IMPORTANT!!!

Începând cu data de 18.05.2020, programul de lucru cu publicul al Biroului înregistrare cereri privind cetățenia română (sediul ANC din București) se va desfășura în zilele de luni, miercuri şi vineri, în intervalul orar 08:30-12:30, urmând a fi alocate un număr de 70 de persoane programate pe zi în zilele de luni şi miercuri (50 de persoane programate în vederea depunerii cererilor în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991 şi 20 în temeiul celorlalte articole), respectiv 50 de persoane programate şi asistate de avocaţi în zilele de vineri, prin relocarea programărilor efectuate începând cu data de 11.03.2020 (pentru zilele de vineri relocarea va ține cont și de solicitările de reprogramare deja efectuate de avocați);

Începând cu data de 18.05.2020 va fi reluat programul de lucru cu publicul al Birourilor Teritoriale Galaţi, Suceava şi Iaşi, urmând a fi în fiecare zi de luni până vineri (luni-joi interval orar 08.30-15.00, vineri 08.30-13.00), fiind alocate, în primă etapă, un număr de 50 de persoane programate pe zi prin relocarea programărilor efectuate începând cu data de 11.03.2020;

Listele persoanelor ale căror programări au fost relocate vor fi afișate treptat pe site-ul instituției (rubrica Liste persoane programate online, conform articolelor în baza cărora a fost făcută programarea);

Persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei române pentru minorii care nu au fost incluşi în dosarele părinţilor pot depune cererile la sediul ANC din București luni și miercuri între orele 08.30-12.30, iar la Birourile Teritoriale Galați, Suceava și Iași în fiecare zi de lucru cu publicul, conform programului detaliat mai sus;

Desfăşurarea programului de lucru cu publicul al Serviciului consiliere și relații publice, începând cu data de 18.05.2020, într-o primă etapă, în zilele de marți (interval orar 08.30-12.00 și 15.00-18.30), joi (08.30-17.00) şi vineri (08.30-13.00); zilele de marți și joi sunt destinate petenților și avocaților, iar ziua de vineri numai avocaților.

Sesiunile de jurământ vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Datele la care persoanele programate în perioada stării de urgență vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit. 

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.
La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar. 
 
În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.
 
Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
 
NU este necesară prezența copiilor (minorilor) la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 
La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 
 
Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!
 

 

Comunicate de presă

Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie 25 mai 2020

Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, dna. Gabriela LENGHEL, a prezidat Luni, 25 mai 2020, ceremonia de depunere a jurământului de credință față de România, de către 27 de persoane cărora le-au fost aprobate cererile de acordare a cetățeniei române în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 21/1991.

La ceremonie a participat din partea Ministerului Justiției, în calitate de invitată, doamna Hamidé BESLI.

 

La finalul ceremoniei, Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, dna. Gabriela LENGHEL, a adresat urări de bun-venit în rândul cetățenilor români, persoanelor care au depus jurământul, subliniind în același timp drepturile, dar și obligațiile ce le revin ca urmare a dobândirii noului statut de cetățean român, respectiv de cetățean european.

20200526_001.png

20200526_002.png

20200526_003.png

More Articles...

 1. Mario DE MEZZO, noul Vicepresedinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie
 2. PROTOCOL PRIVIND COLABORAREA DINTRE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE ȘI BAROUL BUCUREȘTI - 02.03.2020 2
 3. Ceremonie depunere jurământ - 27.02.2020
 4. Ceremonie depunere jurământ - 30.01.2020
 5. Ceremonie depunere jurământ - 16.12.2019
 6. Ceremonie depunere jurământ - 21.11.2019
 7. Dezbatere privitoare la transcrierea numelor in actele de stare civila romanesti - 29.10.2019 (2)
 8. Ceremonie depunere jurământ - 29.10.2019
 9. Ceremonie depunere jurământ - 17.10.2019
 10. Ceremonie depunere jurământ - 12.09.2019
 11. La multi ani, doamna ministru Ana Birchall!
 12. Ceremonie depunere jurământ - 29.08.2019
 13. Comunicat
 14. Ceremonie de inaugurare a noului sediu al Biroului Teritorial Galați
 15. Ceremonie depunere jurământ - 30.05.2019
 16. Program eliberare certificate cetățenie minori
 17. Program eliberare certificate cetățenie minori (2)
 18. Ceremonie depunere jurământ - 18.04.2019
 19. Ceremonie depunere jurământ - 15.04.2019
 20. Ceremonie depunere jurământ - 03.04.2019
 21. Ceremonie depunere jurământ - 14.03.2019
 22. Ceremonie depunere jurământ - 22.02.2019
 23. Ceremonie depunere jurământ - 20.02.2019
 24. Ceremonie depunere jurământ - 07.02.2019
 25. Ceremonie depunere jurământ - 06.12.2018
 26. Ceremonie depunere jurământ - 28.11.2018
 27. Ceremonie depunere jurământ - 17.10.2018
 28. Ceremonie depunere jurământ - 03.10.2018
 29. Programare online art. 8, art. 8 ind. 1, art. 10, art. 27
 30. Ceremonie depunere jurământ - 23.08.2018
 31. Ceremonie depunere jurământ - 02.08.2018
 32. Ceremonie depunere jurământ - 12.07.2018
 33. Participare la conferinta Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM)
 34. Programare online
 35. Ceremonie depunere jurământ - 21.06.2018
 36. Ceremonie depunere jurământ - 07.06.2018
 37. Ceremonie depunere jurământ - 10.05.2018
 38. Ceremonie depunere jurământ - 26.04.2018
 39. Personalitate a crestinișmului răsăritean a depus dosarul de cetățenie
 40. Domnul Marius Sorin BOZGAN, noul Vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie
 41. Ceremonie depunere jurământ - 12.04.2018
 42. Ceremonie depunere jurământ - 29.03.2018
 43. Ceremonie depunere jurământ - 27.03.2018
 44. Ceremonie depunere jurământ - 15.03.2018
 45. Ceremonie depunere jurământ - 15.02.2018
 46. Raportul de activitate ANC pe anul 2017
 47. Ceremonie depunere jurământ - 01.02.2018
 48. Ceremonie depunere jurământ - 14.12.2017
 49. Ceremonie depunere jurământ - 07.12.2017
 50. Ziua Națională a României văzută prin ochii tinerilor
 51. SOLVIT
 52. Întâlnire de lucru între reprezentanții ANC și reprezentanții Baroului București
 53. Ceremonie depunere jurământ - 02.11.2017
 54. Ceremonie depunere jurământ in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului
 55. Ceremonie depunere jurământ - 05.10.2017
 56. Reglementări noi privind acordarea cetățeniei române pentru minori
 57. Ceremonie depunere jurământ - 31.08.2017
 58. Ceremonie depunere jurământ - 29.08.2017
 59. Ceremonie depunere jurământ - 10.08.2017
 60. Întâlnire de lucru între reprezentanții ANC și reprezentanții Baroului București
 61. Ceremonie depunere jurământ - 22.06.2017
 62. Legislatia privind cetatenia română, în dezbatere publică la Ministerul Justiției - 15.06.2017
 63. Ceremonie depunere jurământ - 15.06.2017
 64. Intalnire de lucru la sediul ANC - 29.05.2017
 65. Precizări - 26.05.2017
 66. Ceremonie depunere jurământ - 25.05.2017
 67. O nouă ceremonie de depunere a jurământului de credință față de România la sediul ANC
 68. Domnul Amet VAROL, noul Vicepresedinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie
 69. O nouă ceremonie de depunere a jurământului de credință față de România la sediul Ministerului Tineretului și Sportului
 70. RUTI/ANC - Registrului Unic al Transparenței Intereselor
 71. Eficientizarea și transparentizarea activității de primire și înregistrare a cererilor privind cetățenia română la sediile Birourilor Teritoriale ale Autorității Naționale pentru Cetățenie
 72. Domnul Cezar STANCU este noul Vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 73. Ceremonie depunere jurământ - 23.03.2017
 74. Domnul Dr. Andrei TINU este noul Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 75. Eliminare taxe și tarife din Legea cetățeniei române nr. 21/1991
 76. Ceremonie depunere jurământ - 19.01.2017
 77. Autoritatea Nationala pentru Cetatenie il felicita pe Simone Tempestini
 78. Ceremonie depunere jurământ - 08.12.2016
 79. Participarea Doamnei Președinte Iulia Mălina CIOBANU la Conferința organizată de Reprezentanţa în România a Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați
 80. Participarea delegaţiei ANC la forumul România - Republica Moldova în domeniul justiţiei
 81. Ceremonie depunere jurământ - 06.10.2016
 82. Ceremonie depunere jurământ - 08.09.2016
 83. Autoritatea Nationala pentru Cetatenie il felicita pe Albert Saritov
 84. MCPDC finalizeaza evaluarea implementarii memorandumului privind cresterea transparentei. ANC in top 10 institutii
 85. Ceremonie depunere jurământ - 04.08.2016
 86. Vizita de lucru a Preşedintelui ANC în Republica Moldova
 87. Ședință solemnă de depunere a jurământului de credință față de România
 88. O nouă şedinţă solemnă de depunere a jurământuluiu de credinţă faţă de România
 89. Ceremonie de depunere a jurământului de credință față de România la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie
 90. Întâlniri între Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale
 91. Comunicat de presă – 31 mai 2016
 92. Comunicat de presă la finalul mesei rotunde cu tema Autoritatea Națională pentru Cetățenie – garantul aplicării procedurilor legale în materia cetățeniei române
 93. O nouă ceremonie de depunere a jurământului de credinţă faţă de România organizată la sediul ANC - 17.05.2016
 94. O nouă ceremonie de depunere a jurământului de credință față de România la sediul Ministerului Tineretului și Sportului
 95. Şedinţă solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului
 96. Comunicat de presă - 22.04.2016
 97. Participarea Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, doamna Iulia-Mălina Ciobanu, la dezbaterea „Drumul spre libertate și demnitate al femeilor refugiate” - 11.03.2016
 98. Doamna Iulia Mălina Ciobanu este noul Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 99. Creşterea gradului de transparenţă instituţională la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie - 22.02.2016
 100. Participarea Vicepreşedintelui ANC la evenimentul „Implicarea migranților și a refugiaților în integrarea și dezvoltarea rolului lor în societatea românească” - 17.02.2016