Cetatenie

Regulament de programare online pentru depunerea dosarelor privind cetățenia română

Regulamentul de programare online pentru depunerea cererilor privind cetățenia română

Având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale, dar şi internaţionale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general reclamă adoptarea unor măsuri care să permită autorităţii publice să intervină eficient şi cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei,  

în considerarea necesităţii instituirii, inclusiv la nivel legislativ, în contextul existenţei unei situaţii de urgenţă de amploare şi intensitate deosebită, a unor mecanisme care să protejeze, în mod adecvat şi cu prioritate, drepturile convenţionale, unionale şi constituţionale la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii şi având în vedere obligaţia instituită de Legea fundamentală în sarcina statului de a lua măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice a cetăţenilor,

 Autoritatea Națională pentru Cetățenie adoptă prezentul Regulament privind programarea online pentru depunerea cererilor de cetățenie

 

Dispoziții Generale

ART. 1 (1) Prezentul regulament stabilește modul în care se efectuează programările online, procedura de rezervare pentru depunerea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, 81, 10, 11 și 27 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București și la Birourile Teritoriale.

(2) Măsurile prevăzute în prezentul regulament se dispun cu respectarea principiului egalităţii de tratament juridic pentru situaţii identice sau comparabile.

 

Măsuri privind art. 8, 81, 10 și 27

 ART. 2 Accesul petenților, pentru depunerea cererilor formulate în temeiul art. 8, 81, 10 şi 27 din Legea nr. 21/1991, la sediul central al Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, se face exclusiv în baza programărilor online pe site-ul ANC https://cetatenie.just.ro, rubrica Programare online, depunere dosar.

 ART. 3 (1) La sediul ANC București se vor putea depune maxim 40 de programări online / zi, în fiecare zi de luni, marți, miercuri și joi, în intervalele orare 08.30-12.00 și 12.30-16.00.

(2) Numărul de locuri disponibile programării online zilnice se poate modifica temporar (în situația unor concedii de odihnă, medicale, sau alte tipuri de concedii, delegări, detașări), în funcție de numărul angajaților care își desfășoară efectiv activitatea în fiecare birou în parte, dar și în funcție de evoluția epidemiologică la nivel național și internațional în contextul general al pandemiei de COVID-19.

ART. 4 (1) Selectarea datei la care se va depune cererea privind cetățenia română, formulată în temeiul art. 8, 81, 10 și 27  din Legea nr. 21/1991, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se face direct pe site-ul ANC https://cetatenie.just.ro  rubrica  Programare online, depunere dosar.

(2) O persoană poate efectua o singură programare pe zi, netransmisibilă.

(3) Fiecare programare corespunde unei singure persoane, programarea conținând datele de identificare ale mai multor persoane nu va fi validată.

(4) Programarea efectuată prin selectarea altui articol de lege, în raport cu cel în baza căruia se va depune cererea privind cetăţenia română va fi anulată,fiind necesară o nouă programare.

(5) Programările efectuate prin intermediul poștei, prin e-mail, fax sau telefonic, nu sunt acceptate.

ART. 5 (1) Pentru validarea unei programări, este obligatorie completarea câmpurilor Nume pașaport, Prenume pașaport, Data nașterii,  Locul nașterii, Prenume mamă, Prenume tată, Adresa de e-mail, Adresa de corespondență, Data programării, după cum urmează:

 1. a) În câmpul Nume pașaport se completează numele persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;
 2. b) În câmpul Prenume pașaport se completează prenumele persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;
 3. c) În câmpul Data nașterii se completează data nașterii completă și corectă a persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;
 4. d) În câmpul Locul nașterii se completează locul nașterii persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;
 5. e) În câmpul Prenume mamă se completează prenumele mamei persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;
 6. f) În câmpul Prenume tată se completează prenumele tatălui persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;
 7. g) În câmpul Adresa de e-mail se completează adresa de e-mail validă la care va putea fi primită confirmarea programării;
 8. h) În câmpul Adresa de corespondență se completează adresa validă la care va putea fi primită corespondența;
 9. i) Câmpul Data programării presupune selectarea datei la care va fi depus dosarul privind cetățenia română.

(2) Completarea incorectă a acestor câmpuri, precum și neconcordanțele dintre datele înscrise în formularul de înregistrare și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea dosarului vor duce la anularea programării.

(3) Programarea va fi anulată și în cazul neprezentării la data programată, fiind necesară o nouă înregistrare pe site-ul ANC în acest sens.

ART.6 Solicitările de programare vor fi validate dacă sunt înaintate cu cel puţin 24 de ore înainte de data efectivă a depunerii dosarului. Pentru solicitările de programare expediate cu mai puţin de 24 de ore înainte de data solicitată pentru depunerea dosarului, Biroului înregistrare cereri pentru cetăţenia română va comunica petentului o dată ulterioară la care se va prezenta pentru depunere.

Măsuri privind art. 11

 ART. 7 Accesul petenților, pentru depunerea cererilor formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, la sediul central al Autorității Naționale pentru Cetățenie din București și la sediile Birourilor Teritoriale din Galați, Iași, și Suceava, se face exclusiv în baza programărilor online pe site-ul ANC https://cetatenie.just.ro, rubrica Programare online, depunere dosar.

ART. 8 (1) La sediul ANC București se vor putea depune maxim 250 de programări online / zi, în fiecare zi de luni, marți, miercuri și joi, în intervalele orare 08.30-12.00 și 12.30-16.00;

(2) La Biroul Teritorial Galați – maxim  50 de programări online / zi, în fiecare zi de luni până joi, în intervalul orar 08.30-15.00 și vineri, între orele 08.30-14.00;

(3) La Biroul Teritorial Iași – maxim 50 de programări online / zi, în fiecare zi de luni până joi, în intervalul orar 08.30-15.00 și vineri, între orele 08.30-14.00;

(4) La Biroul Teritorial Suceava – maxim 50 de programări online / zi, în fiecare zi de luni până joi, în intervalul orar 08.30-15.00 și vineri, între orele 08.30-14.00.

(5) Numărul de locuri disponibile programării online zilnice se poate modifica temporar (în situația unor concedii de odihnă, medicale, sau alte tipuri de concedii, delegări, detașări), în funcție de numărul angajaților care își desfășoară efectiv activitatea în fiecare birou în parte, dar și în funcție de evoluția epidemiologică la nivel național și internațional în contextul general al pandemiei de COVID-19.

ART. 9 (1) Selectarea biroului și programarea datei la care se va depune cererea privind cetățenia română, formulată în temeiul art. 11  din Legea nr. 21/1991, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se face direct pe site-ul ANC https://cetatenie.just.ro  rubrica  Programare online, depunere dosar.

(2) O persoană poate efectua o singură programare pe zi, netransmisibilă, la unul dintre birourile disponibile.

(3) Fiecare programare corespunde unei singure persoane, programarea conținând datele de identificare ale mai multor persoane nu va fi validată.

(4) Programarea efectuată prin selectarea altui articol de lege, în raport cu cel în baza căruia se va depune cererea privind cetăţenia română va fi anulată,fiind necesară o nouă programare.

(5) Programările efectuate prin intermediul poștei, prin e-mail, fax sau telefonic, nu sunt acceptate.

ART. 10 (1) Pentru validarea unei programări, este obligatorie completarea câmpurilor Nume pașaport, Prenume pașaport, Data nașterii,  Locul nașterii, Prenume mamă, Prenume tată, Adresa de e-mail, Adresa de corespondență, Data programării, după cum urmează:

 1. a) În câmpul Nume pașaport se completează numele persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;
 2. b) În câmpul Prenume pașaport se completează prenumele persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;
 3. c) În câmpul Data nașterii se completează data nașterii completă și corectă a persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;
 4. d) În câmpul Locul nașterii se completează locul nașterii persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;
 5. e) În câmpul Prenume mamă se completează prenumele mamei persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;
 6. f) În câmpul Prenume tată se completează prenumele tatălui persoanei care va depune dosarul privind cetățenia română;
 7. g) În câmpul Adresa de e-mail se completează adresa de e-mail validă la care va putea fi primită confirmarea programării;
 8. h) În câmpul Adresa de corespondență se completează adresa validă la care va putea fi primită corespondența;
 9. i) Câmpul Data programării presupune selectarea datei la care va fi depus dosarul privind cetățenia română.

(2) Completarea incorectă a acestor câmpuri, precum și neconcordanțele dintre datele înscrise în formularul de înregistrare și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea dosarului vor duce la anularea programării.

(3) Programarea va fi anulată și în cazul neprezentării la data programată, fiind necesară o nouă înregistrare pe site-ul ANC în acest sens.

ART.11 Solicitările de programare vor fi validate dacă sunt înaintate cu cel puţin 24 de ore înainte de data efectivă a depunerii dosarului. Pentru solicitările de programare expediate cu mai puţin de 24 de ore înainte de data solicitată pentru depunerea dosarului, Biroului înregistrare cereri pentru cetăţenia română va comunica petentului o dată ulterioară la care se va prezenta pentru depunere.

 

Dispoziții Finale

 ART. 12 Listele persoanelor programate în fiecare zi și la fiecare birou, vor fi afișate pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Cetățenie cu cel puțin 5 zile înainte de data programării la rubrica Programare online, depunere dosar– Liste persoane programate online.

ART. 13 Prin utilizarea procedurii de programare online persoana este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile    Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

ART. 14 Nu sunt valabile programările online pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior, prin acte normative sau dispoziții interne, zile în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.

ART. 15 (1) Implementarea programării online nu exclude funcționarea în paralel a sistemului de ordonare pe bază de bonuri de ordine.

(2) Vor fi repartizate persoanelor bonuri de ordine, conform listelor conținând programările online, în vederea ordonării în sălile de așteptare până la intrarea în biroul de înregistrare a cererilor prin apelarea numărului următor de către angajații ANC.

 

ATENȚIE

Programările online efectuate sunt valabile doar pentru articolul de lege selectat.

Programările online efectuate pentru art. 8, 8 ind. 1, 10, și 27 nu pot fi folosite pentru depunerea cererilor în baza art. 11.

Programările online efectuate pentru art. 11 nu pot fi folosite pentru depunerea cererilor în baza art. 8, 8 ind. 1, 10, și 27.

 IMPORTANT! În cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege (exemplu art. 8) iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea (exemplu art. 11), programarea va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

 

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Autoritatea Națională pentru Cetățenie în calitate de operator de date cu caracter personal prelucrează date cu caracter personal în scopul punerii în aplicare a prevederilor Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, datele cu caracter personal fiind de asemenea utilizate în vederea solicitării de relaţii de la orice autorităţi pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legale în materie de cetăţenie română.

Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, gen, locul și data nașterii, prenumele părinților atât pentru titular, cât şi pentru copiii minori înscrişi în cerere, cetățenia, adresa de domiciliu / reședință / corespondență.

În situația prelucrării datelor cu caracter personal de către Autoritatea Națională pentru Cetățenie, persoanele își exprimă consimțământul cu privire la prelucrarea pe site-ul Autorității Naționale pentru Cetățenie a datelor cu caracter personal precum numele și prenumele și utilizarea adresei de e-mail furnizată doar în cadrul procedurii de programare online cu scopul organizării procedurii de depunere a dosarelor de cetățenie. Datele utilizate în cadrul procedurii de programare online sunt stocate până la data programării iar numele și prenumele furnizate pe formularul de programare vor fi publicate pe site-ul Autorității Naționale pentru Cetățenie la adresa https://cetatenie.just.ro/programare-online/ cu cel mult 7 zile înainte de data programării. Toate datele personale colectate și utilizate în procedura de programare online vor fi șterse de pe site după finalizarea procedurii de depunere a dosarului de cetățenie la unul dintre sediile Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Persoanele programate online pentru depunerea dosarelor de cetățenie au următoarele drepturi referitoare doar la datele personale utilizate în procedura de programare online pentru depunerea dosarelor de cetățenie:

 • de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal utilizate în procedura de programare online pentru depunerea dosarelor de cetățenie;
 • de a solicita restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal utilizate în procedura de programare online pentru depunerea dosarelor de cetățenie;
 • de a se opune prelucrării datelor personale utilizate în procedura de programare online pentru depunerea dosarelor de cetățenie;
 • de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere cu privire la utilizarea datelor personale utilizate în procedura de programare online pentru depunerea dosarelor de cetățenie.

Datele furnizate vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile:

– Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

– Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la utilizarea datelor personale utilizate în procedura de programare online pentru depunerea dosarelor de cetățenie.

Informatii suplimentare

Agenda conducerii

ANC

SOLVIT

Admin

BREXIT

ANC