Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 
   Incepand cu data de 1 Ianuarie 2020, programul de lucru al Autorității pentru Cetățenie se va desfășura după cum urmează:
- de luni până joi, în intervalul 08.30 - 17.00 
- vineri, în intervalul 08.30 - 14.30

 

 

Uncategorised

Cont de rezultat patrimonial

 2019

   Cont de rezultat patrimonial 30.06.2019  (descarca documentul in format pdf icon

   Cont de rezultat patrimonial 31.03.2019  (descarca documentul in format pdf icon)

 

 2018

   Cont de rezultat patrimonial 31.12.2018  (descarca documentul in format pdf icon)

   Cont de rezultat patrimonial 30.09.2018  (descarca documentul in format pdf icon)

   Cont de rezultat patrimonial 30.06.2018  (descarca documentul in format pdf icon)

   Cont de rezultat patrimonial 31.03.2018  (descarca documentul in format pdf icon)

 

 2017

   Cont de rezultat patrimonial 31.12.2017  (descarca documentul in format pdf icon)

   Cont de rezultat patrimonial 30.09.2017  (descarca documentul in format pdf icon)

   Cont de rezultat patrimonial 30.06.2017  (descarca documentul in format pdf icon)

   Cont de rezultat patrimonial 31.03.2017  (descarca documentul in format pdf icon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Articles...

 1. Programul achizitiilor publice
 2. Transparenta venituri salariale
 3. The Appeal of faculty Essay Crafting Company
 4. The Undisputed Reality About School Essay Composing Provider The Consultants You should not Want You to Listen to
 5. Liste persoane programate online art. 8, art. 8 ind. 1, art. 10, art. 27
 6. Regulament programare online art. 8, art. 8 ind. 1, art. 10, art. 27
 7. Programare online depunere dosar conform art. 8
 8. Programare online depunere dosare conform art. 8.1
 9. Programare online depunere dosar conform art. 27
 10. Programare online depunere dosar conform art. 10
 11. Retragerea Cetateniei Române
 12. NR. DOSAR CONSULAT / ANC
 13. Executarea hotărârilor judecătorești
 14. Contracte de sponsorizare
 15. Sesiune in lucru - Actualizare in curs
 16. RUTI - Registrului Unic al Transparenței Intereselor
 17. Liste persoane programate online
 18. Organigramă
 19. SNA - ANC 2016-2020
 20. Posturi vacante (2)
 21. Carieră
 22. Ceremonie depunere jurământ - 04.08.2016
 23. Regulament de programare online pentru depunerea dosarelor privind cetățenia română
 24. Statistici ANC
 25. Contracte de achiziţii publice
 26. Buletin informativ (Legea nr. 544/2001)
 27. Centralizatorul achiziţiilor publice
 28. Rapoarte evaluare Legea nr. 544/2001
 29. Regulament de Organizare și Funcționare
 30. Programe și strategii
 31. Achiziţii publice
 32. Contact
 33. Termeni și condiții
 34. Achiziții publice
 35. Situația plăților
 36. Rapoarte
 37. Declarații de avere
 38. Bilanț
 39. Buget
 40. Cont execuție
 41. Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
 42. Etape pentru obținerea cetățeniei
 43. Stages for getting the citizenship
 44. Vrei să devii cetățean român?
 45. Program
 46. Drepturile cetățeanului european
 47. Îndatoririle cetățeanului român
 48. Drepturile cetățeanului român
 49. Furnizare informaţii de interes public conform Legii 544/2001
 50. Hartă site
 51. Legaturi utile
 52. Formulare tipizate
 53. Programul de audiențe și programul de lucru cu publicul
 54. Programul de audiențe și programul de lucru cu publicul (2)
 55. Anunturi
 56. Informații de interes public
 57. FAQ
 58. Article 8
 59. English
 60. Contact presă
 61. Contact
 62. Întrebări frecvente
 63. Legislație
 64. Centru de presă
 65. Media
 66. Arhivă comunicate de presă
 67. Prezentare