Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  FOARTE IMPORTANT ! La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 
   Incepand cu data de 1 Ianuarie 2020, programul de lucru al Autorității pentru Cetățenie se va desfășura după cum urmează:
- de luni până joi, în intervalul 08.30 - 17.00 
- vineri, în intervalul 08.30 - 14.30
   Incepând cu datade 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!

 

 

Participarea Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, doamna Iulia-Mălina Ciobanu, la dezbaterea „Drumul spre libertate și demnitate al femeilor refugiate” - 11.03.2016

 

Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), doamna Iulia-Mălina Ciobanu, a participat vineri, 11 martie 2016, la dezbaterea „Drumul spre libertate și demnitate al femeilor refugiate”, organizată de Biroul de Informare al Parlamentului European în România. Printre invitați s-au aflat deputați în Parlamentul European, reprezentanți ai unor instituții naționale și internaționale cu expertiză în domeniu, ai unor ONG-uri, jurnaliști, precum și voluntari în taberele de refugiați.

Dezbaterea a fost structurată în trei secțiuni: Aspecte ale politicilor de azil din perspectiva Parlamentului European, Provocările crizei refugiaților din perspectiva instituțiilor naționale și a organizațiilor internaționale și Criza refugiaților prin prisma experienței personale.

În cadrul intervenției avute, doamna președinte Iulia-Mălina Ciobanu a evidențiat condițiile specifice de acordare a cetățeniei române în cazul refugiaților, conform legii existând posibilitatea reducerii la jumătate a perioadei minime necesare de domiciliu pe teritoriul statului roman pentru solicitanții care au dobândit statutul de refugiat. De asemenea, a accentuat importanța procesului de integrare a acestor persoane prin consiliere, proces la care ANC dorește să fie parte, alături de alte instituții ale statului, dar mai ales alături de ONG-urile care au experiență și resurse în domeniu și constituie un pilon important în acest demers.

În acest context, integrarea femeilor refugiate (până la ultima etapă a acestei integrări – dobândirea cetățeniei) reprezintă o provocare majoră pentru instituții, deci și pentru ANC, deoarece neintegrarea lor presupune continuarea traiului într-un microclimat social, în care femeile reprezintă o categorie specială cu o situație dificilă: se găsesc într-o țară străină, cu o cultură străină, multe dintre ele fiind casnice, deci izolate, nu au cu cine comunica în afara microgrupului, nu își găsesc de lucru, ceea ce semnifică practic perpetuarea culturii din țările de proveniență și în esență neadaptarea la valorile democratice.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail