Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie extinde programul de lucru cu publicul pentru depunerea şi înregistrarea dosarelor la sediul din Bucureşti, urmând ca primirea cererilor privind cetăţenia română să se efectueze şi în fiecare zi de marţi. Astfel, programul de lucru cu publicul se va desfăşura în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi în intervalul orar 08.30 - 16.30. Începând cu data de 1 Octombrie 2017, numărul de locuri disponibile în vederea programării online pentru depunerea dosarelor va fi de 400 / zi. La depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

MCPDC finalizeaza evaluarea implementarii memorandumului privind cresterea transparentei. ANC in top 10 institutii

Sursa: http://dialogcivic.gov.ro/2016/08/comunicat-de-presa-mcpdc-finalizeaza-evaluarea-implementarii-memorandumului-privind-cresterea-transparenteistandardizarea-propunand-cabinetului-o-serie-de-masuri-ferme-pentru-domeniile-in-care-sistem/#null

 

Până la 1 septembrie, MCPDC va propune Guvernului măsuri ferme (care pot fi legislative sau de organizare internă) care să adreseze lipsa de conformare cu prevederile legale/decise concomitent cu evidențierea cazurilor în care sunt vizibile eforturi în direcția creșterii transparenței.

 

Totodată, primelor 10 instituții din toată țara cu eforturi făcute în linie cu angajamentele Guvernului nu numai cu litera legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, li se vor recunoaște public eforturile. Top 10 instituții transparente sunt: Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) – MJ, Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) – MJ, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) – MDRAP, Instituțiile Prefectului din județele Botoșani, Brăila, București, Galați, Olt, Prahova și Teleorman.Ținem să apreciem eforturile unor instituții cum ar fi: Agenția Națională pentru Zootehnie Prof. Dr. G.K. Constantinescu – MADR, Direcția Generală Pașapoarte – MAI, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Vrancea – MC, Agenția pentru Mediu Biștrița dar și din Timiș – MMPAP pentru eforturile vizibile în materia publicării din oficiu de informații și documente de interes public.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sursa: http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/11/oficiul-national-al-registrului-comertului-si-autoritatea-pentru-cetatenie-printre-cele-mai-transparente-institutii-19-18-30

 

„Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) a finalizat monitorizarea implementării memorandumului privind creșterea transparenței/standardizarea, în urma căreia a constatat că printre cele mai transparente instituții din țară se numără Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Inspectoratul de Stat în Construcții și Prefecturile din Botoșani, Brăila, București, Galați, Olt, Prahova și Teleorman.”