Comunicate de presă

Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie – 30 IULIE 2021

În data de 26.07.2021 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 82/21.07.2021, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 731 din 26.07.2021, ordonanță care modifică Legea cetățeniei române nr. 21/1991 (Lege).

Printre aspectele de interes pentru solicitanții de cetățenie română cuprinse în acest act normativ se află și introducerea unei proceduri de comunicare prin mijloace electronice în cazul solicitărilor de  cetățenie română, astfel încât procedura de comunicare a ordinelor de acordare/redobândire a cetățeniei române se poate realiza prin mijloace electronice, la adresa de poştă electronică indicată de solicitant în cuprinsul cererii depuse.

Astfel, se stabileşte dreptul solicitanților de a opta sub semnătură, la depunerea cererii de cetățenie, pentru recepționarea corespondenței prin mijloace electronice, comunicarea fiind însoțită de semnătura electronică extinsă a Autorităţii Naționale pentru Cetăţenie, bazată pe un certificat calificat, care va înlocui ștampila instituţiei şi semnătura preşedintelui Autorităţii.

Indiferent de opțiunea făcută pentru acest mod de comunicare, potrivit prev. art. 34^1 alin. (4) din Lege, toţi solicitanţii vor indica în mod obligatoriu, în cuprinsul cererii depuse, adresa de corespondenţă aleasă, precum şi o adresă de poştă electronică validă. Petentul își va asuma responsabilitatea adreselor comunicate cu ocazia depunerii cererii, iar în situaţia modificării acestora până la data soluţionării cererii, va trebui să transmită de îndată Autorității aceste modificări. În caz contrar se vor aplica prevederile legale referitoare la respingerea cererii ca nesusținută sau cele referitoare la încetarea efectelor ordinului, după caz.

De asemenea, în noua ordonanță se prevede în mod expres cerinţa apostilării sau a supralegalizării actelor oficiale străine depuse de solicitanții de cetățenie în cadrul procedurilor de dobândire a cetățeniei române. În aceste condiții, în funcție de tipul cererii prin care se solicită dobândirea cetățeniei române, aplicantul va trebui să procedeze la apostilarea prevăzută de Convenţia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine sau la supralegalizarea tuturor actelor depuse la dosarul ce se constituie la Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru cetățenie, conform prevederilor legale din fiecare țară unde a fost emis respectivul act. Apostila va fi aplicată pe originalul acelui act, iar după traducerea și legalizarea lui, va proceda la apostilarea autentificării în cauză, dacă aceasta a fost făcută în străinătate.

Prevederile legate de apostilarea documentelor incluse în dosarul de cetățenie se aplică tuturor cererilor depuse începând cu data de 26.07.2021, indiferent de locul depunerii cererii (sediul ANC sau misiunile diplomatice ale României din străinătate).

Informatii suplimentare

Comunicat de presă 3 octombrie 2023

ANC

Comunicat 30 ianuarie 2024

ANC

Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie – 02 AUGUST 2021

ANC
Sari la conținut