurământ - 01.02.2018
 58. Ceremonie depunere jurământ - 14.12.2017
 59. Ceremonie depunere jurământ - 07.12.2017
 60. Ziua Națională a României văzută prin ochii tinerilor
 61. SOLVIT
 62. Întâlnire de lucru între reprezentanții ANC și reprezentanții Baroului București
 63. Ceremonie depunere jurământ - 02.11.2017
 64. Ceremonie depunere jurământ in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului
 65. Ceremonie depunere jurământ - 05.10.2017
 66. Reglementări noi privind acordarea cetățeniei române pentru minori
 67. Ceremonie depunere jurământ - 31.08.2017
 68. Ceremonie depunere jurământ - 29.08.2017
 69. Ceremonie depunere jurământ - 10.08.2017
 70. Întâlnire de lucru între reprezentanții ANC și reprezentanții Baroului București
 71. Ceremonie depunere jurământ - 22.06.2017
 72. Legislatia privind cetatenia română, în dezbatere publică la Ministerul Justiției - 15.06.2017
 73. Ceremonie depunere jurământ - 15.06.2017
 74. Intalnire de lucru la sediul ANC - 29.05.2017
 75. Precizări - 26.05.2017
 76. Ceremonie depunere jurământ - 25.05.2017
 77. O nouă ceremonie de depunere a jurământului de credință față de România la sediul ANC
 78. Domnul Amet VAROL, noul Vicepresedinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie
 79. O nouă ceremonie de depunere a jurământului de credință față de România la sediul Ministerului Tineretului și Sportului
 80. RUTI/ANC - Registrului Unic al Transparenței Intereselor
 81. Eficientizarea și transparentizarea activității de primire și înregistrare a cererilor privind cetățenia română la sediile Birourilor Teritoriale ale Autorității Naționale pentru Cetățenie
 82. Domnul Cezar STANCU este noul Vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 83. Ceremonie depunere jurământ - 23.03.2017
 84. Domnul Dr. Andrei TINU este noul Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 85. Eliminare taxe și tarife din Legea cetățeniei române nr. 21/1991
 86. Ceremonie depunere jurământ - 19.01.2017
 87. Autoritatea Nationala pentru Cetatenie il felicita pe Simone Tempestini
 88. Ceremonie depunere jurământ - 08.12.2016
 89. Participarea Doamnei Președinte Iulia Mălina CIOBANU la Conferința organizată de Reprezentanţa în România a Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați
 90. Participarea delegaţiei ANC la forumul România - Republica Moldova în domeniul justiţiei
 91. Ceremonie depunere jurământ - 06.10.2016
 92. Ceremonie depunere jurământ - 08.09.2016
 93. Autoritatea Nationala pentru Cetatenie il felicita pe Albert Saritov
 94. MCPDC finalizeaza evaluarea implementarii memorandumului privind cresterea transparentei. ANC in top 10 institutii
 95. Ceremonie depunere jurământ - 04.08.2016
 96. Vizita de lucru a Preşedintelui ANC în Republica Moldova
 97. Ședință solemnă de depunere a jurământului de credință față de România
 98. O nouă şedinţă solemnă de depunere a jurământuluiu de credinţă faţă de România
 99. Ceremonie de depunere a jurământului de credință față de România la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie
 100. Întâlniri între Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale