IMPORTANT!!!

ANUNȚ IMPORTANT! Urmare a situației create de pandemia COVID-19 se va permite depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română cf. art. 11 din Legea nr. 21/1991 la sediul ANC din București cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: decretarea stării de urgență în țara de domiciliu / reședință a petentului; reprezentanța diplomatică a României din țara de domiciliu / reședință a petentului să aibă activitatea suspendată. Solicitarea de depunere prin mandatar, se va depune la registratura instituției în timpul programului de lucru cu publicul, sau se va trimite prin poștă (inclusiv poștă electronică) și va fi formulată individual de către persoana împuternicită, fiind însoțită doar de procura specială și autentică pentru depunerea cererii de cetățenie. Pentru mai multe informații privind procedura menționată accesează acest link.

 • Gabriela LENGHEL - Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie - program de audiențe - miercuri - între orele 1300 - 1400  
 • Varol AMET - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - marți - între orele 1200 - 1400  
 • Marius-Sorin BOZGAN - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - luni - între orele 1200 - 1400

      ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.08.2020 noul program de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie poate fi vizualizat accesând acest link: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/program-audiente

Începând cu data de 10.08.2020, programarea online a petenților pentru depunerea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române, atât la sediul ANC din București, cât și la birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava este disponibilă pe site-ul instituției.

Începând cu data de 18.05.2020 va fi reluat programul de lucru cu publicul al Birourilor Teritoriale Galaţi, Suceava şi Iaşi, urmând a fi în fiecare zi de luni până vineri (luni-joi interval orar 08.30-15.00, vineri 08.30-13.00), fiind alocate, în primă etapă, un număr de 50 de persoane programate pe zi prin relocarea programărilor efectuate începând cu data de 11.03.2020;

Listele persoanelor ale căror programări au fost relocate vor fi afișate treptat pe site-ul instituției (rubrica Liste persoane programate online, conform articolelor în baza cărora a fost făcută programarea);

Persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei române pentru minorii care nu au fost incluşi în dosarele părinţilor pot depune cererile la sediul ANC din București luni și miercuri între orele 08.30-12.30, iar la Birourile Teritoriale Galați, Suceava și Iași în fiecare zi de lucru cu publicul, conform programului detaliat mai sus;

Desfăşurarea programului de lucru cu publicul al Serviciului consiliere și relații publice, începând cu data de 18.05.2020, într-o primă etapă, în zilele de marți (interval orar 08.30-12.00 și 15.00-18.30), joi (08.30-17.00) şi vineri (08.30-13.00); zilele de marți și joi sunt destinate petenților și avocaților, iar ziua de vineri numai avocaților.

Sesiunile de jurământ vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Datele la care persoanele programate în perioada stării de urgență vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit. 

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.
La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar. 
 
În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.
 
Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
 
NU este necesară prezența copiilor (minorilor) la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 
La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 
 
Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!
 

 

Comunicate de presă

Ceremonie de juramant - 22.09.2020

Ceremonie de jurământ - 22.09.2020

 Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, dna. Gabriela LENGHEL, a prezidat Marți, 22 septembrie 2020, două ceremonii de depunere a jurământului de credință față de România, de către 17 de persoane cărora le-au fost aprobate cererile de redobândire a cetățeniei române.

 La finalul ceremoniei, Președintele ANC, dna. Gabriela LENGHEL, a adresat urări de bun-venit în rândul cetățenilor români, persoanelor care au depus jurământul, subliniind în același timp drepturile, dar și obligațiile ce le revin ca urmare a dobândirii noului statut. 

 

poza_a3.png

poza_a2.png

poza_a4.png

 

More Articles...

 1. Ceremonie depunere jurământ - 16.09.2020
 2. Ceremonie depunere jurământ - 15.09.2020
 3. Ceremonie depunere jurământ - 07.09.2020
 4. Ceremonie depunere jurământ - 02.09.2020
 5. Ceremonie depunere jurământ - 27.08.2020
 6. Ceremonie depunere jurământ - 13.08.2020
 7. Comunicat 22 Iulie 2020 (2)
 8. Ceremonie depunere jurământ - 22.07.2020
 9. Ceremonie depunere jurământ - 14.07.2020
 10. Ceremonie depunere jurământ - 10.07.2020
 11. Ceremonie depunere jurământ - 09.07.2020
 12. Comunicat de presă
 13. Întâlnire de lucru a Autorității Naționale pentru Cetățenie cu Inspectoratul General pentru Imigrări (2)
 14. Întâlnire de lucru a Autorității Naționale pentru Cetățenie cu Ministerul Afacerilor Externe
 15. Autoritatea Națională pentru Cetățenie 23 iunie 2020
 16. Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie 23 iunie 2020
 17. Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie 23 iunie 2020
 18. Mario DE MEZZO, noul Vicepresedinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie
 19. PROTOCOL PRIVIND COLABORAREA DINTRE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE ȘI BAROUL BUCUREȘTI - 02.03.2020 2
 20. Ceremonie depunere jurământ - 27.02.2020
 21. Ceremonie depunere jurământ - 30.01.2020
 22. Ceremonie depunere jurământ - 16.12.2019
 23. Ceremonie depunere jurământ - 21.11.2019
 24. Dezbatere privitoare la transcrierea numelor in actele de stare civila romanesti - 29.10.2019 (2)
 25. Ceremonie depunere jurământ - 29.10.2019
 26. Ceremonie depunere jurământ - 17.10.2019
 27. Ceremonie depunere jurământ - 12.09.2019
 28. La multi ani, doamna ministru Ana Birchall!
 29. Ceremonie depunere jurământ - 29.08.2019
 30. Comunicat
 31. Ceremonie de inaugurare a noului sediu al Biroului Teritorial Galați
 32. Ceremonie depunere jurământ - 30.05.2019
 33. Program eliberare certificate cetățenie minori
 34. Program eliberare certificate cetățenie minori (2)
 35. Ceremonie depunere jurământ - 18.04.2019
 36. Ceremonie depunere jurământ - 15.04.2019
 37. Ceremonie depunere jurământ - 03.04.2019
 38. Ceremonie depunere jurământ - 14.03.2019
 39. Ceremonie depunere jurământ - 22.02.2019
 40. Ceremonie depunere jurământ - 20.02.2019
 41. Ceremonie depunere jurământ - 07.02.2019
 42. Ceremonie depunere jurământ - 06.12.2018
 43. Ceremonie depunere jurământ - 28.11.2018
 44. Ceremonie depunere jurământ - 17.10.2018
 45. Ceremonie depunere jurământ - 03.10.2018
 46. Programare online art. 8, art. 8 ind. 1, art. 10, art. 27
 47. Ceremonie depunere jurământ - 23.08.2018
 48. Ceremonie depunere jurământ - 02.08.2018
 49. Ceremonie depunere jurământ - 12.07.2018
 50. Participare la conferinta Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM)
 51. Programare online
 52. Ceremonie depunere jurământ - 21.06.2018
 53. Ceremonie depunere jurământ - 07.06.2018
 54. Ceremonie depunere jurământ - 10.05.2018
 55. Ceremonie depunere jurământ - 26.04.2018
 56. Personalitate a crestinișmului răsăritean a depus dosarul de cetățenie
 57. Domnul Marius Sorin BOZGAN, noul Vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie
 58. Ceremonie depunere jurământ - 12.04.2018
 59. Ceremonie depunere jurământ - 29.03.2018
 60. Ceremonie depunere jurământ - 27.03.2018
 61. Ceremonie depunere jurământ - 15.03.2018
 62. Ceremonie depunere jurământ - 15.02.2018
 63. Raportul de activitate ANC pe anul 2017
 64. Ceremonie depunere jurământ - 01.02.2018
 65. Ceremonie depunere jurământ - 14.12.2017
 66. Ceremonie depunere jurământ - 07.12.2017
 67. Ziua Națională a României văzută prin ochii tinerilor
 68. SOLVIT
 69. Întâlnire de lucru între reprezentanții ANC și reprezentanții Baroului București
 70. Ceremonie depunere jurământ - 02.11.2017
 71. Ceremonie depunere jurământ in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului
 72. Ceremonie depunere jurământ - 05.10.2017
 73. Reglementări noi privind acordarea cetățeniei române pentru minori
 74. Ceremonie depunere jurământ - 31.08.2017
 75. Ceremonie depunere jurământ - 29.08.2017
 76. Ceremonie depunere jurământ - 10.08.2017
 77. Întâlnire de lucru între reprezentanții ANC și reprezentanții Baroului București
 78. Ceremonie depunere jurământ - 22.06.2017
 79. Legislatia privind cetatenia română, în dezbatere publică la Ministerul Justiției - 15.06.2017
 80. Ceremonie depunere jurământ - 15.06.2017
 81. Intalnire de lucru la sediul ANC - 29.05.2017
 82. Precizări - 26.05.2017
 83. Ceremonie depunere jurământ - 25.05.2017
 84. O nouă ceremonie de depunere a jurământului de credință față de România la sediul ANC
 85. Domnul Amet VAROL, noul Vicepresedinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie
 86. O nouă ceremonie de depunere a jurământului de credință față de România la sediul Ministerului Tineretului și Sportului
 87. RUTI/ANC - Registrului Unic al Transparenței Intereselor
 88. Eficientizarea și transparentizarea activității de primire și înregistrare a cererilor privind cetățenia română la sediile Birourilor Teritoriale ale Autorității Naționale pentru Cetățenie
 89. Domnul Cezar STANCU este noul Vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 90. Ceremonie depunere jurământ - 23.03.2017
 91. Domnul Dr. Andrei TINU este noul Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 92. Eliminare taxe și tarife din Legea cetățeniei române nr. 21/1991
 93. Ceremonie depunere jurământ - 19.01.2017
 94. Autoritatea Nationala pentru Cetatenie il felicita pe Simone Tempestini
 95. Ceremonie depunere jurământ - 08.12.2016
 96. Participarea Doamnei Președinte Iulia Mălina CIOBANU la Conferința organizată de Reprezentanţa în România a Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați
 97. Participarea delegaţiei ANC la forumul România - Republica Moldova în domeniul justiţiei
 98. Ceremonie depunere jurământ - 06.10.2016
 99. Ceremonie depunere jurământ - 08.09.2016
 100. Autoritatea Nationala pentru Cetatenie il felicita pe Albert Saritov