IMPORTANT!!!

ANUNȚ IMPORTANT! Urmare a situației create de pandemia COVID-19 se va permite depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română cf. art. 11 din Legea nr. 21/1991 la sediul ANC din București cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: decretarea stării de urgență în țara de domiciliu / reședință a petentului; reprezentanța diplomatică a României din țara de domiciliu / reședință a petentului să aibă activitatea suspendată. Solicitarea de depunere prin mandatar, se va depune la registratura instituției în timpul programului de lucru cu publicul, sau se va trimite prin poștă (inclusiv poștă electronică) și va fi formulată individual de către persoana împuternicită, fiind însoțită doar de procura specială și autentică pentru depunerea cererii de cetățenie. Pentru mai multe informații privind procedura menționată accesează acest link.

 • Gabriela LENGHEL - Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie - program de audiențe - miercuri - între orele 1300 - 1400  
 • Varol AMET - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - marți - între orele 1200 - 1400  
 • Marius-Sorin BOZGAN - Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie - program de audiențe - luni - între orele 1200 - 1400

      ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.08.2020 noul program de lucru cu publicul al Autorității Naționale pentru Cetățenie poate fi vizualizat accesând acest link: http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/program-audiente

Începând cu data de 10.08.2020, programarea online a petenților pentru depunerea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române, atât la sediul ANC din București, cât și la birourile teritoriale din Iași, Galați, Suceava este disponibilă pe site-ul instituției.

Începând cu data de 18.05.2020 va fi reluat programul de lucru cu publicul al Birourilor Teritoriale Galaţi, Suceava şi Iaşi, urmând a fi în fiecare zi de luni până vineri (luni-joi interval orar 08.30-15.00, vineri 08.30-13.00), fiind alocate, în primă etapă, un număr de 50 de persoane programate pe zi prin relocarea programărilor efectuate începând cu data de 11.03.2020;

Listele persoanelor ale căror programări au fost relocate vor fi afișate treptat pe site-ul instituției (rubrica Liste persoane programate online, conform articolelor în baza cărora a fost făcută programarea);

Persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei române pentru minorii care nu au fost incluşi în dosarele părinţilor pot depune cererile la sediul ANC din București luni și miercuri între orele 08.30-12.30, iar la Birourile Teritoriale Galați, Suceava și Iași în fiecare zi de lucru cu publicul, conform programului detaliat mai sus;

Desfăşurarea programului de lucru cu publicul al Serviciului consiliere și relații publice, începând cu data de 18.05.2020, într-o primă etapă, în zilele de marți (interval orar 08.30-12.00 și 15.00-18.30), joi (08.30-17.00) şi vineri (08.30-13.00); zilele de marți și joi sunt destinate petenților și avocaților, iar ziua de vineri numai avocaților.

Sesiunile de jurământ vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit.

Datele la care persoanele programate în perioada stării de urgență vor fi reprogramate și vor fi aduse la cunoştinţa petenţilor prin publicare pe site-ul instituției după anunţarea publică a reluării programului de lucru obişnuit. 

Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.
La sediul ANC din București şi la sediile Birourilor Teritoriale din Galaţi, Iaşi şi Suceava, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10, art. 11 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează exclusiv în baza programării online pe modulul de programare de tip calendar. 
 
În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.
 
Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
 
NU este necesară prezența copiilor (minorilor) la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 
La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 
 
Incepând cu data de 04 MAI 2020, nu se vor accepta adeverințe de arhivă ca documente de susținere a cererilor de redobândire a cetățeniei române!
 

 

Articolul 11

 

 2020 

 • Data de 23.09.2020 numărul: 1530P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 21.09.2020 numărul: 1485P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 18.09.2020 numărul: 1482 1483 (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 17.09.2020 numărul: 1475 1476 1477 1478 1479 1481 (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 14.09.2020 numărul:  1424P  1425P 1426P  1427P 1428P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 10.09.2020 numărul:  1422P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 09.09.2020 numărul:  1416P 1417P  1418P  1419P 1420P 1421P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 07.09.2020 numărul:  1330P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 04.09.2020 numărul:  1326P 1327P 1328P 1329P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 03.09.2020 numărul:  1319P 1320P 1321P 1322P 1323P 1324P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 02.09.2020 numărul:  1314P 1315P 1318P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 31.08.2020 numărul:  1252P 1253P  1254P 1255P 1256P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 28.08.2020 numărul:  1246P 1247P 1248P 1249P 1250P 1251P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 27.08.2020 numărul:  1235P  1237P 1238P 1239P 1240P 1241P 1242P 1245P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 26.08.2020 numărul:  1197P 1198P 1199P 1200P 1201P 1202P 1203P 1204P 1205P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 14.08.2020 numărul:  1190P 1191P 1192P 1193P 1195P 1196P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 13.08.2020 numărul:  1176P 1184P 1185P 1186P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 12.08.2020 numărul:  1159P  1174P 1175P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 11.08.2020 numărul:  1138P  1139P 1157P 1158P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 10.08.2020 numărul:  1114P  1137P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 07.08.2020 numărul:  111P 1112P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 06.08.2020 numărul:  1106P 1107P 1108P 1109P 1110P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 05.08.2020 numărul:  1102P 1104P 1105P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 04.08.2020 numărul:  1100P 1101P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 03.08.2020 numărul:  1094P 1095P 1096P 1097P 1098P 1099P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 31.07.2020 numărul:  1089P 1092P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 30.07.2020 numărul:  1086P 1087P  1088P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 29.07.2020 numărul:  1074P 1075P 1076P 1077P 1078P 1079P 1080P 1081P 1082P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 28.07.2020 numărul:  1054P  1055P 1069P 1070P 1071P 1072P 1073P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 27.07.2020 numărul:  1033P  1034P 1035P 1036P 1037P 1038P 1040P 1041P 1042P  1044P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 24.07.2020 numărul:  1030P  1031P  1032P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 23.07.2020 numărul: 1017P 1018P 1021P 1023P 1024P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 22.07.2020 numărul: 1012P 1013P 1014P 1015P 1016P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 21.07.2020 numărul: 978P 979P 980P 982P 983P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 20.07.2020 numărul: 950P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 17.07.2020 numărul: 949P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 16.07.2020 numărul: 944P 945P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 15.07.2020 numărul: 927P 928P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 14.07.2020 numărul: 923P 924P 926P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 13.07.2020 numărul:  911P 912P 913P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 10.07.2020 numărul:  870P 871P 872P 873P 874P 876P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 09.07.2020 numărul:  867P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 08.07.2020 numărul:  863P  864P  865P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 07.07.2020 numărul:  856P  857P  860P  861P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 03.07.2020 numărul:  828P 829P 830P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 02.07.2020 numărul:  820P 822P 823P 824P 825P 826P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 30.06.2020 numărul:  774P 796P 797P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 29.06.2020 numărul:  768P 769P 770P 771P 772P 773P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 25.06.2020 numărul:  737P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 23.06.2020 numărul:  715P 716P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 22.06.2020 numărul:  708P 709P 710P 714P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 19.06.2020 numărul:   705P  706P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 18.06.2020 numărul:   683P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 15.06.2020 numărul:   681P  682P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 11.06.2020 numărul:   651P 652P 653P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 10.06.2020 numărul:    645P 646P 647P 648P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 09.06.2020 numărul:    629P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 04.06.2020 numărul:    604P  606P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 03.06.2020 numărul:     596P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 02.06.2020 numărul:     595P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 29.05.2020 numărul:     590P 593P 594P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 27.05.2020 numărul:     587P  588P 589P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 26.05.2020 numărul:     584P 585P 586P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 25.05.2020 numărul:     582P 583P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 21.05.2020 numărul:     580P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 19.05.2020 numărul:     542P 543P 544P 545P 546P 547P 564P 566P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 13.05.2020 numărul:     455P 456P 502P 503P 504P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 11.05.2020 numărul:     453P 454P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 08.05.2020 numărul:     451P 452P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 06.05.2020 numărul:     449P 450P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 05.05.2020 numărul:     425P 426P 427P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 04.05.2020 numărul:     420P 421P 423P 424P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 30.04.2020 numărul:     416P 417P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 29.04.2020 numărul:     414P 415P  (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 24.04.2020 numărul:     406P 407P 408P 409P 410P  (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu o dată ce va fi comunicată ulterior.
 • Data de 15.04.2020 numărul:     405P  (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu data de 09.04.2020.
 • Data de 18.03.2020 numărul:    391P 392P 393P  (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu data de 09.04.2020.
 • Data de 13.03.2020 numărul:    390P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu data de 09.04.2020.
 • Data de 12.03.2020 numărul:    388P 389P (descarca documentul in format pdf icon- Certificatele de cetățenie emise pentru minorii cuprinși în aceste ordine vor fi eliberate joia între orele 9-12 la sediul ANC din București, Str. Smârdan nr. 3, începând cu data de 09.04.2020.
 • Data de 05.03.2020 numărul:    321P 322P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.03.2020 numărul:    281P 283P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.02.2020 numărul:    271P 272P 273P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.02.2020 numărul:    229P 230P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.02.2020 numărul:    225P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.02.2020 numărul:    202P 203P 204P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.02.2020 numărul:    195P  196P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.02.2020 numărul:    86P  87P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.02.2020 numărul:    84P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.02.2020 numărul:    71P 72P 73P 74P 75P 76P 78P 79P 82P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.02.2020 numărul:    8P 9P 10P 11P 12P 13P 14P 15P 17P 18P 19P 20P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.01.2020 numărul:    3P  4P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.01.2020 numărul:    2P  (descarca documentul in format pdf icon)

  

2019

 • Data de 31.12.2019 numărul:    2567P 2568P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.12.2019 numărul:    2564P  2565P 2566P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.12.2019 numărul:    2556P  2558P 2563P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.12.2019 numărul:    2506P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.12.2019 numărul:    2503P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.12.2019 numărul:    2436P 2437P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.12.2019 numărul:    2433P 2434P 2435P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.11.2019 numărul:    2425P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.11.2019 numărul:    2416P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.11.2019 numărul:    2412P , 2413P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.11.2019 numărul:    2409P 2410P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.11.2019 numărul:    2406P 2407P 2408P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.11.2019 numărul:    2403P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.10.2019 numărul:    2397P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.10.2019 numărul:    2396P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.10.2019 numărul:    2388P2389P2390P2391P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.10.2019 numărul:   2367P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.10.2019 numărul:   2321P 2322P 2323P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.10.2019 numărul:   2275P  2278P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.10.2019 numărul:   2274P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.10.2019 numărul:   2273 (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.09.2019 numărul:   2269P 2271 (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.09.2019 numărul:   2267P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.09.2019 numărul:   2265P 2266P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.09.2019 numărul:   2256P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.09.2019 numărul:   2251P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.09.2019 numărul:   2249P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.08.2019 numărul:   2248P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.08.2019 numărul:   2244P ,2246P , 2247P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.08.2019 numărul:   2243P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.08.2019 numărul:   2210P 2211P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.08.2019 numărul:   2199P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.08.2019 numărul:   2149P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.08.2019 numărul:   2144P  2145P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.08.2019 numărul:    1971P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.08.2019 numărul:    1848P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.07.2019 numărul:    1767P 1768P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.07.2019 numărul:    1752P 1753P 1754P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.07.2019 numărul:    1747P(descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 18.07.2019 numărul:    1741P 1742P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 15.07.2019 numărul:    1733P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 15.07.2019 numărul:    1732P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 11.07.2019 numărul:    1691P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 10.07.2019 numărul:    1648P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 28.06.2019 numărul:    1598P1599P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 27.06.2019 numărul:    1597P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 26.06.2019 numărul:    1527P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 18.06.2019 numărul:    1435P 1436P 1437P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 12.06.2019 numărul:    1434P descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 10.06.2019 numărul:    1433P descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 07.06.2019 numărul:    1432P descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 06.06.2019 numărul:    1426P 1427P descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 04.06.2019 numărul:    1396P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 03.06.2019 numărul:    1386P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 31.05.2019 numărul:    1327P 1328P 1329P 1330P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 29.05.2019 numărul:   1325P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 27.05.2019 numărul:   1300P1301P1302P1303P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 22.05.2019 numărul:   1212P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 21.05.2019 numărul:   1161P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 20.05.2019 numărul:   1099P1100P1103P1104P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 10.05.2019 numărul:   1092P , 1093P , 1094P , 1095P , 1096P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 08.05.2019 numărul:   1063P1064P1065P1066P1067P1068P,  1069P(descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 19.04.2019 numărul:   965P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 17.04.2019 numărul:   955P956P958P959P960P961P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 09.04.2019 numărul:   919P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 08.04.2019 numărul:   889P890P891P892P893P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 01.04.2019 numărul:   887P888P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 29.03.2019 numărul:   878P879P880P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 25.03.2019 numărul:   791P792P793P794P795P796P827P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 18.03.2019 numărul:   723P724P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 15.03.2019 numărul:   718P721P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 11.03.2019 numărul:   703P704P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 08.03.2019 numărul:   699P700P701P702P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 07.03.2019 numărul:   643P644P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 05.03.2019 numărul:   584P585P586P587P588P589P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 22.02.2019 numărul:  529P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.02.2019 numărul:  523P525P526P528P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.02.2019 numărul:  424P425P426P427P428P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.02.2019 numărul:  418P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.02.2019 numărul:  389P390P391P392P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.02.2019 numărul:  330P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.02.2019 numărul:  328P329P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.01.2019 numărul:  308P309P327P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.01.2019 numărul:  216P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.01.2019 numărul:  162P163P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.01.2019 numărul:  148P,  149P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.01.2019 numărul:  81P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.01.2019 numărul:  68P 69P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.01.2019 numărul:  65P 66P 67P (descarca documentul in format pdf icon)

2018

 • Data de 21.12.2018 numărul:  2499P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.12.2018 numărul:  2490P 2491P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.12.2018 numărul:  2422P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.12.2018 numărul:  2387P 2388P 2389P 2390P 2391P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.12.2018 numărul:  2385P 2386P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.12.2018 numărul:  2241P 2242P 2243P 2244P 2245P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.11.2018 numărul:  2175P 2176P 2177P 2234P 2235P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.11.2018 numărul:  2170P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.11.2018 numărul:  2080P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.11.2018 numărul:  2077P 2079P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.11.2018 numărul:  2075P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.11.2018 numărul:  2016P 2018P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.11.2018 numărul:  1986P 1987P 1988P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.11.2018 numărul:  1931P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.11.2018 numărul:  1890P 1891P 1892P 1893P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.11.2018 numărul:  1816P 1819P 1820P 1821P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.10.2018 numărul:  1699P 1700P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.10.2018 numărul:  1698P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.10.2018 numărul:  1651P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.10.2018 numărul:  1647P 1648P 1649P 1650P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.10.2018 numărul:  1507P 1508P 1509P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.10.2018 numărul:  1505P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.10.2018 numărul:  1431P 1432P 1433P 1434P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 01.10.2018 numărul:  1343P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.09.2018 numărul:  1329P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.09.2018 numărul:  1328P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.09.2018 numărul:  1327P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.09.2018 numărul:  1282P 1283P 1284P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.09.2018 numărul:  1216P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.09.2018 numărul:  1182P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.09.2018 numărul:  1153P 1154P 1155P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.09.2018 numărul:  1142P 1152P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.09.2018 numărul:  1140P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.08.2018 numărul:  1137P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.08.2018 numărul:  1130P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.08.2018 numărul:  1128P 1129P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.08.2018 numărul:  1122P 1123P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.08.2018 numărul:  1119P 1120P 1121P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.08.2018 numărul:  1083P  1084P 1085P  1086P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.07.2018 numărul:  1081P 1082P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.07.2018 numărul:  1078P 1079P 1080P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.07.2018 numărul:  1030P 1031P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.07.2018 numărul:  1027P 1028P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.07.2018 numărul:  965P 966P 967P 968P 969P 970P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.07.2018 numărul:  939P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.07.2018 numărul:  929P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.07.2018 numărul:  773P 774P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.06.2018 numărul:  767P 768P 769P 770P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.06.2018 numărul:  651P 653P 654P 655P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.06.2018 numărul:  603P 604P 605P 606P 607P 608P 609P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.05.2018 numărul:   592P 593P 594P 595P 596P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.05.2018 numărul:   579Pdescarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.05.2018 numărul:   548P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.05.2018 numărul:   543P 544P 545P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.05.2018 numărul:   534P 535P 536P 537P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.05.2018 numărul:   474P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.05.2018 numărul:   468P 469P 470P 471P 472P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.05.2018 numărul:   410P 411P 412P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.04.2018 numărul:   399P 400P 401P 402P 403P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.04.2018 numărul:   388P 389P 392P 395P 396P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.04.2018 numărul:   373P 374P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.04.2018 numărul:   370P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.04.2018 numărul:   327P 328P 329P 330P 331P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.03.2018 numărul:   321P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.03.2018 numărul:   318P 319P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.03.2018 numărul:   314P 315P 316P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.03.2018 numărul:   313P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.03.2018 numărul:   307P 308P 309P 310P 311P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.03.2018 numărul:   303P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.03.2018 numărul:   297P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.03.2018 numărul:   290P 291P 292P 293P 294P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.03.2018 numărul:   221P 222P 223P 224P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.03.2018 numărul:   195P 196P 199P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.02.2018 numărul:   192P 193P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.02.2018 numărul:   168P 169P 170P 172P 173P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.02.2018 numărul:   105P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.02.2018 numărul:   96P 97P 98P 99P 100P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.02.2018 numărul:   91P 92P 93P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.02.2018 numărul:   86P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.02.2018 numărul:   77P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 01.02.2018 numărul:   72P 73P 74P 75P 76P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.01.2018 numărul:   23P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.01.2018 numărul:   15P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.01.2018 numărul:   4P 5P 6P (descarca documentul in format pdf icon)

2017

 • Data de 29.12.2017 numărul:   1014P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.12.2017 numărul:   1012P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.12.2017 numărul:   1008P 1009P 1010P 1011P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.12.2017 numărul:   1003P 1004P 1005P 1006P 1007P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.12.2017 numărul:   999P 1000P 1001P 1002P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.12.2017 numărul:   993P  994P  997P 998P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.12.2017 numărul:   984P 985P 986P 987P 988P 989P 990P 991P 992P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.12.2017 numărul:   982P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.12.2017 numărul:   981P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.12.2017 numărul:   975P 976P 977P 978P 979P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.12.2017 numărul:   968P 969P 970P 971P 972P 973P 974P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.12.2017 numărul:   956P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.11.2017 numărul:   924P 925P 926P 927P 928P 937P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.11.2017 numărul:   912P 913P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.11.2017 numărul:   902P 903P 908P 910P 911P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.11.2017 numărul:   895P 896P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.11.2017 numărul:   889P 890P 891P 892P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.11.2017 numărul:   879P 880P 881P 882P 883P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.11.2017 numărul:   815P 817P 818P 819P 820P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.10.2017 numărul:   809P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.10.2017 numărul:   804P 805P 806P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.10.2017 numărul:   799P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.10.2017 numărul:   788P 789P 790P 791P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.10.2017 numărul:   759P 760P 761P 762P 763P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.10.2017 numărul:   758P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.10.2017 numărul:   757P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.10.2017 numărul:   752P 753P 754P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.10.2017 numărul:   747P 748P 749P 750P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.09.2017 numărul:   737P 738P 739P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.09.2017 numărul:   730P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.09.2017 numărul:   723P 724P 725P 726P 727P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.09.2017 numărul:   706P 707P 708P 709P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 01.09.2017 numărul:   694P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.08.2017 numărul:   692P 693P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.08.2017 numărul:   689P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.08.2017 numărul:   676P 677P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.08.2017 numărul:   658P 659P  660P 661P 662P 664P 665P 666P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.08.2017 numărul:   650P 651P 652P   (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.08.2017 numărul:   639P 640P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.07.2017 numărul:   598P  599P  600P  601P  603P  604P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.07.2017 numărul:   522P  523P  524P  525P  526P   555P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.07.2017 numărul:   519P  521P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.07.2017 numărul:   513P  514P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.07.2017 numărul:  510P  511P  512P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 06.07.2017 numărul:  507P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 29.06.2017 numărul:  492P  494P  495P  496P  497P  501P     (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 23.06.2017 numărul:  483P  485P  486P  487P  489P  490P   (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 16.06.2017 numărul:  482P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 15.06.2017 numărul:  478P  479P  480P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 14.06.2017 numărul:  474P  475P  476P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 09.06.2017 numărul:  463P  464P  465P  466P  467P  469P  470P  471P(descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 31.05.2017 numărul:  455P  456P  458P  459P  460P  461P  (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 26.05.2017 numărul:  446P  448P  451P  450P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 25.05.2017 numărul:  442P  443P  444P   (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.05.2017 numărul:  439P   (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.05.2017 numărul:  424P  425P   (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.05.2017 numărul:  380P  382P  383P  384P  385P   (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.05.2017 numărul:  379P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.05.2017 numărul:  374P 375P 377P 378P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.05.2017 numărul:  369P 371P  372P  373P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.05.2017 numărul: 366P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.05.2017 numărul: 365P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.05.2017 numărul: 359P 360P 362P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.05.2017 numărul: 354P 355P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.04.2017 numărul: 352P 353P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.04.2017 numărul: 341P 342P 343P 344P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.04.2017 numărul: 305P 307P 308P 310P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.04.2017 numărul: 302P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.04.2017 numărul: 295P 296P 299P 300P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.04.2017 numărul: 294P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.03.2017 numărul: 284P 288P 289P 290P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.03.2017 numărul: 283P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.03.2017 numărul: 272P 273P 274P 277P  280P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.03.2017 numărul: 271P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.03.2017 numărul: 262P 266P 268P 269P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.03.2017 numărul: 255P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.03.2017 numărul: 253P 254P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.03.2017 numărul: 251P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.03.2017 numărul: 225P 226P 227P 228P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.03.2017 numărul: 220P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.02.2017 numărul: 197P 198P 204P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.02.2017 numărul: 189P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.02.2017 numărul: 184P 185P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.02.2017 numărul: 163P 166P 167P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.02.2017 numărul: 153P 157P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.02.2017 numărul: 123P 124P 125P 126P 134P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.01.2017 numărul: 101P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.01.2017 numărul: 90P 91P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.01.2017 numărul: 81P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.01.2017 numărul: 64P 78P 79P 80P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.01.2017 numărul: 55P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.01.2017 numărul: 25P 26P 28P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.01.2017 numărul: 20P 21P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.01.2017 numărul: 6P 7P 9P 10P 11P(descarca documentul in format pdf icon)

2016

 • Data de 29.12.2016 numărul: 2266P 2267P 2268P 2269P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.12.2016 numărul: 2265P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.12.2016 numărul: 2121P 2122P 2123P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.12.2016 numărul: 2104P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.12.2016 numărul: 2066P 2067P 2102P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.12.2016 numărul: 2050P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.12.2016 numărul: 2023P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.12.2016 numărul: 2018P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.12.2016 numărul: 2003P 2004P 2005P 2006P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.12.2016 numărul: 1975P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.11.2016 numărul: 1927P 1928P 1929P 1930P 1931P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.11.2016 numărul: 1912P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.11.2016 numărul: 1909P 1910P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.11.2016 numărul: 1902P 1903P 1904P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.11.2016 numărul: 1833P 1834P 1840P 1860P 1861P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.11.2016 numărul: 1806P 1812P 1813P 1814P 1815P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.10.2016 numărul: 1764P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.10.2016 numărul: 1761P 1762P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.10.2016 numărul: 1754P 1755P 1758P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.10.2016 numărul: 1737P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.10.2016 numărul: 1725P 1726P 1727P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.10.2016 numărul: 1629P 1630P 1631P 1632P 1636P 1647P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.10.2016 numărul: 1628P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.10.2016 numărul: 1588P 1589P 1591P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.10.2016 numărul: 1554P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.10.2016 numărul: 1436P 1441P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.09.2016 numărul: 1394P 1395P 1398P 1397P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.09.2016 numărul: 1257P 1258P 1259P 1282P 1283P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.09.2016 numărul: 1252P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.09.2016 numărul: 1187P 1188P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.09.2016 numărul: 1179P 1180P 1182P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.09.2016 numărul: 1178P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.09.2016 numărul: 1158P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.09.2016 numărul: 1147P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.09.2016 numărul: 1142P 1143P 1144P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.09.2016 numărul: 1068P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.09.2016 numărul: 1061P  1062P 1065P 1066P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.08.2016 numărul: 1052P 1053P 1054P 1055P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.08.2016 numărul: 1046P 1047P 1048P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.08.2016 numărul: 1033P 1034P 1035P 1036P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.08.2016 numărul: 1028P 1029P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.08.2016 numărul: 1008P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.08.2016 numărul: 1002P 1003P 1004P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.08.2016 numărul: 992P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.07.2016 numărul: 972P 973P 974P 976P 977P 978P 979P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.07.2016 numărul: 925P 926P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.07.2016 numărul: 843P  845P 846P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.07.2016 numărul: 812P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.07.2016 numărul: 809P 811P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.07.2016 numărul: 807P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.07.2016 numărul: 803P 804P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 01.07.2016 numărul: 790P 791P 792P 793P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.06.2016 numărul: 762P 763P 764P 765P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.06.2016 numărul: 742P 743P 754P 756P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.06.2016 numărul: 720P 721P 722P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.06.2016 numărul: 718P 719P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.06.2016 numărul: 705P 706P 708P 709P 710P 714P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.05.2016 numărul: 671P 679P 680P 689P 690P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.05.2016 numărul: 660P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.05.2016 numărul: 637P 638P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.05.2016 numărul: 524P 608P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.05.2016 numărul: 513P 514P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.05.2016 numărul: 507P 508P 509P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.05.2016 numărul: 497P 498P 499P 501P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.04.2016 numărul: 470P 476P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.04.2016 numărul: 428P 429P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.04.2016 numărul: 399P 400P 401P 402P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.04.2016 numărul: 294P 295P 296P 297P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.04.2016 numărul: 275P 276P 278P 279P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 01.04.2016 numărul: 260P 262P 263P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.03.2016 numărul: 209P 210P 212P 214P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.03.2016 numărul: 173P 175P 176P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.03.2016 numărul: 172P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.03.2016 numărul: 161P 164P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.03.2016 numărul: 157P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.03.2016 numărul: 155P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.03.2016 numărul: 154P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.02.2016 numărul: 131P 132P 133P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.02.2016 numărul: 117P 118P 119P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.02.2016 numărul: 74P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.02.2016 numărul: 71P 72P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.02.2016 numărul: 62P 63P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.01.2016 numărul: 40P  41P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.01.2016 numărul: 18P 19P 23P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.01.2016 numărul: 16P 17P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.01.2016 numărul: 7P 8P (descarca documentul in format pdf icon)

