Luni, 08.10.2018, activitatea cu publicul din cadrul Biroului Registratură se va efectua în intervalul orar 12:00 - 16:30, decalajul datorându-se activităților specifice referendumului organizat de către Prefectura Ilfov.

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

 

 

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Comunicat de presa - 26.07.2012

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC), domnul Gheorghe Emacu, a efectuat în data de 25 iulie 2012, o vizită de lucru la Chişinău, în vederea identificării unor noi mecanisme de optimizare a procedurilor de soluţionare a cererilor de redobândire a cetăţeniei române depuse de cetăţeni din Republica Moldova. Prezenţa Preşedintelui Gheorghe Emacu la Chişinău a avut loc în contextul anunţului făcut de prim-ministrul României, domnul Victor Ponta, cu ocazia vizitei oficiale efectuate în Republica Moldova, la începutul săptămânii trecute.

Întrevederile şi discuţiile tehnice avute cu ministrul Justiţiei, domnul Oleg Efrim, cu reprezentanţii Direcţiei notariat şi avocatură, precum şi ai Serviciului Stării Civile din cadrul aceluiaşi minister, dar şi cu preşedinţii asociaţiilor obşteşti ai notarilor din Republica Moldova au vizat identificarea de noi soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii de  redobândire a cetăţeniei române şi fluidizarea acestui proces.

Delegaţia română, din care a făcut parte şi Preşedintele Comisiei pentru Cetăţenie, a dat asigurări că autorităţile de la Bucureşti depun toate eforturile necesare creării unor condiţii favorabile soluţionării cu celeritate şi în condiţii de totală transparenţă a tuturor cererilor de redobândire a cetăţeniei române.

Ministrul Justiţiei din Republica Moldova a salutat vizita delegaţiei ANC, a reconfirmat buna colaborare în acest domeniu cu instituţiile de la Bucureşti şi a adresat Preşedintelui ANC rugămintea de a semnala direct orice tentative ale unor funcţionari din Republica Moldova de a transforma procesul într-o afacere proprie, declarându-se ferm decis să pună capăt unor asemenea practici. Ministrul Oleg Efrim a propus chiar iniţierea unui canal direct de comunicare pentru semnalarea tentativelor de încălcare a legii de către angajaţi ai instituţiilor de stat din Republica Moldova.

Reprezentanţii celor trei asociaţii obşteşti ale notarilor moldoveni şi-au manifestat interesul pentru iniţierea unor întâlniri care să clarifice transcrierea actelor de stare civilă, solicitând, totodată, ANC identificarea unor posibilităţi de depunere a dosarelor de redobândire a cetăţeniei române şi prin procură notarială.

Directorul Serviciului de Stare Civilă de la Chişinău a sugerat încheierea unui protocol între părţi, cu privire la identificarea modificărilor succesive ale denumirii localităţilor din statul vecin, urmare schimbărilor de ordin administrativ-teritorial intervenite de-a lungul timpului.

O întâlnire distinctă, având, de asemenea, caracter tehnic s-a desfăşurat la Ambasada României de la Chişinău, cu participarea reprezentanţilor diplomatici ai ţării noastre de la Consulatele Bălţi, Cahul şi, desigur, Chişinău.

  

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail