Programări online pentru avocați  (descarca documentul in format word icon

 

  Persoanele care se încadrează în prevederile art. II din O.U.G. nr. 65 din 21.09.2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 760 din 25.09.2017 vor trebui să se adreseze autorităților publice cu atribuții în domeniul actelor de stare civilă, actelor de identitate și documentelor de călătorie (pașaport). Este vorba despre persoanele care au obținut până la această dată înscrierea ori transcrierea actelor străine la autorităților publice competente și cărora li s-au respins acest tip de cereri până la data intrării în vigoare a a O.U.G. nr. 65/2017, acestea putând depune noi cereri la instituțiile abilitate în materie de  stare civilă.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  

 

    La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Participare la conferinta Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM)

În perioada 27-29 iunie 2018, domnul dr. Andrei TINU, președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, a participat, la invitația Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), entitate aflată sub coordonarea Organizației Națiunilor Unite (ONU), la Atelierul de lucru pe teme de cetățenie, problematica dublei naționalități și elaborare politici privind   chestiuni legate de cetățenie, eveniment ce s-a desfășurat la Baku (Azerbaidjan) și la care au participat oficiali guvernamentali, teoreticieni și practicieni ai domeniului.

 

 

În cadrul manifestărilor, președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie a susținut un discurs, în care vorbit, din perspectivă teoretică și practică în egală măsură, despre procedura legală de acordare, redobândire, renunțare și retragere a cetățeniei române. Participarea delegației române la acest eveniment a fost un real succes, la care a contribuit și întreaga echipă a Ambasadei României la Baku, în frunte cu Excelenţa Sa, domnul Dan IANCU, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României în Azerbaidjan.

 

 poza_11.jpg

poza_22.png

poza_33.png

poza_44.png