IMPORTANT!!! În conformitate cu Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie:

Se prelungește perioada de suspendarea programului de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie, la sediul din București și la birourile teritoriale până la data de 15 aprilie 2020 inclusiv.

Măsura suspendării vizează activitatea de înregistrare dosare de cetățenie, susținerea interviului de către aplicanții pe art. 8 din legea cetățeniei române, activitatea de registratură cu publicul, ședințele de depunere a jurământului de credință față de România organizate la sediul ANC și audiențele.

Sesiunile de jurământ programate pentru perioada 16.03-15.04.2020 vor fi reprogramate.

-          

Datele la care persoanele programate în perioada 11-15.04.2020 vor fi reprogramate vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Celelalte activități ale personalului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se vor desfășura în mod normal. 

   

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  FOARTE IMPORTANT ! La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 
    Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!

 

 

Ceremonie depunere jurământ - 17.10.2018

PREASFINȚITUL QAIS SADIQ, EPISCOP DE ERZURUM, A DEPUS JURĂMÂNTUL DE CREDINȚĂ FAȚĂ DE ROMÂNIA

 Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, domnul lector universitar doctor Andrei Tinu, a condus miercuri, 17 octombrie 2018, ceremonia de depunere a jurământului de credință față de România de către Preasfințitul Qais Sadiq, episcop de Erzurum (Patriarhia Greco-Ortodoxă a Antiohiei și a întregului Răsărit), personalitate de marcă a ortodoxiei universale, promotor și susținător al spiritualității românești, conducător al comunității creștin-ortodoxe arabe din țara noastră. La evenimentul desfășurat în frumosul sediu al Secretariatului de Stat pentru Culte, având gazdă  pe Excelența Sa domnul secretar de stat Victor Opaschi, au participat vicepreședinții Autorității Naționale pentru Cetățenie, domnii Varol Amet și Marius-Sorin Bozgan, Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, episcop-vicar patriarhal, foști reprezentanți diplomatici ai României în Orientul Apropiat, prieteni și membri ai familiei noului cetățean român.

În cuvintele lor, atât președintele Andrei Tinu, cât și secretarul de Stat Victor Opaschi au subliniat efortul pe care Preasfințitul Qais Sadiq l-a depus pentru întărirea relațiilor dintre Biserica Ortodoxă Română și bisericile surori ale Orientului, îndeosebi cu Biserica Antiohiei, păstrătoare a valorilor creștinismului primar și care continuă să fie, așa după cum a precizat Andrei Tinu, „o biserică a martiriului și a sfinților”.

 

Vizibil emoționat, episcopul de Erzurum a mulțumit pentru ajutorul acordat, declarând că pentru el România reprezintă o a doua casă și o a doua familie, o familie mărită, care l-a adoptat în urmă cu aproape cinci decenii și care acum îi recunoaște statutul de membru cu drepturi depline.

DSC 0338

WhatsApp Image 2018-10-17 at 13.06.36

DSC 0365

DSC 0310

DSC 0349

DSC 0373