Buletin trimestrial Cetatenie

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.01.2022 – 31.03.2022

În trimestrul I al anului 2022 Autoritatea Națională pentru Cetățenie a continuat demersurile menite a veni în sprijinul solicitanților de cetățenie. ANC a optimizat unele segmente ale activității și a adoptat măsuri în sensul creșterii numărului de locuri disponibile pentru depunerea solicitărilor de cetățenie la sediul ANC din București, respectiv pentru creșterea numărului sesiunilor de jurământ.

De asemenea au fost efectuate lucrări tehnice de optimizare a platformei de programare online.

În perioada de referință, prin deciziile prim-ministrului României, domnul Nicolae – Ionel CIUCĂ, au fost numiți în funcțiile de vicepreședinți, cu rang de subsecretari de stat, la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, pentru un mandat de 4 ani,  domnul Ciprian – Adrian FLORESCU (11.02.2022), respectiv  domnul Cezar-Costin STANCU (17.03.2022).

 

Repere ale activității pe trimestrul I/2022

Începând cu data de 10 ianuarie 2022 a fost aprobat ”Regulamentul intern al Autorității Naționale pentru Cetățenie”, document postat pe pagina web a instituției.

La data de  27 ianuarie 2022, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc o întâlnire de lucru la nivel de secretar de stat (Ministerul Justiției /Autoritatea Națională pentru Cetățenie) secretar general (Ministerul Afacerilor Externe) pentru discutarea unor aspecte de interes în materie de cetățenie, având în vedere competențele celor două instituții în domeniu.

În perioada 01 ianuarie 2022 – 31 martie 2022 au fost înregistrate un număr de 9.094 de cereri de acordare/redobândire a cetățeniei române, formulate în baza art. 8, art. 81, art. 82, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 21/1991, respectiv 97 de solicitări privind renunțarea la cetățenie română, formulate în baza art. 27 din Legea nr. 21/1991.

Primul trimestru a prilejuit organizarea la sediul ANC a unui număr de 68 de sesiuni de jurământ, oficiate de către doamna Gabriela LENGHEL, președinte și domnul Ionel-Constantin MITEA, vicepreședinte. La aceste ceremonii au fost invitate 3979 de persoane dintre care 2791 persoane au depus jurământul de credință.

Astfel, au fost eliberate un număr de 3660 de certificate de cetățenie dintre care 869 pentru minori.

Au fost soluționate, prin ordin al președintelui ANC, un număr de 15.399 cereri de cetățenie. În trimestrul I au fost soluționate și 16 solicitări în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

A.N.C. – 12 ani de la înființare

În data de 10 februarie 2022, s-au împlinit 12 ani de la înființarea Autorității Naționale pentru Cetățenie, ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Justiţiei, cu competenţe depline în materie de cetăţenie, atât cu privire la aplicarea procedurii de acordare, redobândire și încetare a calității de cetățean român, potrivit Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și pe probleme de consiliere a cetățenilor în materie de cetățenie.

În perioada 2010-2022, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a înregistrat peste 935.000 de cereri privind cetățenia română, fiind aprobate sau respinse prin ordin al Președintelui ANC peste 792.000 de cereri. Totodată, peste 79.000 de solicitanți au devenit cetățeni români, prin depunerea jurământului de credință față de România la sediul ANC.

 

Proiecții referitoare la activitatea pe trimestrul II/2022

În trimestrul II/2022, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, va avea în vedere:

– consolidarea dialogului cu partenerii instituționali (MAE, MAI);

– creșterea numărului de dosare soluționate;

La nivelul Comisiei pentru cetățenie, în trimestrul I al anului 2022 există o proiecție de circa 20.000 dosare ce urmează a fi înaintate spre analiză și soluționare, din categoria cererilor de redobândire depuse în temeiul art. 11 din Legea cetățeniei române. Estimăm o evoluție ce cuprinde dosare cu numere cuprinse între 58.450/RD/2019 – 78.450/RD/2019.

 

Dialog cu partenerii instituționali/ societatea civilă/ media, sugestii și opinii

Această secțiune a fost creată în primul trimestru al anului 2021 și include sugestii, propuneri, opinii,  din partea partenerilor de dialog (instituții ale statului român, societatea civilă, media, etc.). Recomandări și propuneri pentru această secțiune pot fi transmise pe adresa de emaidialog.anc@just.ro.

Informatii suplimentare

Regulament de Organizare și Funcționare

Admin

Legea 544/2001

Admin

Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie – 29 IUNIE 2021

ANC
Sari la conținut