Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Programare online depunere dosare conform art. 8.1

ARTICOLUL 81

În vederea desfășurării în condiții optime a activității de lucru cu publicul și în scopul asigurării unui management de calitate al fluxurilor de persoane, accesul petenților, pentru depunerea cererilor formulate în temeiul art. 81 din Legea nr. 21/1991, la sediul central al Autorității Naționale pentru Cetățenie din București se face numai pe baza programărilor online efectuate utilizând adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Astfel, la sediul central al ANC din București primirea și înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 81 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării prealabile online a petenților.

Programarea datei la care se va depune cererea privind cetățenia română, formulată în temeiul art. 81 din Legea nr. 21/1991, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se face prin trimiterea unei solicitări pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. de către persoana interesată. O persoană poate efectua o singură programare pe zi, netransmisibilă. Fiecare programare corespunde unei singure persoane. Astfel, programarea conținând datele de identificare ale mai multor persoane nu va fi validată. Nu se pot face programări prin poștă, fax, telefonic sau prin programare directă pe site-ul instituției.

Pentru validarea unei programări este obligatorie comunicarea, în cuprinsul mesajului electronic de programare expediat pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , a următoarelor date:

Nume și prenumele persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

Data nașterii completă și corectă a persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

Adresa de domiciliu completă și corectă a persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

Data programată la care se va prezenta persoana care va depune dosarul privind cetățenia română;

Articolul de lege în temeiul căruia se va depune dosarul privind cetățenia română, pentru confirmarea articolului de lege.

Comunicarea unor date incorecte, precum și neconcordanța dintre datele înaintate și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea dosarului vor duce la anularea programării. Programarea va fi anulată și în cazul neprezentării la data programată, fiind necesară o nouă înregistrare pe adresa de e-mail menționată mai sus.

Procedura de programare online:

1. Trimiterea unui mesaj electronic de programare pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mesaj care va conţine în mod obligatoriu datele minime menţionate mai sus; 

2. Confirmarea înregistrării în vederea depunerii cererii printr-un mesaj electronic de confirmare expediat de Biroul înregistrare cereri privind cetăţenia română pe adresa de e-mail de pe care a fost solicitată programarea;

3.  Prezentarea la data comunicată la sediul ANC din Bucureşti pentru depunerea dosarului cu mesajul electronic de confirmare a înregistrării (înaintat de Biroul înregistrare cereri privind cetăţenia română) imprimat pe suport de hârtie.

În vederea gestionării eficiente a fluxurilor de persoane care depun cereri privind cetăţenia română, solicitările de programare vor fi validate dacă sunt înaintate cu cel puţin 24 de ore înainte de data efectivă a depunerii dosarului. Pentru solicitările de programare expediate cu mai puţin de 24 de ore înainte de data solicitată pentru depunerea dosarului, Biroului înregistrare cereri pentru cetăţenia română va comunica petentului o dată ulterioară la care se va prezenta pentru depunere. 

Numărul maxim de programări (CUMULATE ART. 8, ART. 8.1, ART. 10 şi ART. 27) care pot fi validate pentru o zi de depunere la sediul ANC din Bucureşti este de 40 de persoane programate / zi, în fiecare zi de luni până joi în intervalul orar 08.30-16.30.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Începând cu data de 01.08.2018 la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București, str. Smârdan nr. 3, sector 3, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțite de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se va efectua exclusiv în baza programării prealabile a petenților, care vor utiliza în acest scop adresele de e-mail create pentru fiecare articol în parte. De asemenea, se menţin prevederile dispoziţiilor anterioare cu privire la obligativitatea programării prealabile online a persoanelor care depun cereri privind cetăţenia română (formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991) atât la sediul ANC, cât şi la Birourile Teritoriale.