Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie extinde programul de lucru cu publicul pentru depunerea şi înregistrarea dosarelor la sediul din Bucureşti, urmând ca primirea cererilor privind cetăţenia română să se efectueze şi în fiecare zi de marţi. Astfel, programul de lucru cu publicul se va desfăşura în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi în intervalul orar 08.30 - 16.30. Începând cu data de 1 Octombrie 2017, numărul de locuri disponibile în vederea programării online pentru depunerea dosarelor va fi de 400 / zi. La depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

Vizita de lucru a Preşedintelui ANC în Republica Moldova

           În perioada 13-14 iulie 2016, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, doamna Iulia Mălina Ciobanu a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova. Din delegaţia ANC a făcut parte doamna Daniela Damaschin, director al Direcţiei Secretariatului Tehnic al Comisiei pentru cetăţenie din cadrul Autorităţii. Pe parcursul acestei vizite au avut loc întrevederi cu Ministrul Justitiei, domnul Vladimir Cebotari, cu reprezentanţii Serviciului Tehnologii Informaţionale, ai Serviciul Stării Civile, precum şi cu reprezentanţii Asociaţiilor Obşteşti ale Notarilor din Republica Moldova. În cadrul întâlnirilor s-au stabilit coordonatele unui dialog fluid (parteneriat instituţional) între ANC şi autorităţile emitente ale actelor care stau la baza întocmirii dosarului de redobândire a cetăţeniei române, stabilindu-se o serie de proiecte comune pentru perioada imediat următoare.

            Pe parcursul vizitei de lucru, delegaţia ANC s-a bucurat de întreg sprijinul Excelenţei Sale domnul Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova, fiind desfăşurate întâlniri de lucru cu caracter tehnic,  atât la sediul Ambasadei cât şi la cel al Consulatului.

 

 

img8

 

img4

 

img9

 

img1

 

 Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail