IMPORTANT: Începând cu data de 02.05.2017, la Birourile teritoriale din Galați, Iași și Suceava, înregistrarea dosarelor de cetățenie se va face NUMAI pe baza PROGRAMĂRILOR ONLINE de pe site-ul instituției !    LINK spre PROGRAMĂRI ONLINE      

   Reamintim persoanelor interesate că la depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată, în cazul documentelor emise de autorităţile altor state. Pentru documentele emise de autorităţile române este suficientă prezentarea originalului şi a unei copii simple care va fi certificată pentru conformitate de către funcţionarul ANC. Nu sunt acceptate actele laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma plastifierii. De asemenea, precizăm că pentru utilizarea aplicaţiei PROGRAMARE ONLINE DEPUNERE DOSAR Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie nu percepe taxe, fiind un serviciu gratuit.

RUTI/ANC - Registrului Unic al Transparenței Intereselor

   Preşedintele ANC, domnul dr. Andrei TINU susţine şi încurajează eforturile în domeniul transparenței  şi a dezvoltării platformei RUTI, întrepinse de echipa Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Social, condusă de  domnul ministru Gabriel Petrea.

   Autoritatea Nationala pentru Cetatenie afişează agenda întâlnirilor conducerii, asigurându-se astfel transparența și  regulile de etică în procesul  specific de acordare/redobândire a cetăţeniei române.

   http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/transparenta/ruti

RUTI_1.pngSIGLA_ANC_1.jpg