Programări online pentru avocați  (descarca documentul in format word icon

  Începând cu data de 01.08.2018 la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București, str. Smârdan nr. 3, sector 3, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 8.1, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțite de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se va efectua exclusiv în baza programării prealabile a petenților, care vor utiliza în acest scop adresele de e-mail create pentru fiecare articol în parte. De asemenea, se menţin prevederile dispoziţiilor anterioare cu privire la obligativitatea programării prealabile online a persoanelor care depun cereri privind cetăţenia română (formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991) atât la sediul ANC, cât şi la Birourile Teritoriale.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Comunicat de presă - 04.11.2015

     Prin Decizia Prim-Ministrului Guvernului României nr. 250 din 3 noiembrie 2015, Andrei Tinu, vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile prevăzute de lege. Andrei Tinu este jurist,  Doctor în Istorie al Universităţii din Bucureşti şi cadru didactic la Facultatea de Drept a Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti, iar din 6 februarie 2014 este vicepreşedinte al ANC. De asemenea, a urmat cursurile Institutului Diplomatic Român şi pe cele ale Colegiului Naţional de Apărare.

      În exercitarea prerogativelor ce i-au fost încredinţate, Andrei Tinu va continua să asigure, în limita competenţelor sale, cu sprijinul Ministerului Justiţiei şi al celorlalte instituţii implicate în procesul de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, înalte standarde de profesionalism.

   Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale, conform programului postat pe site-ul propriu şi afişat la sediul central şi la sediile birourilor teritoriale ale instituţiei.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail