Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie extinde programul de lucru cu publicul pentru depunerea şi înregistrarea dosarelor la sediul din Bucureşti, urmând ca primirea cererilor privind cetăţenia română să se efectueze şi în fiecare zi de marţi. Astfel, programul de lucru cu publicul se va desfăşura în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi în intervalul orar 08.30 - 16.30. Începând cu data de 1 Octombrie 2017, numărul de locuri disponibile în vederea programării online pentru depunerea dosarelor va fi de 400 / zi. La depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

Întâlniri între Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale

       

        În perioada recentă, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, doamna Iulia Mălina Ciobanu, a organizat mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniile migraţiei şi cetăţeniei, respectiv Centrul pentru Inovare Publică, Asociaţia CONECT, Fundaţia ARCA Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi, Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi, doamna mediator intercultural Jasim Hashim Sukaina. În cadrul întâlnirilor au fost discutate chestiuni de interes comun legate de modurile de obţinere a cetăţeniei române, necesitatea perfecţionării cadrului legislativ şi identificarea unor măsuri de eficientizare a activităţii de acordare a cetăţeniei române. Organizaţiile non-guvernamentale prezente şi-au arătat disponibilitatea de a completa potenţialul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie în ceea ce priveşte informarea promptă şi completă a solicitanţilor de cetăţenie română.

IMG 7783 1

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail