Cetatenie

Regulament de programare online pentru depunerea dosarelor privind cetățenia română

Regulamentul de programare online pentru depunerea cererilor privind cetățenia română
DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1 (1) Prezentul regulament stabilește modul în care se efectuează programările online pentru depunerea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, 81, 10, 11 și 27 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București și la Birourile Teritoriale ale Autorității.

(2) Măsurile prevăzute în prezentul regulament se dispun cu respectarea principiului egalităţii de tratament juridic pentru situaţii identice sau comparabile.

ART. 2 Accesul petenților, pentru depunerea cererilor formulate în temeiul art. 8, 81, 10, 11 și 27 din Legea nr. 21/1991, la sediul central al ANC din București și la sediile Birourilor Teritoriale ale Autorității din Galați, Iași și Suceava, se face exclusiv în baza programărilor online pe site-ul ANC https://cetatenie.just.ro, rubrica Programare online, depunere dosar.

Măsuri privind art. 8  și 81

ART. 3 Pentru depunerea cererilor privind cetățenia română la sediul ANC București se vor putea efectua maxim 10 programări online / zi, programul de lucru cu publicul fiind de luni până joi, în intervalele orare 08.30-12.00 și 12.30-16.00.

ART. 4 (1) Introducerea datelor personale și selectarea datei la care se va depune cererea privind cetățenia română, formulată în temeiul art. 8 și 81 din Legea nr. 21/1991, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se face direct pe site-ul ANC https://cetatenie.just.ro rubrica Programare online, depunere dosar, prin accesarea aplicației programarecetatenie.eu – modulul BUCURESTI – FORMULAR PROGRAMARE ART. 8, 81.

(2) O persoană poate efectua o singură programare pe zi, netransmisibilă, iar în cazul în care aceeași persoană înregistrează mai multe programări într-o singură zi, cu nume diferite, acestea vor fi anulate, fiind valabilă o singură programare.

(3) Fiecare programare corespunde unei singure persoane, iar programarea multiplă, conținând datele de identificare ale mai multor persoane, nu va fi validă.

(4) Programarea efectuată prin selectarea ca temei a altui articol de lege decât cel pentru care se dețin actele necesare pentru depunerea cererii privind obținerea cetăţeniei române va fi anulată, fiind necesară o nouă programare cu indicarea corectă a articolului de lege și care se va face in limita numărului de locuri disponibile pentru acel tip de cerere.

(5) Programările efectuate prin intermediul poștei, prin e-mail, fax sau telefonic, nu sunt acceptate.

Măsuri privind art. 10

ART. 5 Pentru depunerea cererilor privind cetățenia română la sediul ANC București se vor putea efectua maxim 40 programări online / zi, programul de lucru cu publicul fiind de luni până joi, în intervalele orare 08.30-12.00 și 12.30-16.00.

ART. 6 (1) Introducerea datelor personale și selectarea datei la care se va depune cererea privind cetățenia română, formulată în temeiul art. 10 din Legea nr. 21/1991, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se face direct pe site-ul ANC https://cetatenie.just.ro rubrica Programare online, depunere dosar, prin accesarea aplicației programarecetatenie.eu – modulul BUCURESTI – FORMULAR PROGRAMARE ART. 10.

(2) O persoană poate efectua o singură programare pe zi, netransmisibilă, iar în cazul în care aceeași persoană înregistrează mai multe programări într-o singură zi, cu nume diferite, acestea vor fi anulate, fiind valabilă o singură programare.

(3) Fiecare programare corespunde unei singure persoane, iar programarea multiplă, conținând datele de identificare ale mai multor persoane, nu va fi validă.

(4) Programarea efectuată prin selectarea ca temei a altui articol de lege decât cel pentru care se dețin actele necesare pentru depunerea cererii privind obținerea cetăţeniei române va fi anulată, fiind necesară o nouă programare cu indicarea corectă a articolului de lege și care se va face in limita numărului de locuri disponibile pentru acel tip de cerere.

(5) Programările efectuate prin intermediul poștei, prin e-mail, fax sau telefonic, nu sunt acceptate.

Măsuri privind art. 27

ART. 7 Pentru depunerea cererilor privind cetățenia română la sediul ANC București se vor putea efectua maxim 5 programări online / zi, programul de lucru cu publicul fiind de luni până joi, în intervalele orare 08.30-12.00 și 12.30-16.00.

ART. 8 (1) Introducerea datelor personale și selectarea datei la care se va depune cererea privind cetățenia română, formulată în temeiul art. 27 din Legea nr. 21/1991, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se face direct pe site-ul ANC https://cetatenie.just.ro rubrica Programare online, depunere dosar, prin accesarea aplicației programarecetatenie.eu – modulul BUCURESTI – FORMULAR PROGRAMARE ART. 27.

(2) O persoană poate efectua o singură programare pe zi, netransmisibilă, iar în cazul în care aceeași persoană înregistrează mai multe programări într-o singură zi, cu nume diferite, acestea vor fi anulate, fiind valabilă o singură programare.

(3) Fiecare programare corespunde unei singure persoane, iar programarea multiplă, conținând datele de identificare ale mai multor persoane, nu va fi validă.

(4) Programarea efectuată prin selectarea ca temei a altui articol de lege decât cel pentru care se dețin actele necesare pentru depunerea cererii privind obținerea cetăţeniei române va fi anulată, fiind necesară o nouă programare cu indicarea corectă a articolului de lege și care se va face in limita numărului de locuri disponibile pentru acel tip de cerere.

(5) Programările efectuate prin intermediul poștei, prin e-mail, fax sau telefonic, nu sunt acceptate.

Măsuri privind art. 11

ART. 9 (1) Pentru depunerea cererilor privind cetățenia română la sediul ANC București se vor putea efectua maxim 250 programări online / zi, programul de lucru cu publicul fiind de luni până joi, în intervalele orare 08.30-12.00 și 12.30-16.00;

(2) Pentru depunerea cererilor privind cetățenia română la sediul Biroul Teritorial Galați se vor putea efectua maxim 70 programări online / zi, programul de lucru cu publicul fiind în fiecare zi de luni până joi, în intervalul orar 08.30-15.00 și vineri, între orele 08.30-14.00;

(3) Pentru depunerea cererilor privind cetățenia română la sediul Biroul Teritorial Iași se vor putea efectua maxim 80 programări online / zi, programul de lucru cu publicul fiind în fiecare zi de luni până joi, în intervalul orar 08.30-15.00 și vineri, între orele 08.30-14.00;

(4) Pentru depunerea cererilor privind cetățenia română la sediul Biroul Teritorial Suceava se vor putea efectua maxim 70 programări online / zi, programul de lucru cu publicul fiind în fiecare zi de luni până joi, în intervalul orar 08.30-15.00 și vineri, între orele 08.30-14.00.

ART. 10 (1) Introducerea datelor personale și selectarea datei la care se va depune cererea privind cetățenia română, formulată în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se face direct pe site-ul ANC https://cetatenie.just.ro rubrica Programare online, depunere dosar, prin accesarea aplicației programarecetatenie.eu, după cum urmează:

 1. a) pentru depunerea cererii la sediul ANC din București –  modulul BUCURESTI – FORMULAR PROGRAMARE ART. 11;
 2. b) pentru depunerea cererii la sediul Biroului Teritorial Galați –  modulul GALATI – FORMULAR PROGRAMARE ART. 11;
 3. c) pentru depunerea cererii la sediul Biroului Teritorial Iași –  modulul IASI – FORMULAR PROGRAMARE ART. 11;
 4. d) pentru depunerea cererii la sediul Biroului Teritorial Suceava –  modulul SUCEAVA – FORMULAR PROGRAMARE ART. 11;

(2) O persoană poate efectua o singură programare pe zi, netransmisibilă, iar în cazul în care aceeași persoană înregistrează mai multe programări într-o singură zi, cu nume diferite, acestea vor fi anulate, fiind valabilă o singură programare.

(3) Fiecare programare corespunde unei singure persoane, iar programarea multiplă, conținând datele de identificare ale mai multor persoane, nu va fi validă.

(4) Programarea efectuată prin selectarea ca temei a altui articol de lege decât cel pentru care se dețin actele necesare pentru depunerea cererii privind obținerea cetăţeniei române va fi anulată, fiind necesară o nouă programare cu indicarea corectă a articolului de lege și care se va face in limita numărului de locuri disponibile pentru acel tip de cerere.

(5) Programările efectuate prin intermediul poștei, prin e-mail, fax sau telefonic, nu sunt acceptate.

Măsuri cu caracter general

ART. 11 (1) Pentru validarea unei programări, este obligatorie completarea câmpurilor Tip programare, Nume pașaport, Prenume pașaport, Data nașterii,  Locul nașterii, Prenume mamă, Prenume tată, Adresa de e-mail, Număr pașaport, Data programării, după cum urmează:

 1. a) Câmpul Tip programare presupune selectarea temeiului legal și a sediului de depunere a cererii privind cetățenia română.
 2. b) În câmpul Nume pașaport se completează numele titularului care va depune dosarul privind cetățenia română;
 3. c) În câmpul Prenume pașaport se completează prenumele titularului care va depune dosarul privind cetățenia română;
 4. d) În câmpul Data nașterii se completează data nașterii completă și corectă a titularului care va depune dosarul privind cetățenia română;
 5. e) În câmpul Locul nașterii se completează locul nașterii titularului care va depune dosarul privind cetățenia română;
 6. f) În câmpul Prenume mamă se completează prenumele mamei titularului care va depune dosarul privind cetățenia română;
 7. g) În câmpul Prenume tată se completează prenumele tatălui titularului care va depune dosarul privind cetățenia română;
 8. h) În câmpul Adresa de e-mail se completează adresa de e-mail validă la care va putea fi primită confirmarea programării;
 9. i) În câmpul Număr pașaport se completează  seria și numărul pașaportului titularului care va depune dosarul privind cetățenia română. Persoanele care depun cerere privind cetățenia română în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991 vor completa numărul permisului de ședere.
 10. j) Câmpul Data programării presupune selectarea datei la care va fi depus dosarul privind cetățenia română.

(2) Completarea incorectă a acestor câmpuri, precum și neconcordanțele dintre datele înscrise în formularul de înregistrare și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea dosarului vor duce la anularea programării.

(3) Programarea va fi anulată și în cazul neprezentării la data programată, fiind necesară o nouă înregistrare pe site-ul ANC în acest sens.

ART. 12 Solicitările de programare vor fi validate dacă sunt înaintate cu cel puţin 24 de ore înainte de data efectivă a depunerii dosarului. Pentru solicitările de programare expediate cu mai puţin de 24 de ore înainte de data solicitată pentru depunerea dosarului, Biroul înregistrare cereri pentru cetăţenia română va comunica petentului o dată ulterioară la care se va prezenta pentru depunere.

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

ART. 13 Listele persoanelor programate în fiecare zi la sediul ANC și la sediile birourilor teritoriale pot fi vizualizate, până la data pentru care au fost efectuate programările, direct pe site-ul ANC https://cetatenie.just.ro rubrica Programare online, depunere dosar, prin accesarea aplicației programarecetatenie.eu – Lista programări online.

ART. 14 Prin utilizarea procedurii de programare online titularul cererii privind cetățenia română este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, bifând rubrica ”Sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare ale formularului și prelucrarea datelor conform GDPR”.

ART. 15 Nu sunt valabile programările online pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior, prin acte normative sau dispoziții interne, zile în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.

ART. 16 La sediul ANC, pentru ordonarea fluxurilor de persoane, vor fi repartizate titularilor cererilor privind cetățenia română bonuri de ordine, conform listelor conținând programările online, în vederea ordonării în sălile de așteptare până la intrarea în biroul de înregistrare a cererilor prin apelarea numărului următor de către angajații instituției.

ART. 17 Modulele specifice destinate programărilor efectuate în temeiul art. 8, 81, 10 și 27, precum și locurile alocate acestora vor fi disponibile începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament.

ART. 18 (1) Numărul maxim de programări online / zi prevăzut la art. 9 va fi disponibil începând cu prima dată liberă în vederea programării existentă la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.

 

ATENȚIE

Programările online efectuate sunt valabile doar pentru articolul de lege selectat.

Programările online efectuate pentru art. 8, 8 ind. 1, 10, și 27 nu pot fi folosite pentru depunerea cererilor în baza art. 11.

Programările online efectuate pentru art. 11 nu pot fi folosite pentru depunerea cererilor în baza art. 8, 8 ind. 1, 10, și 27.

 IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Autoritatea Națională pentru Cetățenie în calitate de operator de date cu caracter personal prelucrează date cu caracter personal în scopul punerii în aplicare a prevederilor Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, datele cu caracter personal fiind de asemenea utilizate în vederea solicitării de relaţii de la orice autorităţi pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legale în materie de cetăţenie română.

Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, gen, locul și data nașterii, prenumele părinților atât pentru titular, cât şi pentru copiii minori înscrişi în cerere, cetățenia, adresa de domiciliu / reședință / corespondență.

În situația prelucrării datelor cu caracter personal de către Autoritatea Națională pentru Cetățenie, persoanele își exprimă consimțământul cu privire la prelucrarea pe site-ul Autorității Naționale pentru Cetățenie a datelor cu caracter personal precum numele și prenumele și utilizarea adresei de e-mail furnizată doar în cadrul procedurii de programare online cu scopul organizării procedurii de depunere a dosarelor de cetățenie. Datele utilizate în cadrul procedurii de programare online sunt stocate până la data programării iar numele și prenumele furnizate pe formularul de programare vor fi publicate pe site-ul Autorității Naționale pentru Cetățenie la adresa https://cetatenie.just.ro/programare-online/ cu cel mult 7 zile înainte de data programării. Toate datele personale colectate și utilizate în procedura de programare online vor fi șterse de pe site după finalizarea procedurii de depunere a dosarului de cetățenie la unul dintre sediile Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Persoanele programate online pentru depunerea dosarelor de cetățenie au următoarele drepturi referitoare doar la datele personale utilizate în procedura de programare online pentru depunerea dosarelor de cetățenie:

 • de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal utilizate în procedura de programare online pentru depunerea dosarelor de cetățenie;
 • de a solicita restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal utilizate în procedura de programare online pentru depunerea dosarelor de cetățenie;
 • de a se opune prelucrării datelor personale utilizate în procedura de programare online pentru depunerea dosarelor de cetățenie;
 • de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere cu privire la utilizarea datelor personale utilizate în procedura de programare online pentru depunerea dosarelor de cetățenie.

Datele furnizate vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile:

– Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

– Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la utilizarea datelor personale utilizate în procedura de programare online pentru depunerea dosarelor de cetățenie.

Informatii suplimentare

Organigrama instituțională

Admin

CONECT – Catalogul organizațiilor nonguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență

Admin

ANC
Sari la conținut