Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 
   Incepand cu data de 1 Ianuarie 2020, programul de lucru al Autorității pentru Cetățenie se va desfășura după cum urmează:
- de luni până joi, în intervalul 08.30 - 17.00 
- vineri, în intervalul 08.30 - 14.30

 

 

Întâlnire de lucru între reprezentanții ANC și reprezentanții Baroului București

Astăzi, 3 august 2017, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, str. Smârdan nr. 3, sector 3, conducerea instituției reprezentată de dl. dr. Andrei TINU, Președinte ANC, dl. Cezar STANCU și dl. Varol AMET, Vicepreședinți ANC, a primit vizita reprezentanților Baroului București.

Delegația a fost formată din dl. Prodecan Mihnea Octavian STOICA, dna. Consilier Flavia Cristina TEODOSIU și dl. Consilier Ion ILIE-IORDĂCHESCU.

Scopul vizitei a constat în posibilitatea încheierii unui protocol între ANC și Baroul București în următoarea perioadă, având printre altele, tema stopării exercitării în mod nelegal a profesiei de avocat de către diverse persoane, precum și soluții în fluidizarea programărilor online efectuate de către avocați.

În cadrul întâlnirii de lucru, au mai participat, din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, dl Silviu BOROI, director al Direcției Contencios și Relații Publice și dl. Andrei SABIN, șef Birou Înregistrări.

Întrevederea a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare între cele două instituții și reafirmarea sprijinului reciproc. 

 

poza_1_anc.png