Cetatenie Informații de interes public

Strategia Națională Anticorupție (SNA)

Integritate instituțională

Principiile și normele de conduită profesională aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie

Codul de Conduita Etică al personalului din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie (document in format .PDF)

Ordinul nr  162/26.09.2016  privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea SNA 2016-2020 la nivelul ANC (document in format .PDF)

Ordinul nr. 125/10.04.2013 privind desemnarea functionarului public pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita profesionala a functionarilor publici (document in format .PDF)

Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie  2016-2020 (document in format .PDF)

Lista cuprinzând cadourile primite în anul 2023, potrivit Legii nr. 251/2004 și destinația acestora

Lista cadourilor pentru anul 2023

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Mecanismul de raportare a încălcării legii
Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională

Declaratia privind asumarea agendei de integritate organizațională a Autorității Naționale pentru Cetățenie – SNA 2021-2025 (document in format .PDF)

Planul de integritate al Autorității Naționale pentru Cetățenie

Planul de integritate al instituției (document in format .PDF)

Raport narativ referitor la stadiul implementării de către ANC a măsurilor prevăzute atât în SNA, cât și în planul de integritate, în anul 2023

Stadiul implementării măsurilor prevăzute atât în SNA cât și în planul de integritate / Situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului – masura 2.1, masura 2.2 (documente in format .PDF)

Raportul de evaluare privind reacția instituțională la incidentele de integritate

Raportul de evaluare privind reacția instituțională la incidentele de integritate pentru anul 2023

Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante

Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante.

Informatii suplimentare

ANC

Buget

Admin

Comunicat de presă Autoritatea Națională pentru Cetățenie – 6 IULIE 2021

ANC
Sari la conținut