Programări online pentru avocați  (descarca documentul in format word icon

  Începând cu data de 01.08.2018 la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București, str. Smârdan nr. 3, sector 3, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 8.1, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțite de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se va efectua exclusiv în baza programării prealabile a petenților, care vor utiliza în acest scop adresele de e-mail create pentru fiecare articol în parte. De asemenea, se menţin prevederile dispoziţiilor anterioare cu privire la obligativitatea programării prealabile online a persoanelor care depun cereri privind cetăţenia română (formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991) atât la sediul ANC, cât şi la Birourile Teritoriale.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Întâlniri între Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale

       

        În perioada recentă, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, doamna Iulia Mălina Ciobanu, a organizat mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniile migraţiei şi cetăţeniei, respectiv Centrul pentru Inovare Publică, Asociaţia CONECT, Fundaţia ARCA Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi, Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi, doamna mediator intercultural Jasim Hashim Sukaina. În cadrul întâlnirilor au fost discutate chestiuni de interes comun legate de modurile de obţinere a cetăţeniei române, necesitatea perfecţionării cadrului legislativ şi identificarea unor măsuri de eficientizare a activităţii de acordare a cetăţeniei române. Organizaţiile non-guvernamentale prezente şi-au arătat disponibilitatea de a completa potenţialul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie în ceea ce priveşte informarea promptă şi completă a solicitanţilor de cetăţenie română.

IMG 7783 1

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail