Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie extinde programul de lucru cu publicul pentru depunerea şi înregistrarea dosarelor la sediul din Bucureşti, urmând ca primirea cererilor privind cetăţenia română să se efectueze şi în fiecare zi de marţi. Astfel, programul de lucru cu publicul se va desfăşura în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi în intervalul orar 08.30 - 16.30. Începând cu data de 1 Octombrie 2017, numărul de locuri disponibile în vederea programării online pentru depunerea dosarelor va fi de 400 / zi. La depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

Comunicat de presă – 31 mai 2016

       Urmare a întâlnirii de lucru desfăşurată luni, 30 mai 2016, la sediul Ministerului Afacerilor Externe între doamna Iulia-Mălina Ciobanu, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi domnul Dan Stoenescu, Ministru delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, a fost stabilită modalitatea de colaborare între cele două instituţii, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor articolului 81 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi necesitatea demarării unei campanii de informare cu privire la prevederile articolului de lege mai sus menţionat în cadrul comunităţilor de români din afara granieţelor ţării. Precizăm că, în conformitate cu dispoziţiile articolului menţionat, cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, cu posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e).

a6c9aae0a2ede305e5c3f7c9a44015c8 13307198 1115034071892813 8774099000067750104 n IMG 8001

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail