Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

 

 

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Solemnitate de depunere a jurământului de credinţă faţă de România - 09.10.2013

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC), doamna Monica Cămărăscu şi Vicepreşedintele ANC, domnul Octavian Lupulescu, au deschis marţi, 8 octombrie 2013, ceremonia de depunere a jurământului de credinţă faţă de România şi de înmânare a certificatelor de cetăţenie.

În alocuţiunea susţinută, doamna Monica Cămărăscu a adresat noilor cetăţeni urări de bun venit :

„Şi pentru că a fi cetăţean român înseamnă în egală măsură şi cetăţean european, vă doresc să vă puteţi exercita drepturile ce decurg din această dublă calitate şi vă recomand să nu uitaţi obligaţiile pe care le avem şi să faceţi cinste acestui statut oriunde veţi merge, oriunde veţi hotărî să vă construiţi viitorul”.

La solemnitate au participat 351 de persoane cărora le-au fost aprobate cererile de acordare sau redobândire a cetăţeniei române formulate conform Legii 21/1991 republicată.

Certificatul de cetăţenie este documentul în baza căruia solicitanţii de cetăţenie română se pot adresa autorităţilor române în vederea transcrierii actelor de stare civilă.

 

16

24

32

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail