Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Comunicat

Vineri, 9 august 2019, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a fost gazda unui număr de 20 de participanți la cea de-a șaptea ediție a Programului Oficial de Internship al Guvernului României, program organizat de Secretariatul General al Guvernului și dedicat  studenților și absolvenților formelor de învățământ din România, care vor avea ocazia să se familiarizeze cu mediul și metodele de lucru ale administrației publice centrale. Participanții au fost primiți de către domnul lector universitar doctor Andrei Tinu, președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, și de către cei doi vicepreședinți, domnii Varol Amet și Marius-Sorin Bozgan, care au răspuns unor întrebări legate de rolul și importanța instituției în procesul dobândirii cetățeniei române. 

 

În cuvântul său, președintele Andrei Tinu a ținut să sublinieze contribuția doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă la succesul ediției din acest an a Programului Oficial de Internship, precum și îndemnul Domniei Sale la creșterea nivelului de transparență și de responsabilitate, elemente fundamentale ale îndeplinirii obligației de satisfacere a interesului public. 

 

 

poza_1.png

 

poza_2.png

 

poza_3.png

 poza_41.png

poza_51.png