Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

203 persoane au obţinut certificatul de cetăţenie română - 10.04.2014

Marţi, 8 aprilie 2014, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC), a avut loc o nouă ceremonie de depunere a jurământului de credinţă, în urma căreia 203 persoane au devenit cetăţeni români.

La solemnitate au participat Vicepreşedinţii  ANC, domnul Octavian Lupulescu şi domnul Andrei Tinu.

Domnul vicepreşedinte Octavian Lupulescu a adresat celor prezenţi mesajul de felicitare al Preşedintelui ANC, doamna Monica Cămărăscu :

„Vă felicit în calitatea dumneavoastră de noi cetăţeni români! Sunt convins că este o zi importantă în viaţa dvs, viaţă care de astăzi se va schimba! Pe lângă drepturile pe care le obţineţi ca cetăţeni români este de asemenea necesară şi obligatorie respectarea legilor statului de drept precum şi a valorilor, istoriei şi neamului românesc. Să fiţi mândrii că intraţi în rândurile neamului românesc !”

Vicepreşedintele ANC, domnul Andrei Tinu a transmis un mesaj de felicitare noilor cetăţeni români:

„Pentru mine, fiecare depunere de jurământ reprezintă o unire în miniatură. Nimic nu este mai frumos, în opinia mea şi cred că şi a dumneavostră, decât a fi român. Vă felicit şi vă asigur de tot sprijinul meu!”

Certificatul de cetăţenie este documentul în baza căruia solicitanţii de cetăţenie română se pot adresa autorităţilor române în vederea transcrierii actelor de stare civilă.

photo-3

 

photo-1

 

photo-4

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail