Informații de interes public

Situația anuală a finanțărilor nerambursabile

În ultimii 5 ani, Autoritatea Națională pentru Cetățenie nu a obținut finanțări nerambursabile.

Informatii suplimentare

Buget

Admin

Bilanț

Admin

Strategia Națională Anticorupție (SNA)

Admin