Buletin trimestrial

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.07.2021 – 30.09.2021

În trimestrul al III-lea al anului 2021 Autoritatea Națională pentru Cetățenie a întreprins măsuri specifice pentru a veni în sprijinul solicitanților cărora le-au fost aprobate cererile de acordare/redobândire a cetățeniei române. În condițiile continuării contextului pandemic asociat COVID-19 au fost luate măsuri care au vizat creșterea numărului de solicitări soluționate cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii infecției cu virusul COVID-19.

ANC a luat măsuri de eficientizare a activității de înregistrare a cererilor privind cetățenia română, prin eliminarea birocrației, astfel încât începând cu data de 16 august 2021, a fost eliminată cerința ca o parte din declarațiile necesare pentru acordarea/redobândirea cetățeniei române să fie încheiate în formă autentică, aceste declarații fiind incluse în cererile-tip privind cetățenia română formulate în temeiul art. 81, art. 10 sau art. 11 din Legea nr. 21/1991. Prin această măsură s-a eliminat necesitatea încheierii în formă autentică, la notarii publici sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare, a următoarelor declarații ale petenților:

1) declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

2) declarația pe proprie răspundere din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu menținerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;

3) declarația pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române.

În data de 8 iulie 2021, dna. vicepreședinte Lavinia AIOANEI a participat din partea Autorității Naționale pentru Cetățenie alături de oficiali români, parlamentari, profesori, jurnaliști și reprezentanți ai societăților civile din România și Serbia la o conferință pe marginea Protocolului celei de-a doua sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale între România și Republica Serbia privind minoritățile naționale.

Ziua Limbii Române

În data de 31 august 2021, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, a fost organizat un eveniment special pentru a marca Ziua Limbii Române. Evenimentul a debutat cu intonarea imnului de stat al României și a Imnului european de către corul Operei Naționale București condus de maestrul Daniel JINGA. La eveniment au participat în calitate de invitați oficiali domnul Alexandru-Paul DIMITRIU, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Justiției și dl. Emil JACOTĂ, Ministru-consilier, însărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei Republicii Moldova la București.

Repere ale activității pe trimestrul III/2021

În perioada 01.07.2021 – 30.09.2021 au fost înregistrate un număr de 17.865 de cereri de acordare/redobândire a cetățeniei române, formulate în baza art. 8, art. 81, art. 82, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 21/1991, respectiv 104 de solicitări privind renunțarea la cetățenie română, formulate în baza art. 27 din Legea nr. 21/1991.

Al treilea trimestru a prilejuit organizarea la sediul ANC a unui număr de 63 de sesiuni de jurământ, oficiate de către conducerea ANC, doamna președinte Gabriela Lenghel și doamna vicepreședinte Lavinia Aioanei. La aceste ceremonii au participat un număr de 3074 de persoane.

Totodată, au fost eliberate un număr de 1624 de certificate de cetățenie pentru minori și au fost soluționate, prin ordin al președintelui ANC, un număr de 10.478 cereri de cetățenie.

În intervalul de referință, au fost soluționate 19 solicitări în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

De asemenea, în aceeași perioadă au fost organizate 2 sesiuni de lucru comune cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe – conducerea Direcției consulare și Autoritatea Națională pentru Cetățenie, reprezentată de dna. președinte Gabriela LENGHEL alături de dna. vicepreședinte Lavinia AIOANEI, cu participarea doamnei Mihaela Cămărășan, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, și a domnului Alexandru Paul DIMITRIU, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției. Sesiunile de lucru comune au avut ca scop îmbunătățirea gradul de colaborare inter-instituțională în materia cetățeniei române, astfel încât efectele perturbării activității celor două instituții cauzate de pandemia de COVID-19 să fie contracarate prin măsuri comune orientate către solicitanții de cetățenie română, pentru soluționarea cât mai rapid posibil a solicitărilor acestora.

În data de 16 septembrie 2021, cu sprijinul Ambasadei Regatului Danemarcei în România, a fost organizată o reuniune cu reprezentanți ai autorităților daneze (The National ID Centre) în vederea dezbaterii modalităților de acordare a cetățeniei române și a condițiilor necesare a fi îndeplinite de străini pentru obținerea cetățeniei române. La întâlnire au participat președintele ANC, dna. Gabriela LENGHEL, alături de specialiști din cadrul instituției.

Proiecții referitoare la activitatea pe trimestrul IV/2021

Pentru trimestrul IV din 2021, la nivelul Autorității Naționale pentru Cetățenie, se vor avea în vedere: continuarea dialogului cu partenerii instituționali, creșterea numărului de dosare soluționate, organizarea ceremoniilor de depunere a jurământului de credință la sediul ANC în condiții de siguranță cu respectarea normelor sanitare de protecție și eficientizarea activității. În acest sens, conducerea ANC își propune modificarea regulamentelor interne de organizare și funcționare, organizarea de noi întâlniri cu reprezentanți ai Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru discutarea implementării procedurilor în care cele două instituții au atribuții comune, potrivit dispozițiilor legale din Legea cetățeniei române, dar și cu reprezentanți ai instituțiilor abilitate din Ministerul Afacerilor Interne, cu privire la aplicarea noilor prevederi din Legea cetățeniei române.

În ceea ce privește activitatea Comisiei pentru cetățenie, cu titlu de exemplu, raportat la numărul efectiv de membri ai Comisiei, în trimestrul IV al anului ne propunem să înaintăm acesteia spre analiză, cereri de redobândire depuse în temeiul art. 11 din Legea cetățeniei române, înregistrate cu numere cuprinse între 18300/RD/2019 – 48300/RD/2019.

Dialog cu partenerii instituționali/societatea civilă/media, sugestii și opinii

Această secțiune a fost creată în primul trimestru al anului 2021 și include sugestii, propuneri, opinii,  din partea partenerilor de dialog (instituții ale statului român, societatea civilă, media, etc.).

Recomandările și propunerile pot fi transmise pe adresa de email dialog.anc@just.ro.

 

Informatii suplimentare

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.10.2023 – 31.12.2023

ANC

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.04.2021 – 30.06.2021

Admin

Buletinul trimestrial privind activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie 01.01.2021 – 31.03.2021

Admin
Sari la conținut