Programări online pentru avocați  (descarca documentul in format word icon

 

  Persoanele care se încadrează în prevederile art. II din O.U.G. nr. 65 din 21.09.2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 760 din 25.09.2017 vor trebui să se adreseze autorităților publice cu atribuții în domeniul actelor de stare civilă, actelor de identitate și documentelor de călătorie (pașaport). Este vorba despre persoanele care au obținut până la această dată înscrierea ori transcrierea actelor străine la autorităților publice competente și cărora li s-au respins acest tip de cereri până la data intrării în vigoare a a O.U.G. nr. 65/2017, acestea putând depune noi cereri la instituțiile abilitate în materie de  stare civilă.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  

 

    La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Comunicat de presă - 04.11.2015

     Prin Decizia Prim-Ministrului Guvernului României nr. 250 din 3 noiembrie 2015, Andrei Tinu, vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile prevăzute de lege. Andrei Tinu este jurist,  Doctor în Istorie al Universităţii din Bucureşti şi cadru didactic la Facultatea de Drept a Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti, iar din 6 februarie 2014 este vicepreşedinte al ANC. De asemenea, a urmat cursurile Institutului Diplomatic Român şi pe cele ale Colegiului Naţional de Apărare.

      În exercitarea prerogativelor ce i-au fost încredinţate, Andrei Tinu va continua să asigure, în limita competenţelor sale, cu sprijinul Ministerului Justiţiei şi al celorlalte instituţii implicate în procesul de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, înalte standarde de profesionalism.

   Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale, conform programului postat pe site-ul propriu şi afişat la sediul central şi la sediile birourilor teritoriale ale instituţiei.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail