Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie extinde programul de lucru cu publicul pentru depunerea şi înregistrarea dosarelor la sediul din Bucureşti, urmând ca primirea cererilor privind cetăţenia română să se efectueze şi în fiecare zi de marţi. Astfel, programul de lucru cu publicul se va desfăşura în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi în intervalul orar 08.30 - 16.30. Începând cu data de 1 Octombrie 2017, numărul de locuri disponibile în vederea programării online pentru depunerea dosarelor va fi de 400 / zi. La depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

Comunicat de presă - 04.11.2015

     Prin Decizia Prim-Ministrului Guvernului României nr. 250 din 3 noiembrie 2015, Andrei Tinu, vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile prevăzute de lege. Andrei Tinu este jurist,  Doctor în Istorie al Universităţii din Bucureşti şi cadru didactic la Facultatea de Drept a Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti, iar din 6 februarie 2014 este vicepreşedinte al ANC. De asemenea, a urmat cursurile Institutului Diplomatic Român şi pe cele ale Colegiului Naţional de Apărare.

      În exercitarea prerogativelor ce i-au fost încredinţate, Andrei Tinu va continua să asigure, în limita competenţelor sale, cu sprijinul Ministerului Justiţiei şi al celorlalte instituţii implicate în procesul de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, înalte standarde de profesionalism.

   Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale, conform programului postat pe site-ul propriu şi afişat la sediul central şi la sediile birourilor teritoriale ale instituţiei.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail