Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Articolul 8^1

Articolul 8 indice 1

 2019

 • Data de  19.09.2019, numărul:  2263P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de  04.09.2019, numărul:  2250P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de  23.07.2019, numărul:  1769P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de  04.06.2019, numărul:  1397P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de  14.02.2019, numărul:  423P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de  11.02.2019, numărul:  420P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de  08.02.2019, numărul:  388 (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de  30.01.2019, numărul:  311P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de  08.01.2019, numărul:  274P (descarca documentul in format pdf icon)

 

 2018 

 • Data de  12.11.2018, numărul:    1919P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de  07.11.2018, numărul:    1815P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de  15.10.2018, numărul:    1513P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.09.2018, numărul:  1335P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.09.2018, numărul:  1334P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.09.2018, numărul:  1333P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.09.2018, numărul:  1332P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 20.09.2018, numărul:  1244P 1245P 1246P 1247P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.09.2018, numărul:  1228P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 11.09.2018, numărul:  1163P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 23.08.2018, numărul:  1125P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.08.2018, numărul:  1112P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 18.07.2018, numărul:  972P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 19.06.2018, numărul:  695P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 25.05.2018, numărul:  539P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 10.04.2018, numărul:  326P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 16.03.2018, numărul:  296P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.02.2018, numărul:  191P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 06.02.2018, numărul:  84P(descarca documentul in format pdf icon)

2017

 • Data de 06.12.2017, numărul:  958P(descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 28.11.2017, numărul:  915P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 02.11.2017, numărul:  822P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 31.10.2017, numărul:  814P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 22.08.2017, numărul: 673P (descarca documentul in format pdf icon)
 • Data de 13.02.2017, numărul: 173P (descarca documentul in format pdf icon)

 

2016

 • Data de 28.11.2016, numărul: 1934P (descarca documentul in format pdf icon)