Programări online pentru avocați  (descarca documentul in format word icon

 

  Persoanele care se încadrează în prevederile art. II din O.U.G. nr. 65 din 21.09.2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 760 din 25.09.2017 vor trebui să se adreseze autorităților publice cu atribuții în domeniul actelor de stare civilă, actelor de identitate și documentelor de călătorie (pașaport). Este vorba despre persoanele care au obținut până la această dată înscrierea ori transcrierea actelor străine la autorităților publice competente și cărora li s-au respins acest tip de cereri până la data intrării în vigoare a a O.U.G. nr. 65/2017, acestea putând depune noi cereri la instituțiile abilitate în materie de  stare civilă.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  

 

    La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

138 de persoane au devenit cetăţeni români - 19.06.2014

Marţi, 17 iunie 2014, 138 de persoane au depus jurământul de credinţă faţă de România, obţinând certificatul de cetăţenie.

Ceremonia de depunere a jurământului de credinţă faţă de România şi de înmânare a certificatelor de cetăţenie s-a desfăşurat în prezenţa Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC), doamna Monica Cămărăscu, şi a Vicepreşedtelui ANC, domnul Andrei Tinu.

Preşedintele Autorităţii, doamna Monica Cămărăscu a transmis urări de bun venit în rândul cetăţenilor români celor 138 de persoane care au obţinut certificatul de cetăţenie română: „ Vă spun bun venit în rândul nostru al cetăţenilor români şi al celor europeni deopotrivă! Felicitări pentru dovada dumneavoastră de ataşament faţă de statul român, de oamenii cu care vă întâlniţi şi care vorbesc româneşte ca şi dumneavoastră! Aş vrea să mergeţi pe drumul cel drept spre realizarea tuturor speranţelor, având în mână şi acest certificat de cetăţenie română care vă oferă drepturi dar şi obligaţii, în egală măsură. Să fiţi mândri că sunteţi români!”

Vicepreşedintele ANC, domnul Andrei Tinu, a adresat felicitări noilor cetăţeni români îndemnând, în alocuţiunea susţinută, la responsabilitate, demnitate, credinţă şi devotament faţă de statul şi poporul român:

„Astăzi se creează o legătură juridică între dvs., pe de o parte, şi România, pe de cealaltă parte. A deveni cetăţean român presupune dorinţă şi cunoaştere: dorinţa de a face parte din marea familie a poporului român şi cunoaşterea realităţilor, a limbii şi a istoriei acestor meleaguri. Sunt convins că veţi fi cetăţeni responsabili şi demni ai României pe care o veţi sluji cu credinţă şi devotament.”

Certificatul de cetăţenie este documentul în baza căruia solicitanţii de cetăţenie română se pot adresa autorităţilor române în vederea transcrierii actelor de stare civilă.

 

Picture-033-1024x746

 

Picture-049-1024x678

 

 

Picture-039-1024x678

 

Picture-040-1024x678

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail