IMPORTANT: Începând cu data de 02.05.2017, la Birourile teritoriale din Galați, Iași și Suceava, înregistrarea dosarelor de cetățenie se va face NUMAI pe baza PROGRAMĂRILOR ONLINE de pe site-ul instituției !    LINK spre PROGRAMĂRI ONLINE      

   Reamintim persoanelor interesate că la depunerea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată, în cazul documentelor emise de autorităţile altor state. Pentru documentele emise de autorităţile române este suficientă prezentarea originalului şi a unei copii simple care va fi certificată pentru conformitate de către funcţionarul ANC. Nu sunt acceptate actele laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma plastifierii. De asemenea, precizăm că pentru utilizarea aplicaţiei PROGRAMARE ONLINE DEPUNERE DOSAR Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie nu percepe taxe, fiind un serviciu gratuit.

Formulare tipizate

Formular 1

Cerere acordarea cetăţeniei române - art. 8 (descarca in format word icon) - timp mediu de completare: 7 minute.

Formular 2
Cerere acordarea cetăţeniei române - art. 8-1 (descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 5 minute.

Formular 3
Cerere redobândirea cetăţeniei române - art. 10 (descarca in format word icon
- timp mediu de completare: 10 minute.

Formular 4
Cerere redobândirea cetăţeniei române - art. 11 (descarca in format word icon
- timp mediu de completare: 10 minute.

Formular 5
Cerere renunţare la cetăţenia română - art.27 (descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 5 minute.

Formular 6
Cerere comunicare stadiu soluţionare cerere privind cetăţenia română (descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 5 minute.

Formular 7
Cerere acord privind depunerea jurământului de credinţă(descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 7 minute.

Formular 8
Cerere prelungire termen de depunere a jurământului de credinţă faţă de România (descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 7 minute.

Formular 9
Cerere reprogramare depunere jurământ de credinţă faţă de România (descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 7 minute.

Formular 10
Cerere rectificare (descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 7 minute.

Formular 11
Cerere completare dosar (descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 7 minute.

Formular 12
Cerere înscriere in audienţă la Preşedintele ANC (descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 7 minute.

Formular 13
Cerere înscriere în audienţă la Vicepreşedintele ANC (descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 7 minute.

Formular 14
Cerere înscriere în audienţă la Directorul Direcției secretariatul tehnic al Comisiei pentru Cetățenie (descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 7 minute.

Formular 15
Cerere înscriere în audienţă la Directorul Direcției contencios și relații publice (descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 7 minute.

Formular 16
Cerere comunicare corespondenţă la o adresă specificată (descarca in format word icon)
 - timp mediu de completare: 5 minute.

Formular 17
Model cerere solicitare informaţii de interes public (descarca in format word icon) - timp mediu de completare: 7 minute.

Formular 18
Model reclamaţie administrativă Legea nr. 544/2001 (1) (descarca in format word icon) - timp mediu de completare: 7 minute.

Formular 19
Model reclamaţie administrativă Legea nr. 544/2001 (2) (descarca in format word icon) - timp mediu de completare: 7 minute.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail