Programări online pentru avocați  (descarca documentul in format word icon

 

  Persoanele care se încadrează în prevederile art. II din O.U.G. nr. 65 din 21.09.2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 760 din 25.09.2017 vor trebui să se adreseze autorităților publice cu atribuții în domeniul actelor de stare civilă, actelor de identitate și documentelor de călătorie (pașaport). Este vorba despre persoanele care au obținut până la această dată înscrierea ori transcrierea actelor străine la autorităților publice competente și cărora li s-au respins acest tip de cereri până la data intrării în vigoare a a O.U.G. nr. 65/2017, acestea putând depune noi cereri la instituțiile abilitate în materie de  stare civilă.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  

 

    La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Preşedintele ANC, domnul Gheorghe Emacu, a primit vizita delegaţiei Oamenilor de Afaceri Turci - 27.09.2012

Joi, 27 septembrie 2012, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC), domnul Gheorghe Emacu, s-a întâlnit la sediul Autorităţii cu o delegaţie a Oamenilor de Afaceri Turci (TIAD). Cu acest prilej, au fost tratate o serie de subiecte în materia acordării cetăţeniei române, cu relevanţă pentru mediul de afaceri şi pentru investitorii străini care doresc să obţină cetăţenia română.

Preşedintele TIAD, domnul Ömer Süsli, a transmis domnului Gheorghe Emacu salutul cordial cu ocazia învestirii în funcţia de Preşedinte al ANC. De asemenea, domnul Ömer Süsli a făcut o trecere în revistă a investiţiilor oamenilor de afaceri turci în România, evocând buna relaţionare atât cu mediul de afaceri român, dar şi cu celelalte instituţii ale statului.

Domnul Preşedinte Gheorghe Emacu a asigurat delegaţia turcă de toată consideraţia şi bunele relaţii inter-instituţionale pe care ANC le promovează, prin natura activităţii sale, cu organismele interesate de domeniul cetăţeniei române.

Preşedintele ANC şi Preşedintele TIAD au convenit ca în perioada următoare să existe o comunicare eficientă privind tematica acordării cetăţeniei române în condiţiile aplicării, cu consecvenţă, a Legii 21/1991 republicată.

  

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail