Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\anc\components\com_content\models\articles.php on line 491

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\anc\modules\mod_iceslideshow\libs\content.php on line 112

Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, boolean given in C:\xampp\htdocs\anc\modules\mod_iceslideshow\mod_iceslideshow.php on line 51
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_icagenda, 1
 • Error loading component: com_icagenda, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

Regulament de programare online pentru depunerea cererilor privind cetățenia română formulate în temeiul art. 8, 81, 10

si 27 din Legea cetățeniei române

 

Prezentul regulament stabilește modul în care se efectuează programările online, procedura de rezervare pentru depunerea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, 81, 10 și 27 din Legea cetățeniei române

nr. 21/1991, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București.

 

ARTICOLELE 8, 81, 10 și 27

 

În vederea desfășurării în condiții optime a activității de lucru cu publicul și în scopul asigurării unui management de calitate al fluxurilor de persoane, accesul petenților, pentru depunerea cererilor formulate în temeiul art. 8, 81, 10 şi 27 din Legea nr. 21/1991, la sediul central al Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, se face numai pe baza programărilor online pe site-ul oficial al ANC http://cetatenie.just.ro, rubrica Programare online depunere dosar– Programare online, după cum urmează:

 

Sediul ANC București – maxim 40 programări online / zi; (Cereri formulate în temeiul art. 8, 81, 10 și 27 din Legea nr. 21/1991 – depunere exclusiv în baza programării online).

 

La sediul central al ANC din București primirea și înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, 81, 10 și 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării prealabile online a petenților pe site-ul instituției.

Selectarea biroului și programarea datei la care se va depune cererea privind cetățenia română, formulată în temeiul art. 8, 81, 10 și 27  din Legea nr. 21/1991, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se face direct pe site-ul ANC http://cetatenie.just.ro  rubrica  Programare online depunere dosar – Programare online, de către persoana interesată, ulterior acestei selecții fiind completat formularul de înregistrare. O persoană poate efectua o singură programare pe zi, netransmisibilă, la unul dintre birourile disponibile. Fiecare programare corespunde unei singure persoane. Astfel, programarea conținând datele de identificare ale mai multor persoane nu va fi validată. De asemenea, programarea efectuată prin selectarea altui articol de lege decât cel în baza căruia se va depune cererea privind cetăţenia română va fi anulată,fiind necesară o nouă programare. Nu se pot face programări prin poștă, e-mail, fax sau telefonic.

Pentru validarea unei programări este obligatorie completarea câmpurilor Nume, Email, Telefon, Data programării, Nume și prenume, Adresa, Data nașterii ale formularului de înregistrare, după cum urmează:

În câmpul Nume se completează numele persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

În câmpul Email se completează adresa de e-mail validă la care va putea fi primită corespondența; poate fi utilizată o singură adresă de e-mail pentru efectuarea mai multor programări în aceeași zi și la același birou de depunere;

În câmpul Telefon se completează un număr de telefon valid al persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

În câmpul Data se selectează data la care persoana se va prezenta în vederea depunerii dosarului;

În câmpul Nume și prenume se completează numele și prenumele persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

În câmpul Adresa se completează adresa de domiciliu completă și corectă a persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;

În câmpul Data nașterii se completează data nașterii completă și corectă a persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română.

 

Completarea incorectă a acestor câmpuri, precum și neconcordanța dintre datele înscrise în formularul de înregistrare și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea dosarului vor duce la anularea programării.

Programarea va fi anulată și în cazul neprezentării la data programată, fiind necesară o nouă înregistrare pe site-ul ANC în acest sens.

Procedura de programare online:

1.    Selectarea articolelor, biroului și a datei la care se va depune dosarul;

2.    Selectarea opțiunii Înregistrare;

3.    Completarea câmpurilor obligatorii ale formularului de înregistrare online;

4.    Confirmarea înregistrării (Register);

5.    Prezentarea la sediul și data selectate pentru depunerea dosarului.

 

În vederea gestionării eficiente a fluxurilor de persoane care depun cereri privind cetăţenia română, solicitările de programare vor fi validate dacă sunt înaintate cu cel puţin 24 de ore înainte de data efectivă a depunerii dosarului. Pentru solicitările de programare expediate cu mai puţin de 24 de ore înainte de data solicitată pentru depunerea dosarului, Biroului înregistrare cereri pentru cetăţenia română va comunica petentului o dată ulterioară la care se va prezenta pentru depunere.

Numărul maxim de programări (CUMULATE ART. 8, ART. 8.1, ART. 10 şi ART. 27) care pot fi validate pentru o zi de depunere la sediul ANC din Bucureşti este de 40 de persoane programate / zi, în fiecare zi de luni până joi în intervalul orar 08.30-16.30.

 

Listele persoanelor programate în fiecare zi și la fiecare birou va fi afișată pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Cetățenie cu cel puțin 5 zile înainte de data programării – rubrica Programare online depunere dosar– Liste persoane programate online

Prin utilizarea procedurii de programare online persoana este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile    Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Nu sunt valabile programările online pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior, prin acte normative sau dispoziții interne, zile în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.

 

O singură adresă de e-mail poate fi utilizată de mai multe persoane pentru programarea în vederea depunerii cererilor privind cetăţenia română, sub condiţia expedierii unor solicitări / mesaje electronice de programare separate pentru fiecare deponent în parte.

          Implementarea programării online nu exclude funcționarea în paralel a sistemului de ordonare pe bază de bonuri de ordine. Astfel, vor fi repartizate persoanelor bonuri de ordine, conform listelor conținând programările online, în vederea ordonării în sălile de așteptare până la intrarea în biroul de înregistrare a cererilor prin apelarea numărului următor de către angajații ANC.

 

Începând cu data de 01.10.2018 la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București, str. Smârdan nr. 3, sector 3, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțite de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se va efectua exclusiv în baza programării prealabile a petenților. De asemenea, se menţin prevederile dispoziţiilor anterioare cu privire la obligativitatea programării prealabile online a persoanelor care depun cereri privind cetăţenia română (formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991) atât la sediul ANC, cât şi la Birourile Teritoriale.

 

Notă:

Programările pentru depunerea cererilor în temeiul art. 8, 81, 10 și 27 efectuate pe adresele de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pâna la data de 01.10.2018 își mențin valabilitatea, nefiind necesară o nouă programare conform prevederilor prezentului regulament.

 

Urmare a intrarii în vigoare a noului regulament de programare online în temeiul art. 8, 81, 10 și 27, începând cu data 01.10.2018 programări pe adresele de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nu vor mai fi acceptate.

 

ATENȚIE

Programările online efectuate sunt valabile doar pentru articolul de lege selectat.

Programările online efectuate pentru art. 8, 81, 10, și 27 nu pot fi folosite pentru depunerea cererilor în baza art. 11.

Programările online efectuate pentru art. 11 nu pot fi folosite pentru depunerea cererilor în baza art. 8, 81, 10, și 27.

 

 

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail