Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  FOARTE IMPORTANT ! La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 
   Incepand cu data de 1 Ianuarie 2020, programul de lucru al Autorității pentru Cetățenie se va desfășura după cum urmează:
- de luni până joi, în intervalul 08.30 - 17.00 
- vineri, în intervalul 08.30 - 14.30
   Incepând cu datade 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!

 

 

Ceremonie depunere jurământ - 31.08.2017

  Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, domnul dr. Andrei Tinu, alături de dl. Cezar Stancu și dl. Varol Amet, vicepreședinții ANC, a prezidat azi, joi, 31 august 2017, ceremonia de depunere a jurământului de credință față de România de către 40 de persoane cărora le-au fost aprobate cererile de acordare a cetățeniei române.

   La eveniment au fost prezenți, în calitate de invitați, 20 de tineri, interni ai Programului oficial de internship al Guvernului României.

  La finalul ceremoniei, conducerea ANC a adresat urări de bun-venit în rândul cetățenilor români,  persoanelor care au depus jurământul, subliniind în același timp drepturile, dar și obligațiile ce le revin ca urmare a dobândirii noului statut.

  De asemenea, cu ocazia Zilei Limbii Române, domnul președinte dr. Andrei Tinu a subliniat următoarele: ,,E o zi specială pentru toți românii. Este ziua în care sărbătorim limba brazdei, a brânzei, a doinei, și care este pentru mine, cea mai frumoasă și curată limbă dintre toate câte se vorbesc pe acest pământ: limba română. Mă mândresc că sunt român dar mai ales mă mândresc că îi pot citi în limba maternă pe Eminescu, pe Arghezi, pe Blaga și pe ceilalți mari slujitori ai Culturii naționale. Cu ocazia Zilei Limbii Române, transmit tuturor gânduri bune și îi îndemn să vorbească aceeași limbă curată lăsată moștenire de înaintașii noștri.” 

   După încheierea momentului festiv, echipa de conducere a ANC a ținut un dialog interactiv cu tinerii interni, prezentându-le acestora modul de organizare și funcționare al instituției, subliniind de asemenea, importanța procesului de acordare/redobândire a cetățeniei române.

  1_png.png

 2_png.png

4_png.png

5_png.png

6_png.png

7_png.png