2015

 • Data de 18.12.2015 numărul: 1129P 1130P 1131P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.12.2015 numărul: 1128P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.12.2015 numărul: 1081P 1082P 1083P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.12.2015 numărul: 1046P 1049P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.11.2015 numărul: 1040P 1041P 1042P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.11.2015 numărul: 1011P 1013P 1014P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.11.2015 numărul: 996P 997P 998P 999P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.11.2015 numărul: 989P 992P 994P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.11.2015 numărul: 988P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.10.2015 numărul: 960P 961P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.10.2015 numărul: 957P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.10.2015 numărul: 955P 956P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.10.2015 numărul: 917P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 25.09.2015 numărul: 892P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 24.09.2015 numărul: 890P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 18.09.2015 numărul: 885P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 11.09.2015 numărul: 872P 873P 874P 875P 879P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 26.08.2015 numărul: 865P 866P 869P 870P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 13.08.2015 numărul: 840P 846P 848P 849P 864P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 31.07.2015 numărul: 815P 816P 817P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 28.07.2015 numărul: 787P 788P 789P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 17.07.2015 numărul: 783P 784P (descarca documentul in format pdf icon
 • Data de 10.07.2015 numărul: 775P 777P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.07.2015 numărul: 774P (descarca documentul in format pdf icon) 
 • Data de 03.07.2015 numărul: 744P 745P 746P 755P 756P 757P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.06.2015 numărul: 733P 734P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.06.2015 numărul: 721P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.06.2015 numărul: 719P 720P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.06.2015 numărul: 690P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.06.2015 numărul: 689P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.05.2015 numărul: 685P 686P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.05.2015 numărul: 679P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.05.2015 numărul: 645P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.05.2015 numărul: 623P 624P 625P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.05.2015 numărul: 607P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.05.2015 numărul: 594P 596P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.05.2015 numărul: 593P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.05.2015 numărul: 573P 574P 576P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.04.2015 numărul: 565P 568P 569P 570P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.04.2015 numărul: 560P 561P 562P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.04.2015 numărul: 545P 546P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.04.2015 numărul: 541P 542P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.04.2015 numărul: 518P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.04.2015 numărul: 500P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 01.04.2015 numărul: 498P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.03.2015 numărul: 492P 493P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.03.2015 numărul: 475P 476P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.03.2015 numărul: 454P 455P 456P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.03.2015 numărul: 423P 424P 435P 446P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.03.2015 numărul: 406P 407P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.03.2015 numărul: 405P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.02.2015 numărul: 340P 341P 342P 343P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.02.2015 numărul: 290P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.02.2015 numărul: 278P 279P 280P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.02.2015 numărul: 213P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.02.2015 numărul: 180P 181P 182P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.02.2015 numărul: 156P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.02.2015 numărul: 144P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.01.2015 numărul: 130P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.01.2015 numărul: 128P 129P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.01.2015 numărul: 72P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.01.2015 numărul: 43P 45P 49P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.01.2015 numărul: 41P 42P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.01.2015 numărul: 39P 40P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.01.2015 numărul: 16P 17P 18P 19P (descarca documentul in format pdf icon)

2014

 • Data de 19.12.2014, numărul: 2418P 2419P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.12.2014, numărul: 2402P 2406P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.12.2014, numărul: 2366P 2367P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.12.2014, numărul: 2282P 2283P 2288P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.12.2014, numărul: 2263P 2264P 2265P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.11.2014, numărul: 2242P 2243P 2244P 2245P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.11.2014, numărul: 2213P 2214P 2215P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.11.2014, numărul: 2194P 2195P 2198P 2200P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.11.2014, numărul: 2132P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.11.2014, numărul: 2118P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.10.2014, numarul: 2051P 2052P 2053P 2054P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.10.2014, numarul: 1995P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.10.2014, numarul: 1991P 1992P 1993P 1994P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.10.2014, numarul: 1876P 1877P 1879P 1880P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.10.2014, numarul: 1840P 1841P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.10.2014, numarul: 1838P 1839P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.10.2014, numarul: 1709P 1710P 1711P 1712P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.09.2014, numarul: 1676P 1677P 1678P 1679P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.09.2014, numarul: 1656P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.09.2014, numarul: 1653P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.09.2014, numarul: 1646P 1650P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.09.2014, numarul: 1624P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.09.2014, numarul: 1601P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.08.2014, numarul: 1550P 1551P 1553P 1554P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.08.2014, numarul: 1536P 1537P 1538P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.08.2014, numarul: 1535P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.08.2014, numarul: 1530P 1532P 1533P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.08.2014, numarul: 1526P 1527P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.08.2014, numarul: 1505P 1506P 1507P 1509P 1510P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.07.2014, numarul: 1501P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.07.2014, numarul: 1469P 1470P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.07.2014, numarul: 1467P 1468P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.07.2014, numarul: 1462P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.07.2014, numarul: 1455P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.07.2014, numarul: 1454P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.07.2014, numarul: 1449P 1450P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.07.2014, numarul: 1438P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.07.2014, numarul: 1437P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.07.2014, numarul: 1435P 1436P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.07.2014, numarul: 1373P 1374P 1375P 1376P 1385P 1406P 1407P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.06.2014, numarul: 1363P 1364P 1365P 1366P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.06.2014, numarul: 1362P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.06.2014, numarul: 1327P 1345P 1359P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.06.2014, numarul: 1326P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.06.2014, numarul: 1283P 1284P 1309P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.06.2014, numarul: 1263P 1264P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.06.2014, numarul: 1252P 1253P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.06.2014, numarul: 1233P 1244P 1250P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.05.2014, numarul: 1152P 1153P 1160P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.05.2014, numarul: 1147P 1148P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.05.2014, numarul: 1144P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.05.2014, numarul: 1096P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.05.2014, numarul: 1089P 1091P 1092P 1093P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.05.2014, numarul: 1006P 1007P 1008P 1009P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.05.2014, numarul: 956P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.05.2014, numarul: 853P 854P 867P 868P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.05.2014, numarul: 846P 847P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.04.2014, numarul: 844P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.04.2014, numarul: 833P 836P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.04.2014, numarul: 801P 802P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.04.2014, numarul: 787P 788P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.04.2014, numarul: 781P 782P 783P 784P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.04.2014, numarul: 754P 755P 756P 759P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.04.2014, numarul: 729P 730P 731P 732P 733P 734P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.03.2014, numarul: 704P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.03.2014, numarul: 696P 697P 701P702P 703P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.03.2014, numarul: 578P 579P 580P 582P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.03.2014, numarul: 562P 563P 564P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.03.2014, numarul: 527P 534P 542P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.02.2014, numarul: 397P 398P 401P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.02.2014, numarul: 243P 247P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.02.2014, numarul: 178P 179P 180P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.02.2014, numarul: 167P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.02.2014, numarul: 144P 145P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.02.2014, numarul: 139P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.01.2014, numarul: 138P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.01.2014, numarul: 103P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.01.2014, numarul: 98P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.01.2014, numarul: 73P 74P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.01.2014, numarul: 71P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.01.2014, numarul: 36P 37P 38P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.01.2014, numarul: 2P 3P 4P(descarca documentul in format pdf icon)

 

2013

 • Data de 19.12.2013, numarul: 1106P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.12.2013, numarul: 1077P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.12.2013, numarul: 1050P 1051P 1052P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.12.2013, numarul: 1028P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.12.2013, numarul: 967P 968P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.12.2013, numarul: 938P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.11.2013, numarul: 936P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.11.2013, numarul: 909P 910P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.11.2013, numarul: 866P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.11.2013, numarul: 812P 814P 837P 838P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.11.2013, numarul: 717P 718P 729P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.11.2013, numarul: 632P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 01.11.2013, numarul: 618P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.10.2013, numarul: 616P 617P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.10.2013, numarul: 609P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.10.2013, numarul: 586P 587P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.10.2013, numarul: 580P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.10.2013, numarul: 577P 578P 579P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.10.2013, numarul: 567P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.10.2013, numarul: 564P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.10.2013, numarul: 562P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.10.2013, numarul: 561P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.10.2013, numarul: 542P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.09.2013, numarul: 538P 539P 540P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.09.2013, numarul: 534P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.09.2013, numarul: 532P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.09.2013, numarul: 531P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.09.2013, numarul: 527P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.09.2013, numarul: 522P 523P 524P 525P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.09.2013, numarul: 512P 513P 514P 516P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.09.2013, numarul: 473P 474P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.08.2013, numarul: 470P 471P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.08.2013, numarul: 465P 467P 468P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.08.2013, numarul: 464P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.08.2013, numarul: 460P 461P 462P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.08.2013, numarul: 459P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.08.2013, numarul: 447P 448P 450P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.07.2013, numarul: 444P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.07.2013, numarul: 440P 442P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.07.2013, numarul: 436P 437P 438P 439P  (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.07.2013, numarul: 430P 431P 432P 433P 435P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.07.2013, numarul: 426P 427P 428P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.06.2013, numarul: 408P 409P 410 P411P 412P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.06.2013, numarul: 407P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.06.2013, numarul: 396P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.06.2013, numarul: 394P 395P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.06.2013, numarul: 373P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.06.2013, numarul: 371P 372P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.06.2013, numarul: 366P 368P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.06.2013, numarul: 362P 363P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.05.2013, numarul: 348P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.05.2013, numarul: 318P 319P 320P 322P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.05.2013, numarul: 317P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.05.2013, numarul: 315P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.05.2013, numarul: 312P 313P 314P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.05.2013, numarul: 299P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.05.2013, numarul: 286P 298P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.05.2013, numarul: 272P 274P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.04.2013, numarul: 271P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.04.2013, numarul: 251P 252P 267P 268P 269P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.04.2013, numarul: 244P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.04.2013, numarul: 243P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.04.2013, numarul: 215P 216P 217P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.04.2013, numarul: 211P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.04.2013, numarul: 209/P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.04.2013, numarul: 206P 207P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.04.2013, numarul: 205P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.04.2013, numarul: 204P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.04.2013, numarul: 202P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.04.2013, numarul: 197P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 01.04.2013, numarul: 195P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.03.2013, numarul: 194P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.03.2013, numarul: 178P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.03.2013, numarul: 149P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.03.2013, numarul: 125P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.03.2013, numarul: 118P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.03.2013, numarul: 116P 117P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 01.03.2013, numarul: 115/P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.02.2013, numarul: 113/P 114/P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.02.2013, numarul: 101P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.02.2013, numarul: 83P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.02.2013, numarul: 71P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.02.2013, numarul: 59P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.02.2013, numarul: 56P 57P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.01.2013, numarul: 26P 27P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.01.2013, numarul: 20P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.01.2013, numarul: 6P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.01.2013, numarul: 1P 2P 3P 4P5P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.01.2013, numarul: 58C 59C 60C 61C(descarca documentul in format pdf icon)

2012

 • Data de 17.12.2012, numarul: 1009P 1010P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.12.2012, numarul: 998P 999P 1000P 1001P 1002P 1003P 1004P 1005P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.11.2012, numarul: 978P 979P 980P 981P 982P 983P 984P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.11.2012, numarul: 961P 962P 964P 965P 966P 967P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.11.2012, numarul: 941P 942P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.11.2012, numarul: 900P 901P 935P 936P 937P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.10.2012, numarul: 894P 895P 896P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.10.2012, numarul: 884P 885P 886P 887P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.10.2012, numarul: 871P 872P 875P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.10.2012, numarul: 865P 866P 867P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.10.2012, numarul: 860P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.09.2012, numarul: 844P 845P 846P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.09.2012, numarul: 841P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.09.2012, numarul: 838P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.09.2012, numarul: 836P 837P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.09.2012, numarul: 833P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.09.2012, numarul: 831P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.09.2012, numarul: 828P 829P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.09.2012, numarul: 826P 827P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.09.2012, numarul: 824P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.09.2012, numarul: 816P 818P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.09.2012, numarul: 814P 815P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.09.2012, numarul: 813P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.08.2012, numarul: 789P 790P 791P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.08.2012, numarul: 783P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.08.2012, numarul: 782P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.08.2012, numarul: 772P 779P 780P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.08.2012, numarul: 770P 771P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.08.2012, numarul: 758P 759P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.08.2012, numarul: 756P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.08.2012, numarul: 755P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.08.2012, numarul: 752P 753P 754P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.08.2012, numarul: 751P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.08.2012, numarul: 750P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.08.2012, numarul: 749P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.08.2012, numarul: 747P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.08.2012, numarul: 732P 744P 745P 746P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.07.2012, numarul: 728P 729P 730P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.07.2012, numarul: 719P 726P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.07.2012, numarul: 712P 718P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.07.2012, numarul: 707P 708P 709P 710P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.07.2012, numarul: 699P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.07.2012, numarul: 688P 689P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.07.2012, numarul: 685P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.07.2012, numarul: 666P 668P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.06.2012, numarul: 654P 655P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.06.2012, numarul: 653P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.06.2012, numarul: 639P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.06.2012, numarul: 638P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.06.2012, numarul: 619P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.06.2012, numarul: 570P 571P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.06.2012, numarul: 530P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.05.2012, numarul: 522P 525P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.05.2012, numarul: 519P 520P 521P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.05.2012, numarul: 518P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.05.2012, numarul: 508P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.05.2012, numarul: 505P 506P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.05.2012, numarul: 504P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.05.2012, numarul: 481P 482P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.05.2012, numarul: 426P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.05.2012, numarul: 408P 409P 425P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.05.2012, numarul: 397P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.05.2012, numarul: 392P 393P 396P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.05.2012, numarul: 367P 368P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.04.2012, numarul: 366P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.04.2012, numarul: 365P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.04.2012, numarul: 363P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.04.2012, numarul: 361P 362P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.04.2012, numarul: 355P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.04.2012, numarul: 352P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.04.2012, numarul: 350P 351P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.04.2012, numarul: 318P 319P 320P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.04.2012, numarul: 307P 308P 309P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.03.2012, numarul: 298P 299P 300P 301P 302P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.02.2012, numarul: 212P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.02.2012, numarul: 157P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.02.2012, numarul: 155P 156P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.02.2012, numarul: 134P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.02.2012, numarul: 101P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.01.2012, numarul: 98P 100P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.01.2012, numarul: 65P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.01.2012, numarul: 63P 64P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.01.2012, numarul: 50P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.01.2012, numarul: 34P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.01.2012, numarul: 23P 24P 25P 26P(descarca documentul in format pdf icon)

2011

 • Data de 22.12.2011, numarul: 1205P 1206P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.12.2011, numarul: 1194P 1195P 1197P 1198P 1199P 1200P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.12.2011, numarul: 1190P 1191P 1192P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.12.2011, numarul: 1187P 1188P 1189P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.12.2011, numarul: 1173P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.12.2011, numarul: 1159P 1170P 1171P 1172P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 08.12.2011, numarul: 1158P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.12.2011, numarul: 1157P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.12.2011, numarul: 1155P 1156P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.11.2011, numarul: 1154P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.11.2011, numarul: 1141P 1142P 1143P 1145P 1146P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.11.2011, numarul: 1139P 1140P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.11.2011, numarul: 1131P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.11.2011, numarul: 1129P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.11.2011, numarul: 1128P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 14.11.2011, numarul: 1125P 1126P 1127P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.11.2011, numarul: 1108P 1109P 1110P 1111P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.11.2011, numarul: 1107P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.11.2011, numarul: 1104P 1105P 1106P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 04.11.2011, numarul: 1084P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.11.2011, numarul: 1080P 1081P 1082P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 01.11.2011, numarul: 1075P 1076P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.10.2011, numarul: 1072P 1073P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.10.2011, numarul: 1051P 1052P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.10.2011, numarul: 1048P 1049P 1050P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.10.2011, numarul: 1047P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 17.10.2011, numarul: 1044P 1045P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.10.2011, numarul: 1027P 1028P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.10.2011, numarul: 1021P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.10.2011, numarul: 999P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.10.2011, numarul: 998P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.09.2011, numarul: 964P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.09.2011, numarul: 962P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.09.2011, numarul: 954P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.09.2011, numarul: 942P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 15.09.2011, numarul: 937P 938P 939P 940P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.09.2011, numarul: 878P 879P 880P 882P 883P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.09.2011, numarul: 866P 867P 868P 869P 870P 871P 872P 873P 874P 875P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.09.2011, numarul: 863P 864P 865P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 12.08.2011, numarul: 851P 852P 862P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.08.2011, numarul: 850P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.08.2011, numarul: 824P 825P 826P 827P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 05.08.2011, numarul: 789P 790P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.08.2011, numarul: 763P 764P 765P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.07.2011, numarul: 748P 750P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.07.2011, numarul: 747P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.07.2011, numarul: 732P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 21.07.2011, numarul: 729P 730P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.07.2011, numarul: 728P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.07.2011, numarul: 716P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.07.2011, numarul: 599P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 29.06.2011, numarul: 575P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.06.2011, numarul: 527P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 24.06.2011, numarul: 466P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.06.2011, numarul: 385P 387P 388P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.05.2011, numarul: 304P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.05.2011, numarul: 302P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.05.2011, numarul: 299P 300P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.05.2011, numarul: 298P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.05.2011, numarul: 276P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.05.2011, numarul: 275P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.05.2011, numarul: 274P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.05.2011, numarul: 273P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 03.05.2011, numarul: 225P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.04.2011, numarul: 223P 224P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 27.04.2011, numarul: 221P 222P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 26.04.2011, numarul: 220P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.04.2011, numarul: 202P 203P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.04.2011, numarul: 199P 200P 201P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.04.2011, numarul: 197P 198P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 01.04.2011, numarul: 196P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.03.2011, numarul: 176P 177P 178P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 30.03.2011, numarul: 173P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.03.2011, numarul: 150P 151P 152P 153P 169 170P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.03.2011, numarul: 149P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.03.2011, numarul: 144P  145P 146P 148P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.03.2011, numarul: 143P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.03.2011, numarul: 136P 137P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.03.2011, numarul: 135P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 09.03.2011, numarul: 134P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 07.03.2011, numarul: 133P (descarca documentul in format pdf icon)

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail