IMPORTANT!!! În conformitate cu Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie:

Se prelungește perioada de suspendarea programului de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie, la sediul din București și la birourile teritoriale până la data de 15 aprilie 2020 inclusiv.

Măsura suspendării vizează activitatea de înregistrare dosare de cetățenie, susținerea interviului de către aplicanții pe art. 8 din legea cetățeniei române, activitatea de registratură cu publicul, ședințele de depunere a jurământului de credință față de România organizate la sediul ANC și audiențele.

Sesiunile de jurământ programate pentru perioada 16.03-15.04.2020 vor fi reprogramate.

-          

Datele la care persoanele programate în perioada 11-15.04.2020 vor fi reprogramate vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Celelalte activități ale personalului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se vor desfășura în mod normal. 

   

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  FOARTE IMPORTANT ! La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 
    Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!

 

 

Dezbatere privitoare la transcrierea numelor in actele de stare civila romanesti - 29.10.2019 (2)

 

LA SEDIUL AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU CETĂȚENIE A AVUT LOC O DEZBATERE REFERITOARE LA TRANSCRIEREA NUMELOR ÎN ACTELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNEȘTI

 

Marți, 29 octombrie 2019, a avut loc, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, un dialog între reprezentanții instituțiilor cu atribuții în crearea și folosirea documentelor de stare civilă și membri ai societății civile, având ca subiect transliterația. La eveniment au participat din partea ANC lector universitar doctor Andrei TINU, președintele instituției, Varol AMET și Marius-Sorin BOZGAN, vicepreședinții ANC, Diana Ioana CALOTĂ, director al Direcției Secretariatului Tehnic al Comisiei pentru Cetățenie, Laura VOICU, șef al Serviciului Resurse Umane, și doctor Andrei SABIN, șef al Biroului Înregistrări cereri privind cetățenia română, iar printre invitați s-au numărat domnul Victor ALEXEEV, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru românii de pretutindeni, Oana GHEORGHE, director adjunct al Departamentului Consular, și Robert PENCIU din partea Ministerului Afacerilor Externe, comisar-șef Elena GANE din partea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, comisar-șef de poliție Mihaela-Cristina COJOCARIU, împuternicit director general, și subcomisar de poliție Claudiu-Petre POROJAN, șef birou coordonare metodologică, din partea Direcției Generale de Pașapoarte, Elena OLTEANU, Ludmila PATRAȘ, Valeriu ZEGREA, Ruslan DELEANU, Cristian-Bogdan ZAHARIA și Alexei BUDIȘTEANU, avocați.

 

Dialogul a fost generat de numeroasele sesizări, memorii și interpelări adresate în legătură cu chestiunea transliterației și de dorința de a se identifica soluțiile tehnice de reglementare a problemei, având în vedere pe de o parte imperativul istoric al Legii cetățeniei române, acela al reparației istorice, și, pe de altă parte, dorința instituțiilor implicate de a simplifica procedura de emitere a actelor de stare civilă, venind astfel în sprijinul beneficiarilor prevederilor Legii 21/1991, republicată. În acest context, președintele Andrei TINU a propus ca posibilă soluție tehnică aceea ca transcrierea numelui în varianta românească să se facă, în baza unei cereri scrise, la momentul eliberării certificatului de cetățenie. Totodată, participanții au convenit ca discuțiile să continue între reprezentanții celor patru instituții până la elaborarea unei proceduri comune simplificate.

 

 

 ECO90026.png