Începând cu data de 01.02.2017, taxa de 191 lei pentru depunerea cererilor de acordare a cetățeniei române în baza art. 8 și art. 81 din Legea nr. 21/1991 și în baza art. 10 din aceeași lege, precum și taxa de 3 lei, sunt eliminate.             

       Reamintim persoanelor interesate că la depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată, în cazul documentelor emise de autorităţile altor state. Pentru documentele emise de autorităţile române este suficientă prezentarea originalului şi a unei copii simple care va fi certificată pentru conformitate de către funcţionarul ANC. Nu sunt acceptate actele laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma plastifierii. De asemenea, precizăm că pentru utilizarea aplicaţiei PROGRAMARE ONLINE DEPUNERE DOSAR Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie nu percepe taxe, fiind un serviciu gratuit.

Stages for getting the citizenship

1.Application

The application for getting Romanian citizenship may be personally handed in or, for serious reasons, through a proxy based a certified special power of attorney at the registered office of National Authority for Citizenship from Bucharest.

After handing in the application, the Chairman of the Commission for Citizenship, by a resolution determines the term when the Commission for Citizenship will check the fulfilment of requirements necessary for getting Romanian citizenship, also deciding to request information in order to verify the fulfilment of conditions defined by art. 8 p. (1) let. b) and e) of Law regarding Romanian citizenship. The commission verifies the fulfilment of requirements necessary for receiving the Romanian citizenship. If some documents necessary for solving the respective application are missing, the Chairman of Commission may ask, by a resolution, to complete the file.

 2.The application solved by Commission for Citizenship

At the date determined for application debate, the Commission for Citizenship verified the fulfilment of requirements necessary for getting Romanian citizenship, excepting those defined by art. 8 p. (1) let. f) and g) of the Law regarding Romanian citizenship. If the requirements for getting Romanian citizenship were fulfilled, the Commission has to fix the interview of that person within 6 months, in order to check the requirements defined by art. 8 p. (1) let. f) and g) la the Law regarding Romanian citizenship.

3.Interview

The commission for citizenship verified the fulfilment of requirements for getting Romanian citizenship, respectively if the applicant speaks Romanian (written and spoken), his knowledge about Romanian culture and civilization, and also regarding Romanian Constitution and national anthem.

 4.Commission Report

Is the applicant was admitted to interview, the Commission has to drawn up a report mentioning the fulfilment of legal requirements for getting Romanian citizenship.

If the legal requirements for getting the citizenship were not fulfilled, and also if the interview was not passed or in case of an absence with no serious reasons, the Commission, by a motivated report, proposes to the President of National Authority for Citizenship to reject the application.

 5.Issuance of the Decree of the President of National Authority for Citizenship

The President of the National Authority for Citizenship, finding that the requirements defined by the provisions of Law regarding Romanian citizenship were fulfilled, issues the decree for granting Romanian citizenship, to be communicated to applicant through a certified letter.

If the President of National Authority for Citizenship finds that the requirements defined by the Law regarding Romanian citizenship were not fulfilled, by a decree rejects the application for granting Romanian citizenship, to be immediately communicated to applicant, by a certified letter.

The Decree of the President of National Authority for Citizenship rejecting the application for granting Romanian citizenship may be attacked within 15 days after communication, before the Section of Administrative and Fiscal Contentious within the Bucharest Law Court.  The Court Decision may be attacked with appeal at the Section of Administrative and Fiscal Contentious within the Court of Appeal from Bucharest.

 6.Taking an oath

Within 3 months after the communication of the Decree of the President of National Authority for Citizenship for granting Romanian citizenship, the persons who obtained Romanian citizenship have to take an oath of allegiance for Romania.

According to art. 21 p. (1) of the Law regarding Romanian citizenship no. 21/1991, republished, “if the persons who obtained the Romanian citizenship did not took an oath of allegiance” within 3 months after communication of decree, “means the suspension of all effects of the decree for granting or regaining Romanian citizenship regarding the concerned person”.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail