Începând cu 15 Octombrie 2019, pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu  traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului.

 

  Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991.

  

IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

   Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:
    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.
   NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.  
 

     La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului. 

 

Conducere

 

  WIDE_ANC_8.png

  

 

    Lector univ. dr. Andrei TINUpres ANC 20181218

      PREȘEDINTE - Secretar de Stat                            

      Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

 

      Curriculum Vitae

      Declarație de avere și interese

      E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

  

 

    Varol AMET                            vp1 ANC 20181218 2

      VICEPREȘEDINTE - Subsecretar de Stat                            

      Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

 

      Curriculum Vitae

      Declarație de avere și interese

      E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 
 
 

    Marius Sorin BOZGAN                            vp2 ANC 20181218 2

      VICEPREȘEDINTE - Subsecretar de Stat                            

      Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

 

      Curriculum Vitae

      Declarație de avere și interese

      E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 
Direcția Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru Cetățenie
Director Diana Ioana CALOTĂ
 
Direcția Contencios și Relații Publice
Director VASILE-SILVIU BOROI
 
Direcția Administrativ Economică și Resurse Umane
Director FLAVIUS D. MITUCĂ

 

 

Mesajul Presedintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie: "Profesionalism, Eficiență, Transparență"

 

AGENDA PUBLICĂ a AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU CETĂȚENIE

 

Președinți ai Autorității Naționale pentru Cetățenie
 
 
 iulia malina ciobanu
 
 
IULIA MĂLINA CIOBANU
Perioada 25.02.2016 - 08.03.2017
 
 
 
 
 Andrei Tinu bw
 
ANDREI TINU
Perioada 03.11.2015 - 25.02.2016
 
 
 
 
 
monica camarascu
 
 
 
MONICA CĂMĂRĂSCU
Perioada 15.01.2013 - 03.11.2015
 
  
 
 
gheorghe emacu
 
 
 
GHEORGHE EMACU
Perioada 09.07.2012 - 22.12.2012
 
  
  
  
eucarie nicoleta
 
 
 
NICOLETA-ECATERINA EUCARIE
Perioada 09.03.2010 - 09.07.2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicepreședinți ai Autorității Naționale pentru Cetățenie
 
 cezar stancu bw
 
 
CEZAR STANCU
Perioada 23.03.2017 - 07.03.2018
 
 
 
 
 Andrei Tinu bw
 
 
ANDREI TINU
Perioada 06.02.2014 - 03.11.2015, 25.02.2016 - 10.03.2016
 
 
 
 
octavian lupulescu
 
 
 
OCTAVIAN LUPULESCU
Perioada 14.08.2012 - 10.06.2014
 
 
 
 
 
 
 
IONUȚ MIHĂILESCU
Perioada 28.12.2010 - 12.04.2012

 

 

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail