Noutăți:

Bine ați venit!

Site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) – cea mai rapidă cale de acces la informaţiile de interes public din domeniul cetăţeniei române

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Justiţiei, prin care se asigură cadrul instituţional şi tehnic în vederea aplicării prevederilor legale în materia cetăţeniei.


Anunţ!

Activitatea cu publicul a Biroului Teritorial Suceava se va relua, începând cu data de 19 mai 2014, la noul sediu din incinta Oficiului Naţional pentru Registrul Comerţului Suceava (ONRC Suceava), parter (dreapta), strada Universităţii, nr.28A.