Anunțuri

Anunț eliberare certificate de cetățenie minori

  • Certificatele de cetățenie română pentru minori care se află pe Ordinele Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie publicate în anii 2017, 2018 și 2019, întocmite în baza art. 20 alin 7^1 din Legea nr. 21/1991, cu modificările și completările ulterioare, se vor elibera către părinți/avocați/împuterniciți în fiecare zi de Joi în intervalul orar 9.00-12.00.Pentru eliberarea certificatelor este necesară completarea următoarelor documente:

Declaratie pe proprie raspundere covid-19

Declaratie pe proprie raspundere fotografie minor

2 fotografii minor;

Pașaportul minorului,  în original, și fotocopie;

În cazul când se prezintă, un avocat/ un mandatar/ un împuternicit, acesta trebuie să prezinte Procura specială, în original + actul de identitate al său (original + fotocopie).

Informatii suplimentare

ANUNȚ IMPORTANT Regulament programare online pentru depunerea cererilor privind cetățenia română

ANC

ANUNȚ IMPORTANT privind eliminarea cerinței formei autentice a unor declarații necesare la depunerea cererilor privind cetățenia română

Admin

ANUNȚ privind calendarul sesiunilor de depunere a jurământului de credință la sediul ANC din București

ANC
Sari la conținut