Cetatenie

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) este un instrument european care sprijină investițiile și reformele publice din statele membre, ajutându-le să facă față impactului economic și social al pandemiei de COVID-19, precum și provocărilor generate de tranziția verde și cea digitală.

Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR, România a elaborat Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), (https://mfe.gov.ro/pnrr/) acesta fiind aprobat la nivelul Uniunii Europene prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 3 noiembrie 2021.

PNRR cuprinde o serie de reforme și investiții structurate în cadrul mai multor componente, pentru coordonarea cărora sunt responsabile instituțiile publice anume desemnate la nivel național (coordonatorii de reforme și/sau investiții). Reformelor și investițiilor le sunt asociate anumite jaloane și ținte a căror îndeplinire are dublu lor: pe de o parte, atestă realizarea reformelor și investițiilor, iar pe de altă parte, condiționează acordarea finanțării europene către statul român.

Reformele și investițiile aflate în coordonarea Ministerului Justiției sunt:

  • Componenta 7 „Transformare digitală”:

-Investiția 4. Digitalizarea sistemului judiciar (162,31 mil. euro)

  • Componenta 14 „Buna guvernanță”:

-Reforma 5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia

-Reforma 6. Intensificarea luptei împotriva corupției

-Investiția 1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor (42,22 mil. euro)

-Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii (13 mil. euro)

Reformele și investițiile mai sus menționate au o alocare financiară nerambursabilă de 217,53 milioane de euro.

Pentru mai multe informații referitoare la proiectele finanțate prin PNRR de la nivelul Ministerului Justiției vă rugăm accesați https://www.just.ro/pnrr/.

Proiecte finanțate prin PNRR la nivelul AUtorității Naționale pentru Cetățenie:

  1. Digitalizarea Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru susținerea activităților specifice (proiect cu acoperire națională)

Informatii suplimentare

Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie – 07 IUNIE 2021

ANC

Visitor counter

Admin

Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie – 6 IULIE 2021

ANC
Sari la conținut