Anunțuri

Anunț programări online

Vă aducem la cunoștință că platforma de programări online pentru depunerea dosarelor de cetățenie funcționează în parametri normali, problemele de ordin tehnic fiind remediate. Platforma nu va mai genera mesaje de eroare de tipul ”GATEWAY TIMEOUT” în momentul trimiterii programării.

Informatii suplimentare

ANUNȚ privind calendarul sesiunilor de depunere a jurământului de credință la sediul ANC din București

ANC

Anunț important programări online

Admin

Anunț privind depunerea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române

Admin