Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie extinde programul de lucru cu publicul pentru depunerea şi înregistrarea dosarelor la sediul din Bucureşti, urmând ca primirea cererilor privind cetăţenia română să se efectueze şi în fiecare zi de marţi. Astfel, programul de lucru cu publicul se va desfăşura în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi în intervalul orar 08.30 - 16.30. Numărul de locuri disponibile în vederea programării online pentru depunerea dosarelor va fi de 350 / zi.  

    Pornind de la obiectivele de eficientizare şi transparentizare a activității Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), angajamente asumate de către Guvernul României prin aderarea la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă şi pentru o mai bună gestionare a activității de primire și înregistrare a cererilor, începând cu data de 22.05.2017 la sediul ANC din București înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, se va efectua exclusiv în baza programării prealabile online a petenților pe site-ul instituției (Programare online). Pentru utilizarea aplicaţiei de programare online nu se percep taxe, fiind un serviciu gratuit.

      Persoanele care se vor prezenta la sediul ANC începând cu data de 22.05.2017 în vederea depunerii cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 11 din Lege, fără a se programa în prealabil pentru înregistrarea dosarului, nu vor putea depune cererea privind cetățenia română. Obligativitatea programării prealabile online în vederea depunerii cererilor nu se aplică persoanelor care formulează cereri privind cetățenia română în temeiul articolelor 8, 81, 10 și 27 din Legea nr. 21/1991.

Comunicat de presă - 04.11.2015

     Prin Decizia Prim-Ministrului Guvernului României nr. 250 din 3 noiembrie 2015, Andrei Tinu, vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile prevăzute de lege. Andrei Tinu este jurist,  Doctor în Istorie al Universităţii din Bucureşti şi cadru didactic la Facultatea de Drept a Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti, iar din 6 februarie 2014 este vicepreşedinte al ANC. De asemenea, a urmat cursurile Institutului Diplomatic Român şi pe cele ale Colegiului Naţional de Apărare.

      În exercitarea prerogativelor ce i-au fost încredinţate, Andrei Tinu va continua să asigure, în limita competenţelor sale, cu sprijinul Ministerului Justiţiei şi al celorlalte instituţii implicate în procesul de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, înalte standarde de profesionalism.

   Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale, conform programului postat pe site-ul propriu şi afişat la sediul central şi la sediile birourilor teritoriale ale instituţiei.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail