Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Article 8

Documents and fees necessary when submitting the application for granting Romanian citizenship

REQUIRED DOCUMENTS

 1. Notarized Passport copy and certified translation into Romanian;
 2. Permanent residence permit certified copy for foreign citizens;
 3. Certificate showing legal residence in Romania for at least 8 years or, if married to a Romanian citizen, for at least 5 years from the marriage date, as well as the date on which permanent residence in Romania was granted – issued by the General Inspectorate for Immigration;
 4. Notarized personal Statement showing that the concerned person does not currently undertake and neither support actions against legal order or national security, and nor has he/she carried out such activities in the past;
 5. Birth certificate superlegalized at the Embassy, or Apostille certified, as well as the certified translation thereof into Romanian;
 6. Embassy-issued Certificate stating the marital status: last name, first name, date of birth, place of birth, father’s last name, father’s first name, mother’s last name, mother’s first name
 7. Notarized Marriage Certificate or Apostille certified / superlegalized Marriage Certificate and its certified translation;
 8. Proof of Romanian citizenship of the spouse (notarized copy of the identity document), if applicable;
 9. Minors’ Birth Certificates notarized and superlegalized / Apostille certified copies with certified translation;
 10. Parental consent for children to acquire Romanian citizenship, given by means of a notarized statement; where the consent is given before the authorities of another state, the original document bearing an Apostille / superlegalized and the certified translation thereof are required;
 11. The consent of the minor who has attained the age of 14 for acquiring Romanian citizenship, given by notarized statement in the presence of one parent;
 12. Criminal record certificate issued in Romania;
 13. Criminal record certificate issued abroad, in original, bearing an Apostille / superlegalized and the certified translation thereof into Romanian;
 14. Proof of dwelling space notarized copy by means of one of the following:
  • A. Notarized copy of the Lease Agreement registered with the Financial Administration and owner’s informative Land Registry extract for the property concerned.
  • B. Notarized copy of the Sales Agreement and owner’s informative Land Registry extract for the property concerned.
  • C. Notarized copy of the Bailment Agreement and owner’s informative Land Registry extract for the property concerned.
  • D. Notarized Statement concerning the owner’s agreement to take the third person into the dwelling and owner’s informative Land Registry extract for the property concerned.
 15. Proof of legal means for a decent life in Romania whilst observing the requirements of the law on foreigners (if applicable); such proof shall include the income obtained in Romania in the last 3 years:
  • A. Income from trading activities
   • I. Certified copy of the Company’s Articles of Incorporation.
   • II. Photocopy of the Trade register certificate.
   • III. Balance sheet at the end of the previous year, registered with the Financial Administration.
   • IV. General Meeting of Shareholders’ Decision for the distribution of dividends, or the sole shareholder’s Minutes;
   • V. Proof of receipt of the dividends due;
   • VI. Proof of payment relating to the tax on dividends received;
   • VII. Confirmation of company details issued by the Trade Register.
   • VIII. Tax registration certificate issued by the Public Finance Administration within the premises of the Company, concerning the payment of taxes owed to the government.
  • B. Individual contract of employment bearing the Labor Inspectorate visa, in legalized copy, as well as a certificate showing the net monthly salary.
  • C. Rental and leasing activities incomeD. Pension slip or other proof.
   • I. Statement on global rental and leasing activities income
   • II. Tax registration certificate for individuals.
   • III. Certificate issued by the National Agency for Fiscal Administration (ANAF) – regarding the income obtained in the previous year.
   • IV. Certificate issued by the National Agency for Fiscal Administration (ANAF) – regarding the estimated income for the current year.

TAXES

 1. CONSULAR FEE RON 191 – to be paid at C.E.C. or the Treasury into the account no. 203301028609468;
 2. APPLICATION REGISTRATION FEE RON 3 – to be paid at C.E.C. or the Treasury into the account no. 203301028609468;
 3. RON 1.5 JUDICIAL STAMP – to be bought from the Post Offices;

IMPORTANT

 • Marital status data from the submitted documents must match those in the Birth Certificate.
 • All documents shall be submitted in a fastener folder.
 • All fees are payable before submitting the application.
 • The application shall be submitted personally.
 • Documents prepared abroad must bear the Apostille affixed by the designated authority of the issuing State under the Convention adopted at The Hague on October 5, 1961, or be superlegalized.
 • If documents are prepared by Romania’s diplomatic or consular agents, the Apostille or superlegalization is not required.
 • Individuals applying for Romanian citizenship should have knowledge of:
  • The Romanian language (writing and reading);
  • The Constitution of Romania and the national anthem;
  • The Basics of the Romanian culture and civilization (history and geography of Romania, Romanian art and literature).

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail