Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie extinde programul de lucru cu publicul pentru depunerea şi înregistrarea dosarelor la sediul din Bucureşti, urmând ca primirea cererilor privind cetăţenia română să se efectueze şi în fiecare zi de marţi. Astfel, programul de lucru cu publicul se va desfăşura în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi în intervalul orar 08.30 - 16.30. Începând cu data de 1 Octombrie 2017, numărul de locuri disponibile în vederea programării online pentru depunerea dosarelor va fi de 400 / zi. La depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

Participarea Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, doamna Iulia-Mălina Ciobanu, la dezbaterea „Drumul spre libertate și demnitate al femeilor refugiate” - 11.03.2016

 

Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), doamna Iulia-Mălina Ciobanu, a participat vineri, 11 martie 2016, la dezbaterea „Drumul spre libertate și demnitate al femeilor refugiate”, organizată de Biroul de Informare al Parlamentului European în România. Printre invitați s-au aflat deputați în Parlamentul European, reprezentanți ai unor instituții naționale și internaționale cu expertiză în domeniu, ai unor ONG-uri, jurnaliști, precum și voluntari în taberele de refugiați.

Dezbaterea a fost structurată în trei secțiuni: Aspecte ale politicilor de azil din perspectiva Parlamentului European, Provocările crizei refugiaților din perspectiva instituțiilor naționale și a organizațiilor internaționale și Criza refugiaților prin prisma experienței personale.

În cadrul intervenției avute, doamna președinte Iulia-Mălina Ciobanu a evidențiat condițiile specifice de acordare a cetățeniei române în cazul refugiaților, conform legii existând posibilitatea reducerii la jumătate a perioadei minime necesare de domiciliu pe teritoriul statului roman pentru solicitanții care au dobândit statutul de refugiat. De asemenea, a accentuat importanța procesului de integrare a acestor persoane prin consiliere, proces la care ANC dorește să fie parte, alături de alte instituții ale statului, dar mai ales alături de ONG-urile care au experiență și resurse în domeniu și constituie un pilon important în acest demers.

În acest context, integrarea femeilor refugiate (până la ultima etapă a acestei integrări – dobândirea cetățeniei) reprezintă o provocare majoră pentru instituții, deci și pentru ANC, deoarece neintegrarea lor presupune continuarea traiului într-un microclimat social, în care femeile reprezintă o categorie specială cu o situație dificilă: se găsesc într-o țară străină, cu o cultură străină, multe dintre ele fiind casnice, deci izolate, nu au cu cine comunica în afara microgrupului, nu își găsesc de lucru, ceea ce semnifică practic perpetuarea culturii din țările de proveniență și în esență neadaptarea la valorile democratice.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail