Noutăți:

Bine ați venit!

Site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) – cea mai rapidă cale de acces la informaţiile de interes public din domeniul cetăţeniei române

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Justiţiei, prin care se asigură cadrul instituţional şi tehnic în vederea aplicării prevederilor legale în materia cetăţeniei.


Anunţ!

În perioada 22 decembrie  2014 –  2 ianuarie 2015, Biroul teritorial Timişoara nu lucrează cu publicul.  Activitatea va fi reluată conform programului obişnuit, începând cu data de 5 ianuarie 2015.