IMPORTANT!!!

ANUNȚ IMPORTANT! Urmare a situației create de pandemia COVID-19 se va permite depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română cf. art. 11 din Legea nr. 21/1991 la sediul ANC din București cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: decretarea stării de urgență în țara de domiciliu / reședință a petentului; reprezentanța diplomatică a României din țara de domiciliu / reședință a petentului să aibă activitatea suspendată. Solicitarea de depunere prin mandatar, se va depune la registratura instituției în timpul programului de lucru cu publicul, sau se va trimite prin poștă (inclusiv poștă electronică) și va fi formulată individual de către persoana împuternicită, fiind însoțită doar de procura specială și autentică pentru depunerea cererii de cetățenie. Pentru mai multe informații privind procedura menționată accesează acest link.

 • Gabriela LENGHEL - Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie - program de audiențe - miercuri - între orele 1300 - 1400  
 • Varol AMET - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - marți - între orele 1200 - 1400  
 • Marius-Sorin BOZGAN - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - luni - între orele 1200 - 1400

      ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.08.2020 noul program de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie poate fi vizualizat accesând acest link: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/program-audiente

Începând cu data de 10.08.2020, programarea online a petenților pentru depunerea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române, atât la sediul ANC din București, cât și la birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava este disponibilă pe site-ul instituției.

Începând cu data de 18.05.2020 va fi reluat programul de lucru cu publicul al Birourilor Teritoriale Galaţi, Suceava şi Iaşi, urmând a fi în fiecare zi de luni până vineri (luni-joi interval orar 08.30-15.00, vineri 08.30-13.00), fiind alocate, în primă etapă, un număr de 50 de persoane programate pe zi prin relocarea programărilor efectuate începând cu data de 11.03.2020;

Listele persoanelor ale căror programări au fost relocate vor fi afișate treptat pe site-ul instituției (rubrica Liste persoane programate online, conform articolelor în baza cărora a fost făcută programarea);

Persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei române pentru minorii care nu au fost incluşi în dosarele părinţilor pot depune cererile la sediul ANC din București luni și miercuri între orele 08.30-12.30, iar la Birourile Teritoriale Galați, Suceava și Iași în fiecare zi de lucru cu publicul, conform programului detaliat mai sus;

Desfăşurarea programului de lucru cu publicul al Serviciului consiliere și relații publice, începând cu data de 18.05.2020, într-o primă etapă, în zilele de marți (interval orar 08.30-12.00 și 15.00-18.30), joi (08.30-17.00) şi vineri (08.30-13.00); zilele de marți și joi sunt destinate petenților și avocaților, iar ziua de vineri numai avocaților.

Sesiunile de jurământ vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Datele la care persoanele programate în perioada stării de urgență vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit. 

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.
La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar. 
 
În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.
 
Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
 
NU este necesară prezența copiilor (minorilor) la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 
La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 
 
Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!
 

 

Articolul 10

2020 

 • Data de 23.09.2020, numărul:  1531P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.09.2020, numărul:  1484P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.09.2020, numărul:  1331P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.09.2020, numărul:  1313P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.08.2020, numărul:  1173P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.07.2020, numărul:  947P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.06.2020, numărul:  735P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.06.2020, numărul:  707P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.06.2020, numărul:  626P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.05.2020, numărul:  581P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.03.2020, numărul:  286P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.02.2020, numărul:  199P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.02.2020, numărul:  193P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.02.2020, numărul:  88P (descarca documentul in format pdf icon)

 

2019  

 • Data de 23.12.2019, numărul:  2559P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.12.2019, numărul:  2431P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.11.2019, numărul:  2411P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.08.2019, numărul:  2174P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.07.2019, numărul:  1801P 1813P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.07.2019, numărul:  1771P 1772P 1773P 1774P 1775P 1776P 1777P 1778P 1779P 1780P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.07.2019, numărul:  1763P 1765P 1766P 1770P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.07.2019, numărul:  1756P 1757P 1761P 1762P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.07.2019, numărul:  1749P 1750P 1751P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.07.2019, numărul:  1740P 1746P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.07.2019, numărul:  1737P 1738P  1739P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.07.2019, numărul:  1735P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.06.2019, numărul:  1439P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.05.2019, numărul:  1326P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.03.2019, numărul:  875P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.03.2019, numărul:  696P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.02.2019, numărul:  430P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.01.2019, numărul:  150P(descarca documentul in format pdf icon)

 

2018

 • Data de 28.11.2018, numărul:  2173P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.11.2018, numărul:  2078P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.11.2018, numărul:  2017P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.11.2018, numărul:  1817P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.10.2018, numărul:  1612P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.10.2018, numărul:  1510P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.09.2018, numărul:  1243P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.09.2018, numărul:  1181P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.09.2018, numărul:  1141P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.08.2018, numărul:  1138P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.08.2018, numărul:  1114P 1115P 1116P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.07.2018, numărul:  1026P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.07.2018, numărul:  928P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.06.2018, numărul:  771P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.06.2018, numărul:  610P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.05.2018, numărul:  538P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.05.2018, numărul:  413P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.04.2018, numărul:  404P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.04.2018, numărul:  325P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.03.2018, numărul:  306P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.03.2018, numărul:  219P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.03.2018, numărul:  194P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.02.2018, numărul:  108P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.02.2018, numărul:  101P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.02.2018, numărul:  85P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.02.2018, numărul:  78P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.01.2018, numărul:  21 (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.01.2018, numărul:  18P  (descarca documentul in format pdf icon)

2017

 • Data de 29.11.2017, numărul:  938P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.11.2017, numărul:  914P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.11.2017, numărul:  893P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.11.2017, numărul: 885P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 02.11.2017, numărul: 816P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 27.10.2017, numărul: 808P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 23.10.2017, numărul: 797P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 29.09.2017, numărul: 745P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 21.08.2017, numărul: 663P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 03.08.2017, numărul: 649P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 14.07.2017, numărul: 516P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 06.07.2017, numărul: 508P  509P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 23.06.2017, numărul: 491P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 13.06.2017, numărul: 473P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 29.05.2017, numărul: 452P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.05.2017, numărul: 441P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.05.2017, numărul: 358P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.04.2017, numărul: 297P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.03.2017, numărul: 282P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.03.2017, numărul: 275P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.03.2017, numărul: 263P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.03.2017, numărul: 250P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.03.2017, numărul: 222P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.03.2017, numărul: 217P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.02.2017, numărul: 207P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.02.2017, numărul: 195P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.02.2017, numărul: 183P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.01.2017, numărul: 102P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.01.2017, numărul: 71P (descarca documentul in format pdf icon)

 

2016

 • Data de 21.12.2016, numărul: 2141P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.12.2016, numărul: 2001P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.11.2016, numărul: 1926P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.11.2016, numărul: 1906P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.11.2016, numărul: 1839P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.11.2016, numărul: 1805P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.10.2016, numărul: 1627P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.09.2016, numărul: 1393P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.09.2016, numărul: 1146P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.08.2016, numărul: 1005P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.07.2016, numărul: 975P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.06.2016, numărul: 768P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.05.2016, numărul: 523P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.05.2016, numărul: 511P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.04.2016, numărul: 425P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.04.2016, numărul: 281P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.03.2016, numărul: 174P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.03.2016, numărul: 163P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.02.2016, numărul: 116P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.02.2016, numărul: 68P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.02.2016, numărul: 61P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.01.2016, numărul: 35P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.01.2016, numărul: 21P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.01.2016, numărul: 2P (descarca documentul in format pdf icon)

2015

 • Data de 11.12.2015, numărul: 1078P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.11.2015, numărul: 1044P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.11.2015, numărul: 1017P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.10.2015, numărul: 963P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.10.2015, numărul: 916P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.09.2015, numărul: 876P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.08.2015, numărul: 868P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.08.2015, numărul: 841P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.07.2015, numărul: 791P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.07.2015, numărul: 778P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.07.2015, numărul: 737P 738P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.06.2015, numărul: 732P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.05.2015, numărul: 678P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.05.2015, numărul: 608P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.04.2015, numărul: 563P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.03.2015, numărul: 477P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.03.2015, numărul: 453P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.03.2015, numărul: 404P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.02.2015, numărul: 145P (descarca documentul in format pdf icon)

2014

 • Data de 10.12.2014, numărul: 2285P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.11.2014, numărul: 2211P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.11.2014, numărul: 2197P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.11.2014, numărul: 2117P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.10.2014, numarul: 1990P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.10.2014, numarul: 1875P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.09.2014, numarul: 1654P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.09.2014, numarul: 1647P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.08.2014, numarul: 1531P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.07.2014, numarul: 1500P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.07.2014, numarul: 1489P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.07.2014, numarul: 1371P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.06.2014, numarul: 1360P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.05.2014, numarul: 1150P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.05.2014, numarul: 1004P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.05.2014, numarul: 852P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.04.2014, numarul: 779P 780P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.04.2014, numarul: 757P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.04.2014, numarul: 738P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.03.2014, numarul: 584P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.03.2014, numarul: 566P 565P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.03.2014, numarul: 555P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.03.2014, numarul: 528P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.02.2014, numarul: 244P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.02.2014, numarul: 143P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.01.2014, numarul: 70P(descarca documentul in format pdf icon)

2013

 • Data de 20.12.2013, numarul: 1171P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.12.2013, numarul: 1076P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.12.2013, numarul: 956P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.11.2013, numarul: 835P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.09.2013, numarul: 533P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.08.2013, numarul: 466P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.08.2013, numarul: 463P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.07.2013, numarul: 414P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.06.2013, numarul: 364P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.05.2013, numarul: 321P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.05.2013, numarul: 287P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.04.2013, numarul: 203P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.03.2013, numarul: 146P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.02.2013, numarul: 86/P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.02.2013, numarul: 55P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.01.2013, numarul: 25P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.01.2013, numarul: 19P(descarca documentul in format pdf icon)

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail