Programări online pentru avocați  (descarca documentul in format word icon

 

  Persoanele care se încadrează în prevederile art. II din O.U.G. nr. 65 din 21.09.2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 760 din 25.09.2017 vor trebui să se adreseze autorităților publice cu atribuții în domeniul actelor de stare civilă, actelor de identitate și documentelor de călătorie (pașaport). Este vorba despre persoanele care au obținut până la această dată înscrierea ori transcrierea actelor străine la autorităților publice competente și cărora li s-au respins acest tip de cereri până la data intrării în vigoare a a O.U.G. nr. 65/2017, acestea putând depune noi cereri la instituțiile abilitate în materie de  stare civilă.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  

 

    La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Participarea Vicepreşedintelui ANC la evenimentul „Implicarea migranților și a refugiaților în integrarea și dezvoltarea rolului lor în societatea românească” - 17.02.2016

        Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, dr. Andrei Tinu, a participat miercuri, 17 februarie 2016, la evenimentul „Implicarea migranților și a refugiaților în integrarea și dezvoltarea rolului lor în societatea românească”, organizat de Centrul Cultural European Româno-Panarab (CCERPA). Au participat la dezbateri diplomaţi, reprezentanţi ai unor ONG-uri, profesori, cercetători şi studenţi străini înscrişi la facultăţile din Bucureşti, evenimentul fiind moderat de Marius D. Oblu, coordonatorul Departamentului pentru dialog intercultural, interreligios şi interetnic al CCERPA.

        Andrei Tinu le-a vorbit participanţilor despre modalitatea de obţinere a cetăţeniei, despre drepturile şi obligaţiile noilor cetăţeni,  despre nevoia imperativă de integrare a acestora în societatea românească. Au mai vorbit : dr. Dirar Kutaini, președinte CCERPA, Khaled Al Jaboobi, consul onorific al Republicii Yemen, Rodica Novac, manager al Asociației CONNECT, Nabil El Naber, vicepreședinte al Clubului Absolvenților Iordanieni ai Universităților din România și președinte al Filialei CCERPA Iordania, Bassam Al Shloul, președintele Clubului Absolvenților Iordanieni ai Universităților din România și vicepreședinte Filialei CCERPA Iordania. La finalul evenimentului, conducerea Centrului Cultural European Româno-Panarab i-a oferit vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie diploma de onoare.

CCERPA 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail