Programări online pentru avocați  (descarca documentul in format word icon

 

  Persoanele care se încadrează în prevederile art. II din O.U.G. nr. 65 din 21.09.2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 760 din 25.09.2017 vor trebui să se adreseze autorităților publice cu atribuții în domeniul actelor de stare civilă, actelor de identitate și documentelor de călătorie (pașaport). Este vorba despre persoanele care au obținut până la această dată înscrierea ori transcrierea actelor străine la autorităților publice competente și cărora li s-au respins acest tip de cereri până la data intrării în vigoare a a O.U.G. nr. 65/2017, acestea putând depune noi cereri la instituțiile abilitate în materie de  stare civilă.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  

 

    La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Vizita de lucru a Preşedintelui ANC în Republica Moldova

           În perioada 13-14 iulie 2016, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, doamna Iulia Mălina Ciobanu a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova. Din delegaţia ANC a făcut parte doamna Daniela Damaschin, director al Direcţiei Secretariatului Tehnic al Comisiei pentru cetăţenie din cadrul Autorităţii. Pe parcursul acestei vizite au avut loc întrevederi cu Ministrul Justitiei, domnul Vladimir Cebotari, cu reprezentanţii Serviciului Tehnologii Informaţionale, ai Serviciul Stării Civile, precum şi cu reprezentanţii Asociaţiilor Obşteşti ale Notarilor din Republica Moldova. În cadrul întâlnirilor s-au stabilit coordonatele unui dialog fluid (parteneriat instituţional) între ANC şi autorităţile emitente ale actelor care stau la baza întocmirii dosarului de redobândire a cetăţeniei române, stabilindu-se o serie de proiecte comune pentru perioada imediat următoare.

            Pe parcursul vizitei de lucru, delegaţia ANC s-a bucurat de întreg sprijinul Excelenţei Sale domnul Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova, fiind desfăşurate întâlniri de lucru cu caracter tehnic,  atât la sediul Ambasadei cât şi la cel al Consulatului.

 

 

img8

 

img4

 

img9

 

img1

 

 Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail